Arama

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen helak edilmiş 5 kavim

Tarihte pek çok kavim, Allah'a ve peygamberlere karşı gelmeleri nedeniyle helak oldu. Bu kavimlerin helak olma sebepleri peygamberlerini yalanlamaları, putlara tapmaları, zulüm ve sapkınlıkta ileri gitmeleri ve Allah'a isyan etmeleriydi. Kendilerine tebliğ edilen dini ve peygamberi inkâr etmişler, kötü alışkanlıklarından ve küfürden vazgeçmemişler, peygamberlerini öldürme teşebbüsüne dahi girişmişlerdi. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen bu kavimler, farklı azaplarla cezalandırılarak yok edildiler. Helak edilmiş 5 kavmi ve helak edilme sebeplerini derledik.

  • 1
  • 16
HELAK EDİLEN KAVİMLER NEREDE YAŞIYORLARDI?
HELAK EDİLEN KAVİMLER NEREDE YAŞIYORLARDI?

Arap toprakları olarak bilinen Bilâdü'l-Arap'ta Âd, Semûd ve Şuayb kavimlerinin helaki, Sebe kavmini perişan eden Arim Seli, Ashâbu'l-Uhdûd Hadisesi ve Fil Olayı meydana gelen helak hadiseleridir.

Musa aleyhisselâm'ın düşmanları olan Firavun ve adamlarının helaki ile Karun ve Haman'ın yok edildiği yer Mısır topraklarıdır. Lût kavmini yok eden o dehşetli felaket ise Bilâdü'ş-Şâm topraklarında meydana geldi.

KUR'AN-I KERİM'DE ADI GEÇEN HELAK EDİLEN KAVİMLER

  • 2
  • 16
NUH KAVMİ
NUH KAVMİ

Peygamber Nuh aleyhisselam, çok şükredici bir kuldu. Allah Teâlâ onun bu özelliğini, İsra suresinin 3'üncü ayetinde tüm insanlığa örnek göstermişti: "Şunu bilin ki Nûh çok şükreden bir kul idi."

(Ayetin Arapçası ve tefsiri için tıklayın)

Ancak Nuh kavmi, küfür içindeydi. Peygamberlerini, haşri ve neşri inkâr ediyorlardı. Putlara tapıyor ve şirki teşvik ediyorlardı. Hz. Nuh, kavmini putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına döndürmek için gönderilmişti.

  • 3
  • 16
NUH KAVMİNİN HELAK EDİLME SEBEPLERİ
NUH KAVMİNİN HELAK EDİLME SEBEPLERİ

Kavmi, Hz. Nuh'u küçümsüyor, asi olup ona eziyet ediyorlardı. Kibirliydiler; fakirlere "reziller" diye hitap ediyorlardı. Hikmet sahiplerini de küçük görüyorlardı. Kibirleri yüzünden fakirlerle oturmayı istememek de, helâk olan kavimlerin kötü hasletlerinin başlıcalarındandır.

Kadınlarında edep, iffet ve hayâ yoktu. Dünya lezzetlerine çok düşkündüler. Şükretmiyorlardı. Hâlbuki Cenabı Hak, verdiği nimetlere şükredilmesini ve nankörlük edilmemesini emrediyordu.

  • 4
  • 16
NUH’UN KAVMİ TUFAN İLE HELAK EDİLDİ
NUH’UN KAVMİ TUFAN İLE HELAK EDİLDİ

Ankebut Suresi'nin 14-15'inci ayetlerinde Hz. Nûh'a inanmayan kavminin tufanla cezalandırıldığına dair şu bilgi yer alır:

"Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o 950 yıl onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık."

(Ayetin Arapçası ve tefsiri için tıklayın)

  • 5
  • 16
NEMRUD VE KAVMİNİN HELAKI
NEMRUD VE KAVMİNİN HELAKI

Hz. İbrahim döneminde, dünya saltanatı ile kibir ve gurura sürüklenen Kral Nemrud ve kavmi de helak edilen kavimlerden biriydi. Hz. İbrahim ile Nemrud arasındaki mücadeleler, hem İslam kaynaklarında hem de Yahudi kaynaklarında yer alır.

İslami kaynaklarda Nemrud'dan hep bazı kötü ilkleri gerçekleştiren kişi olarak söz edilir. Buna göre o ilk defa kötülüğe teşvik eden, başına ilk defa taç giyen, ilkin yıldızların durumunu ortaya koyan, ilk defa ateşe tapan ve insanları kendisine tapınmaya davet eden kişidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN