Arama

Kuran’da geçen kıyamet alametleri nelerdir?

Kuran'da geçen kıyamet alametleri nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen konulardan biri. Son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada pek çok felaket gerçekleşti. Bu felaketler ise akıllara dünyanın sonuna doğru gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametlerini getirdi. Peki, kıyamet alametleri nelerdir? Kuran'da geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimiz kıyamet alametleri ile ilgili ne söyledi? Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin zamanı bilinebilir mi? İşte Kuran'da geçen kıyamet alametleri...

  • 1
  • 24
KIYAMET NEDİR? KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?
KIYAMET NEDİR? KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Kıyamet alametleri nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen konulardan biri. Kıyamet kelimesi, kalkmak, dikilip ayakta durmak manasındaki kıyam kökünden gelir.

Kıyamet kelimesi, dirilip mezarından kalkma, Allah'ın huzurunda durma yahut bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin gerçekleşmesi anlamına gelir.

  • 2
  • 24
KUR’AN-I KERİM’DE ‘KIYAMET’ NASIL GEÇER?
KUR’AN-I KERİM’DE ‘KIYAMET’ NASIL GEÇER?

Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesine çok yakın bir muhtevada kullanılan âhiret -beş yerdeki farklı kullanılışı hariç- 110 yerde geçer; 26 âyette "el-yevmü'l-âhir" terkibiyle yer alır.

İslam inancının üç temel esasından birini oluşturan kıyamet veya ahiret konusu sayısı yüzleri aşan, çok değişik ve etkileyici üsluplar taşıyan ayetlerde ve müstakil surelerde ele alınmıştır.

  • 3
  • 24
KIYAMETLE İLGİLİ BAŞVURULACAK KAYNAK
KIYAMETLE İLGİLİ BAŞVURULACAK KAYNAK

Kıyamet, semavî dinlerin temel iman esaslarından biri olarak kabul ettikleri bir konudur. Bu ölümsüz âlem hakkında bilgi edinmek için başvurulacak yegâne kaynak nakildir.

Kur'an'da yer alan ayetlerle akaid alanında delil kabul edilebilecek derecede sahih olan hadislerin muhtevası insan aklının çözüm aradığı her probleme cevap vermemektedir. Bu sebeple ilk dönemlerden itibaren kıyamet alâmetleri, kıyametin çeşitli merhaleleri, cennet ve cehennem hayatıyla ilgili birçok zayıf veya mevzu rivayet ortaya çıkmıştır.

KIYAMET VE KIYAMET ALAMETLERİ İLE İLGİLİ 30 KAVRAM

  • 4
  • 24
KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?
KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

Kozmik anlamda kıyametin ne zaman kopacağı bilinmiyor. Kur'an'da 40 yerde geçen "saat" kelimesiyle anlatılan kıyametin kopuşunun -jeolojik zaman çerçevesinde- yakın olduğu, ansızın geleceği ve alâmetlerinin belirdiği ifade edilir.

Ansızın gerçekleşecek olan kıyametin kopuş zamanına ait bilgi Allah nezdindedir, dünyadaki davranışlarının karşılığını görmeleri için bunun zamanı insanlardan gizlenmiştir.

  • 5
  • 24
KUR’AN’DA GEÇEN KIYAMET ALAMETLERİ
KUR’AN’DA GEÇEN KIYAMET ALAMETLERİ

Ancak bu alâmetlerin nelerden ibaret olduğu açık bir şekilde haber verilmemiş, sadece Ye'cûc ve Me'cûc'ün gelişiyle (Enbiyâ, 96) dâbbetü'l-arzın çıkışı (Neml, 82) kıyamet alâmeti manasına alınabilecek bir bağlam içinde zikredilmiştir.

Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ayrıca kıyamet alametleriyle ilgili olarak göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından (Duhân, 11-12) ve ayın yarılacağından (Kamer, 1) bahsedilmiştir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN