Arama

Mucize kelam: Kur'an-ı Kerim

Peygamber Efendimiz’e (SAV) bütün bir aleme tebliğ etmesi için nazil olan yüce kitabımız Kur'an; söz dizimi, ahengi, mesajını iletme konusundaki üslubu ve muhtevası bakımından herhangi bir beşer tarafından benzeri üretilmesi mümkün olmayan, mucizevi bir kelamdır. Kur'an ilimlerinde “i'cazu'l Kur'an” olarak isimlendirilen ve mukaddes kitabımızı üslub ile muhteva bakımından inceleyen bu ilim dalı, ilk dönemlerden itibaren hakkında derin araştırmalar yapılan bir alan olmuştur.

Mucize kelam: Kur’an-ı Kerim
Yayınlanma Tarihi: 24.9.2021 15:20:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 18:05

İCAZU'L KUR'AN NE DEMEKTİR?

Arapça'da "aceze" fiilinden türeyen, Türkçede de benzer anlamda kullanılan icaz kelimesi, "karşıdakini aciz bırakmak" anlamına gelir. Muhatabını benzeri bir şeyi üretmek veya ortaya koymaktan mahrum bırakan yegane şeye ise mucize denir.

Yüce Allah'ın (cc) kelamı olan Kur'an-ı Kerim, başlı başına bir mucizedir.

(X) 🔍 Bilgi Notu: Peygamberlerin kendilerine nübüvvet görevi verilmeden önce gösterdikleri harikulade olaylara ""irhas" denir.
(X) 📍 İlginç Bilgi: Bir mucize göstermek isteyen fasık kimselerin, isteklerinin aksi yönde ortaya çıkan olaylara "ihanet" denir.

PEYGAMBERLER NEDEN MUCİZEYE İHTİYAÇ DUYARLAR?

Allah tarafından kavimlerini irşad etmek üzere gönderilmiş bütün peygamberler, dönemlerinin en önde gelen veya ilgi duyulan konuları hakkında ancak Allah'ın (CC) izni ile birtakım mucizeler ortaya koymuşlardır. Böylelikle hem kendilerinin hak elçi olduklarını kanıtlamışlar hem de kavimlerini ikna etme çabası içine girmişlerdir.

Örneğin, Hz. Musa devrinde sihir ve büyü konuları toplum nezninde ilgi çekici olduğu için asasının yılana dönmesi ve elinin göğsünden bembeyaz çıkması şeklinde birtakım sihir yapma yeteneği ile desteklenmiştir. Hz. İsa döneminde ise tıp oldukça ilerlediği için kendisine ağır hastaları iyileştirebilme, hatta Allah'ın (CC) izni ile ölüleri diriltme mucizeleri verilmiştir.

KUR'AN-I KERİM NEDEN MUCİZE OLARAK SEÇİLMİŞTİR?

Hatemu'l Enbiya Rasulullah (SAV) döneminde, toplumun dil ve edebiyata olan ilgisi ve bu alandaki uzmanlığı oldukça yüksek bir seviyeye ulaşır. Bu sebepten dolayı Hz. Muhammed (SAV) asla taklit edilemeyecek, benzeri ortaya koyulamayacak bir kelam ile Allah (CC) tarafından desteklenmiştir.

Bu dönemde Araplar, ana dilleri konusunda o denli ileri bir seviyeye ulaşmışlardı ki, yılın belli dönemlerinde şiir başta olmak üzere edebi türlerin yarıştırıldığı panayır ve şölenler düzenlemekteydiler.

Araplarda söz sanatındaki kuvvet, din ile ilişkilendirilirdi. Panayırlarda başarılı bulunan yedi şiir Kabe'nin duvarına asılırdı. Bu şiirler "muallaka-ı seba" olarak isimlendirilir.

Hz. Muhammed (sav) bu hususta şöyle buyurmaktadır:

"Hiçbir peygamber gönderilmemiştir ki ona, insanları imana getirecek bir ayet verilmemiş olsun. Bana gönderilen Allah'ın vahyidir." (Buhari, Mısır 1345, IX. 113)

Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) hadislerini Riyazüs Salihin üzerinden okumak için tıklayın

Hz. Muhammed (SAV), Cebrail (AS) arayıcılığıyla kendisine ulaşan, yüce Allah'ın (CC) ayetlerini insanlara okuyor ve hidayete erişmeleri için çaba sarf ediyordu. Allah'ın kalplerini İslam'a açtığı kimseler, Kur'an-ı Kerim'i ilk duydukları anda iman ederken, müşrikler ise Peygamber Efendimizin (SAV) okuduğu ayetlerin, sanatsal yönden kesinlikle bir beşer tarafından ortaya konulamayacağını dile getirerek, Mushaf'ın ilahi bir kitap olduğunu bilmelerine rağmen küfürlerinde ısrar ediyorlardı.

Örneğin Hz. Ömer (RA), Rasulullah'ı (SAV) öldürmeye giderken, kız kardeşi ve eniştesinden duyduğu ayetlerin etkisiyle Müslüman olmuş, Utbe bin Rebia ise "Ondan öyle şeyler işittim ki ömrümde mislini işitmemiştim. Bu sözler şiir de değil, kehanette değil, bunlardan hiçbirine benzemiyor" demiştir. Ayetleri dinleyen bazı şairler, şiir yazmayı bırakmış, bazı müşrikler geceleri kuytu köşelerde gizlenerek Müslümanların evinde okunan ilahi kelamı dinlemiş bazıları da duydukları kelamın etkisiyle secdeye kapanmışlardır.

Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) hadislerini Riyazüs Salihin üzerinden okumak için tıklayın

KUR'AN-I KERİM'İN MUCİZ OLDUĞUNA DAİR AYETLER VAR MIDIR?

Yüce Allah (CC) Kur'an-ı Kerim'in ilahi ve mucizevi bir kitap olduğunu birden çok ayette bildirir. Bu ayetleri kabul etmeyenlere "şayet güçleri yetiyorsa" Kur'an'ın benzeri ve kuvvetinde on hatta bir sure meydana getirmeleri hususunda meydan okumuştur.

"De ki: "Yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar." (el-İsra 17/88)

(x)İsra suresi 88. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊
Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın
Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

"Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz onun benzeri bir sûre de siz getirin, Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın; eğer iddianızda samimi iseniz!" (el-Bakara 2/23)

(x)Bakara suresinin 23. ayetinin tefsiri ve meali 🔊
Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın
Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

"Yoksa "Kur'an'ı kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin!" (Hud 11/13)

Hud suresinin 13. ayetinin tefsiri 📕ve meali🔊
Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın
Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

(X) 🔍 Bilgi Notu: Peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime, kulağa ve akla hoş gelmeyen sözler uydurarak rezil olmuştur. Kendisine yalancı anlamına gelen "Kezzab" lakabı takılmıştır. Bu vaka bizlere Kur'an-ı Kerimin ne denli yüce bir kitap olduğunu kanıtlar.


KUR'AN HANGİ YÖNLERİ İLE MUCİZEDİR?

Kur'an- ı Kerim'in üslup ve ahenk yönünden eşi ve benzerinin olmaması bir mucizedir. Yirmi küsür yıl gibi uzun bir süre boyunca, farklı münasebetlerle indirilmesine rağmen hiçbir zaman ayet ve sureler arasındaki uyum kaybolmamıştır.

Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda içinde geçmişten ve gelecekten hiç kimsenin bilemeyeceği haberler, indirildiği dönemde ise henüz kimse tarafından bilinmeyen ilmi gerçekler barındırdığı için de bir mucizedir.

İlahi kitabımız, içerisinde tüm beşeriyetin dünya ile ahiret mutluluğunu sağlayacak bir din anlayışı ihtiva etmesi ve kıyamete kadar muhafaza edileceği için mucize bir kelamdır.

(X) 🔍 Bilgi Notu: Kur'an-ı Kerimin diğer isimleri; Furkan, Zikir, Nur, Ruh, Kitab, Ümmü'l Kitab'dır.

FİKRİYAT
SÜMEYYE ALI JABER

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN