Arama

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen helak edilen kavimler

Yeryüzünde pek çok kavim, Allah'a ve peygamberlere karşı gelmeleri, putlara tapmaları, zulüm ve sapkınlıkta ileri gitmeleri ve Allah'a isyan etmeleri gibi nedenlerle helak oldu. Kendilerine tebliğ edilen hak dini ve peygamberi inkâr etmişler, kötü alışkanlıklarından ve küfürden vazgeçmemişler, peygamberlerini öldürme teşebbüsüne dahi girişmişlerdi. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen bu kavimler, farklı azaplarla cezalandırılarak yok edildiler. Helak edilen kavimleri ve helak edilme sebeplerini derledik.

  • 1
  • 31
ŞUAYB KAVMİ
ŞUAYB KAVMİ

Hz. Şuayb'ın kendilerine peygamber olarak gönderildiği Medyenliler, sapıklık ve isyan yollarına düşmüşler, Allah'a ibadet ve itaati terk etmişlerdi. Putlara ve heykellere tapıyorlardı. Medyen'in kervan yolları üzerinde bulunması sebebiyle halk, ticaretle meşguldü. Ancak hile yaygınlaşmış, bir sanat ve marifet hâline gelmişti.

Halk, kendileri için bir alışverişte bulunduğunda tartıyı fazla tutarlar, aldıklarını az gösterirler; başkalarına bir şey satarken ise fazla ücret alıp eksik mal verir, hile ile azı çok olarak gösterirlerdi. Hatta alış için ayrı, satış için ayrı terazi kullanırlardı.

  • 2
  • 31
ŞUAYB KAVMİ’NİN HELAK EDİLME SEBEPLERİ
ŞUAYB KAVMİ’NİN HELAK EDİLME SEBEPLERİ

Yine bu azgın kavim, insanların yollarını keser, onların mallarından bir kısmına el koyarlardı. Özellikle yabancı ve gariplerin mallarını çeşitli entrikalarla ellerinden alırlardı.

Beşerî münasebetleri, tamamen hile, eziyet ve zulüm üzerineydi. Hak Teâlâ'nın verdiği bol nimetlerin kıymetini bilip şükürlerini eda etmezler, Allah'a isyan etmek ve putlara tapmak suretiyle son derece nankörlük ederlerdi.

Hud suresinin 84'üncü ayetinde konu ile ilgili şöyle buyrulur:

"Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin! Sizin için O'ndan başka ilâh yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır (refah ve bolluk) içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum."

  • 3
  • 31
ŞUAYB KAVMİ NASIL HELAK EDİLDİ?
ŞUAYB KAVMİ NASIL HELAK EDİLDİ?

Medyenliler, böyle bir hayat içinde gafilane yaşarken Allah Teâlâ onlara Hz. Şuayb'ı gönderdi. Hz. Şuayb, kendilerine güzel nasihatlerde bulundu. Allah'ın emir ve nehiylerini anlattı. Cenab-ı Hakk'a şirk koşmamalarını ve yalnız O'na ibadet etmelerini; alışverişte, ölçü ve tartıda haksızlık yapmamalarını; ahiret gününe iman etmelerini ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamalarını söyledi.

Medyen kavminin Hz. Şuayb'ın yaptığı uyarıları dikkate almaması yüzünden şiddetli bir deprem, şiddetli bir ses ve "gölge günü" azabı ile yok edildiği, bu cezadan sadece Şuayb'a inananların kurtulduğu bildirilir.

  • 4
  • 31
ASHÂBU’L-KARYE
ASHÂBU’L-KARYE

Kur'ân-ı Kerîm, Ashâbü'l-karye'ye iki peygamber (mürsel) gönderildiğini, halkın onları dinlememesi üzerine üçüncü bir peygamber daha görevlendirildiğini belirtir.

Fakat onlara bölge halkından sadece bir kişi iman ederek kendilerini savunmuş ve halka da inanmalarını tavsiye etmiş, neticede Allah elçilerine karşı koymanın cezası olarak bu karye halkının müthiş bir sesle (sayha) helâk etmiştir.

  • 5
  • 31
GÖSTERİLEN MUCİZELERE RAĞMEN İNKÂRCILARDAN OLDULAR
GÖSTERİLEN MUCİZELERE RAĞMEN İNKÂRCILARDAN OLDULAR

Rivayetlerde, bu elçilerin birtakım mucizeler göstererek anadan doğma körü ve abraşı iyi ettikleri, ölüyü dirilttikleri, bunun üzerine kralın iman edip kavminin iman etmediği ve inkârcıların bir sayha ile mahvedildikleri anlatılır.

Yasin suresinin 15'inci ayetinde kendilerine gönderilen elçileri "Hayır siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz." diyerek yalanladıkları belirtilir.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN