Arama

Kur’an-ı Kerim’in şifresi: Hurûf-u Mukattaa

Yaz tatillerindeki ilim yolculuğunda ilk heyecanla cüzlerimizi alır, mahallenin çocuklarıyla camiye doğru yol alırdık. İlk zamanlar harfleri birleştirmede, Kur'an-ı Kerim'i akıcı okumakta zorlansak da zamanla daha güzel okumaya başlardık. Kendimize gelen özgüvenle Kur'an-ı Kerim'in ahenkli ritmi ile sayfalarında maneviyata yolculuk ederken bazı surelerde tıkanıp kalır, harekesiz bir şekilde duran bu harfleri nasıl okuyacağımızı bilemez ve zorlanırdık. Kur'an-ı Kerim'in şifresi olan bu harflere Hurûf-u Mukattaa denir. Peki, Hurûf-u Mukattaa'nın anlamı nedir?

HURÛF-U MUKATTAA NEDİR?

💠 Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri başında bir veya birkaç sessiz harften meydana gelen bu harflere İslam lügatinde Hurûf-u Mukattaa denir. Hurûf Arapça kökenli olup harf kelimesinin çoğuludur.

💠 Mukattaa ise قطّع kökünden türeyen bir kelime olup kesmek, ayırmak, bölmek anlamlarına gelir. Kelimenin tümüne baktığımızda Arapça sıfat tamlamasına dahil olan Hurûf-u Mukattaa, kesik harfler anlamına gelir.

KUR'AN-I KERİM'DEN DUALAR

💠 Hurûf-u Mukattaa Kur'an-ı Kerim'de yirmi dokuz surenin başında yer alır. Sûrelerin başında kullanılan bu harflere Huruf-u Tehecci veya anlamları belli olmadıkları için Huruf-u Mübheme de denir.

💠 Arapça'da en sık kullanılan harflerden meydana gelen Hurûf-u Mukattaa, ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ى olmak üzere toplam on dört harften oluşur.

💠 Kur'an-ı Kerim'de çoğu sûrenin başında bu harflere rastlanır. Mukattata't olarak da dile getirilen bu harflerden ا ( Elif) ve ل (lam) birçok surenin başında yer alır. Yasin, Taha, Sad gibi sureler de adını başındaki Hurûf-u Mukattaa harflerinden alır.

HURÛF-U MUKATTAA NİÇİN VARDIR?

💠 Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı günden bu yana Müslümanlar ve merak edenler tarafından okunmaktadır. Müslümanlar, kendilerine rehber olarak indirilen kutsal kitabı anlamak için ayetleri açıklamaya çalışmışlar, tefsir ve meal çalışmalarında bulunmuşlardır. Bu çalışmaların neticesinde de Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerini muhkem bir kısmını da müşabih ayetler olarak sınıflandırmışlardır.

💠 Muhkem âyetler; Allah'ın (CC) birliği, peygamberlerin olması, namazın farz kılınması, alkol, domuz eti ve zinanın haram kılınması, ana-babaya iyi davranma, kötülüklerden sakınma vb. bütün ilâhî dinlerde yer alan hükümleri içerir. Müteşâbih âyetler ise bazı sûrelerin başındaki Hurûf-u Mukattaa ve birden fazla anlama gelen, anlamı tam olarak açıklanamamış âyetlere denir.

MUCİZE KELAM: KUR'AN-I KERİM

💠 Müşabih ayetler olarak kabul edilen Hurûf-u Mukattaa'nın anlamları konusunda Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat bu konuda ilim yüksek dereceye ulaşmış bazı İslam alimleri çeşitli görüşler serdetmişlerdir. Bu görüşler de kendi arasında gruplandırılmıştır. Buna göre;

💠 Bazı alimlere göre Hurûf-u Mukattaa, Kur'an'ın sırlarındandır. Bunların ne manaya geldiğini ancak Allah Teâlâ ve Peygamber Efendimiz (SAV) bilir. Bu sebeple insanlar bu harflerin manaları üzerinde ne kadar düşünseler de ortaya koydukları kendi düşüncelerinden öteye gitmez, bir sonuca bağlanmaz.

💠 Bazı alimlere göre de Hurûf-u Mukattaa, Allah'ın (CC), kitabını yalanlayan müşriklere karşı meydan okumasıdır. Bu görüşe göre müşrikler, Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından uydurulduğunu, bunun güçlü bir edebi kitap olduğunu öne sürmüşlerdi.

💠 Allah (CC) bu iftiraya karşı İsra suresi 88. ayeti nazil etmiş ve sonraki surelerde Hurûf-u Mukattaa'ya yer vermiştir. Bu kısastan yola çıkan alimler, Kur'an-ı Kerim'in eşi benzeri olmayan ilahi bir kitap olduğunu savunmuşlardır. Çünkü Hurûf-u Mukattaa hem akışı bozmaz hem de içinde şifreler barındırır. Bu harfler, Kur'an'ın mucize olduğu ve onun benzerinin meydana getirilemeyeceğinin kanıtıdır.

(De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, yemin olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar.)

İSRA SÛRESİ 88. ÂYET

İsra sûresi 88. Âyeti dinlemek ve tefsirini okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN