Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Mücadelesi ve servet hakkında görüşleri ile tanınan sahabi: Ebu Zer el Gıfari

Mücadelesi ve servet hakkında görüşleri ile tanınan sahabi: Ebu Zer el Gıfari

Ebû Zer, haram aylarda bile baskın yapmaktan, yağmacılıktan ve yol kesmekten çekinmeyen bir kabilenin mensubuydu. Putlara tapmayan ve onlardan nefret eden Ebu Zer, İslam'ın tebliğinden birkaç yıl önce Allah'a ibadet etmeye başlamış; Peygamber Efendimizin daveti ile ilk Müslüman olan sahabelerden olmuştu. Cesur, doğru ve açık kalpli bir kişiliğe sahip olan Ebu Zer için Peygamberimiz "Gökkubbenin altında ve yeryüzünün üstünde Ebû Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur" demiş; onun serveti Allah yolunda harcama gayreti içinse Efendimiz "Ebû Zer yeryüzünde Îsâ bin Meryem'in zühdüyle yürür" buyurmuştu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
 • 1
 • 14
EBÛ ZER EL GIFÂRÎ KİMDİR?
EBÛ ZER EL GIFÂRÎ KİMDİR?

Haram aylarda bile baskın yapmaktan, yağmacılıktan ve yol kesmekten çekinmeyen Gıfâr kabilesine mensuptur.

Müslüman olmadan önce Ebû Zer'in de yol kesip yağmacılık yaptığı, hatta kabilesinin en atılgan ve gözü pek yağmacılarından olduğu nakledilir. Ancak Gıfâr halkı gibi putlara tapmaz, onlardan nefret ederdi.

 • 2
 • 14
İSLAM’DAN ÖNCE DE ALLAH’A İBADET EDİYORDU
İSLAM’DAN ÖNCE DE ALLAH’A İBADET EDİYORDU

Hanîflerle yakın ilgisi olduğu anlaşılan Ebû Zer, Mekke'de Peygamber Efendimizin bir olan Allah'a inanmaya davet ettiğini duyunca oraya gitti ve birçok güçlükten sonra Resulullah'ı bularak Müslüman oldu.

Yine kendisinden nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz Gıfâr kabilesinden birinin gelip Müslüman olmasına hayret etmiş, Allah Teâlâ'nın dilediğine hidayet nasip edeceğini söylemişti.

 • 3
 • 14
İSLAM’I İLK KABUL EDEN SAHABİLERDEN BİRİYDİ
İSLAM’I İLK KABUL EDEN SAHABİLERDEN BİRİYDİ

Kâbe'nin yanına giderek Müslümanlığını ilân eden Ebû Zer müşrikler tarafından kıyasıya dövülmüş; ancak Abbas bin Abdülmuttalib'in araya girmesiyle ölümden kurtulmuştu.

Ertesi gün yine aynı yerde Müslüman olduğunu söyleyip dövülünce Peygamber Efendimiz onu, kabilesinin halkını İslam'a davet etmek üzere geri gönderdi ve çağrılmadıkça Mekke'ye gelmemesini istedi. Ebû Zer aldığı emri aynen uyguladı ve gayretleri sayesinde kabile halkının yarısı İslam'ı kabul etti.

📌 Bu dönemde onun Kureyş kervanlarına baskınlar düzenlediği, bunlardan kelime-i şehâdet getirenlere mallarını geri verdiği, ele geçirdiği ganimetleri kabilesinden sadece Müslüman olanlara dağıttığı rivayet edilir.

 • 4
 • 14
RESUL-İ EKREM’İN YANINDA VE HİZMETİNDE BULUNDU
RESUL-İ EKREM’İN YANINDA VE HİZMETİNDE BULUNDU

Hatta ashâb-ı Suffe akşam yemeklerinde zengin sahâbîlerin evlerine dağıtıldığı zaman bile o hep Resûl-i Ekrem'in evine misafir olurdu.

Ebû Zer, Medine yakınlarında Gabe mevkiinde Peygamberimizin sağmal develerine çobanlık ederken Uyeyne bin Hısn'ın baskınına uğradı ve çıkan çatışmada oğlunu kaybetti.

Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler

 • 5
 • 14
PEYGAMBERİMİZ DAİMA EBÛ ZER’İN GÖRÜŞLERİNİ ALIRDI
PEYGAMBERİMİZ DAİMA EBÛ ZER’İN GÖRÜŞLERİNİ ALIRDI

Emirlik isteği Peygamberimiz tarafından uygun bulunmadı ve bu konuda yetersiz olduğu kendisine ifade edildi. O günden sonra Ebû Zer ölünceye kadar hiçbir devlet görevine talip olmadı, verilen görevleri de kabul etmedi.

Mekke fethinde ve Huneyn Gazvesi'nde kendi kabilesinin sancağını taşıdı. Peygamber Efendimiz onun hep yanında bulunmasını ister ve bazı konularda görüşünü alırdı. Resûl-i Ekrem son hastalığı sırasında da Ebû Zer'i yanına çağırtmış ve kendisini kucaklamıştı.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN