Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Miraç kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler! Miraç gecesi okunacak dualar…

Miraç kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler! Miraç gecesi okunacak dualar…

Miraç kandili Recep ayının 27. gecesidir. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Kadir gecesi hükmünde olan bu gecede, dualar geri çevrilmez. Peki, Miraç gecesi çekilecek tesbihler nelerdir? Miraç kandilinde çekilecek zikirler nelerdir? Miraç gecesi okunacak dualar nelerdir? İşte Miraç kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler!

 • 1
 • 9
Miraç kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler!
Miraç kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler!

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Kelime olarak "İsra" geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapmak; "Miraç" ise yükseğe çıkmak veya yükselmeyi sağlayan manevi araç anlamlarına gelir. Miraç Kandili gecesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç Kandili'ni anlatır.

Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep ayının 27. Gecesinde Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Oradan da zaman ve mekân mefhumları aşılarak göklere yükseltilmiş, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiş, varlık ufuklarının üstüne çıkartılarak Yüce Allah'ın huzuruna varmıştır.

FİKRİYAT'IN KUR'AN-I KERİM UYGULAMASINDA YER ALAN SEÇKİN
HAFIZLARDAN
KUR'AN-I KERİM'İ DİNLEMEK VE OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

 • 2
 • 9
Miraç kandilinde çekilecek tesbihler nelerdir?
Miraç kandilinde çekilecek tesbihler nelerdir?

Miraç Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunur.

BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

 • 3
 • 9
Miraç kandilinde çekilecek zikirler
Miraç kandilinde çekilecek zikirler

Bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

2020 Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili sözleri ve mesajları resimli

 • 4
 • 9
Miraç gecesi okunacak dualar…
Miraç gecesi okunacak dualar…

Receb ayının 27. gecesi Miraç Gecesi olarak bilinir. Bu gece yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatte bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra; 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasında yarar vardır.

Miraç gecesinde namaza nasıl niyet edilir? Miraç kandilinde kılınacak namaz... Miraç kandili namazı kaç rekattır?

 • 5
 • 9
İsra ve Miraç ile ilgili ayet ve hadisler
İsra ve Miraç ile ilgili ayet ve hadisler

Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç Kandilini anlatır. Âyetlerde biraz da kapalı olarak anlatılan bu esrarengiz Miraç yolculuğu, Hazreti Muhammed'in birçok hadîslerinde detaylarıyla aktarılmıştır.

Hz. Cabir (r.a) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:"Kureyş beni tekzib ettiği vakit, Hıcr'da doğruldum. Allah Teala Hazretleri Beytu'l-Makdis'i bana tecelli ettirdi. Ben onlara onun alâmetlerini birer birer haber vermeye başladım. Ben Beytu'l-Makdis'e bakıyor hem de haber veriyordum." (Buharî, Tefsir, İsra 3; V / 224)

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "Mîrac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı."Ey Cebrâil! Bunlar da kim?" diye sordum:"Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir." (Ebû Dâvud, Edeb 40, H.No:4878, ).( V/194)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN