Arama

Kur’an-ı Kerim’deki yağmur ayetleri

Allah Teala'nın rahmetinin tezahürü olarak görülen yağmur, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. Rahmet ve berekete vesile olmasıyla bilinen yağmur aynı zamanda Yüce Allah'ın gazabının bir şekli olarak da görülmüştür. Sizin için Kur'an-ı Kerim'de geçen yağmur hakkındaki ayetleri tefsir ve mealleri ile beraber bir araya getirdik. Yağmur nedir? Yağmur ayet, bereket, rahmet, vesile...

  • 1
  • 12
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler

"Felâketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, "İşte bize yağmur getirecek bir bulut" dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza; içinde acılı azap bulunan, rabbinin emri ile her şeyi silip süpüren bir rüzgâr! Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız."

Ahkâf suresi 24. ve 25. Ayetler

Ahkâf suresi 24. ve 25. ayetleri dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Ahkâf suresi 24. ve 25. Ayetlerin Tefsiri

📌 "Burada açık örnek Âd kavmi ile "onların kardeşi" şeklinde ifade edilen Hûd aleyhisselâm, kapalı örnek ise 27. âyette zikredilen, o bölgede yaşamış diğer kavimler, ümmetler ve peygamberlerdir. Hz. Nûh'tan sonra kendilerine peygamber gönderilen ilk Arap topluluğu Âd olduğu için burada açık örnek olarak onlar seçilmiştir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler

  • 2
  • 12
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler

"Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır; O, yağmuru yağdırmakta; rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez; hiç kimse nerede öleceğini bilemez; ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır."

Lokmân Suresi 34. Ayet

Lokmân suresi 34. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Lokmân suresi 34. Ayetin Tefsiri

📌 "Sûre, Allah'ın ilminin ve kudretinin kusursuzluğunu özetleyen ve ilâhî bilgi ile insan bilgisi arasındaki büyük farkı gösteren ifadelerle son bulmaktadır. Klasik tefsirlerde bu âyete dayanılarak, kıyametin nezaman kopacağını, yağmurun ne zaman yağacağını, rahimlerdeki bebeğin cinsiyetinin ve ten renginin ne olduğunu, insanın ileride neler elde edeceğini, gelecekte ne gibi durumlarla karşılaşacağını ve ne zaman nerede öleceğini Allah'tan başkasının bilemeyeceği ileri sürülmüştür."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Şifa ile ilgili ayet ve hadisler

  • 3
  • 12
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler

"Bulutları harekete geçirsin diye rüzgârları gönderen Allah'tır. Sonra O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazan da parçalara ayırır; nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar."

Rûm Suresi 48. Ayet

Rûm Suresi 48. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Rûm Suresi 48. Ayetin Tefsiri

📌 "Bulutları harekete geçirsin diye rüzgârları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazan da parçalara ayırır; nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

  • 4
  • 12
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler

"Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır; artık siz de bile bile O'na eş ve ortaklar koşmayın."

Bakara Suresi 22. Ayet

Bakara Suresi 22. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Bakara Suresi 22. Ayetin Tefsiri

📌 "Allah Teâlâ kullarını yaratıp kendi hallerine bırakmamış; onların yaratılış amaçlarına doğru ilerleyebilmeleri için maddî ve mânevî ihtiyaçlarını karşılamış; yani bunları karşılayacak bir kâinat düzeni kurmuş, "kayyûm" isminin tecellisi olarak da bir an bile ihmal etmeksizin bu düzeni korumuş, yürütmüş ve gözetmiştir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Bilinçli ve Doğru Konuşma Hakkında Ayet ve Hadisler

  • 5
  • 12
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler
Kur’an-ı Kerim’de yağmur hakkındaki ayetler

"Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkânı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip (evlerinin) altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helâk ettik. Biz onları günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik."

En'âm Suresi 6. Ayet

En'âm Suresi 6. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

En'âm Suresi 6. Ayetin Tefsiri

📌 "Başka âyetlerde de geçen ve "nesiller" diye çevirdiğimiz karn kelimesinin iki anlamı vardır: a) Bir dönemde yaşamış millet, kavim, nesil, kuşak. b) Uzun bir süreyi kapsayan dönem, asır, yüzyıl. Kelime bu âyette ilk anlamıyla kullanılmıştır."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN