Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Katılım bankasına para yatırmak caiz midir? En çok merak edilen dini konular...

Katılım bankasına para yatırmak caiz midir? En çok merak edilen dini konular...

İslam, insanların bütün hayatını kapsar. Bundan dolayı da Müslümanların günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgileri öğrenmesi farzdır. Kişinin davranışlarının hükmünü bilmesi, dine uygun bir şekilde yaşanabilmesi için zorunludur. Değişen hayat şartları içerisinde çözüm bekleyen yeni sorular da ortaya çıkar. Peki, hangi durumlarda sehiv secdesi yapılır?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 10
Namazda otururken Ettehiyyâtü yerine Ayetel Kürsi okunur mu?
Namazda otururken Ettehiyyâtü yerine Ayetel Kürsi okunur mu?

🔸 Dinin direği namazın İslam'da önemi başın vücuttaki yeri gibidir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın önemine işaret edilmiş, müminler için vakitleri belli bir fariza olduğu belirtilmiş ve kılınacağı vakitlere değinilmiştir. Günde beş vakit belirli şekillerle yerine getirilen namaz, İslam'ın şartlarından biridir.

🔸 Üç ve dört rekâtlı namazda iki oturuş vardır. İkinci rekâtta yapılan oturuşa ka'de-i ûlâ (birinci oturuş), son rekâtında yapılana ise ka'de-i ahîre (son oturuş) denir.

➡ Ka'de yani namazda oturulan kısım, dua mahalidir. Burada kıraat yapılmaz. Dolasıyla asıl olan, birinci oturuşta Peygamberimizden (sav) sünnet olarak gelen Ettehiyyâtü'yü okumaktır ki, bu vaciptir.

(x) Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar

🔸 Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, ikinci oturuşta da Ettehiyyâtü'yü okumanın vacip olduğunu belirtir. Sonrasında Allahümme Salli ve Barik okumak sünnettir. Bundan sonra da dua yapılabilir.

➡ Her ibadetin kendi içinde farzları, vacipleri ve sünnetleri vardır. Vacip, yapılması istenen fakat farz kadar kesin ve açık olmayan şeydir. Bu kaidelerin yerine getirilmesi ile namazların farzları tamamlanıp noksanları giderilir. Namazın vacipleri şunlardır:

◾ Namaza "Allâhü ekber" diyerek başlamak.
◾ Fatiha'yı okumak. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "(Namazda) Fatiha suresini okumayan namaz kılmamıştır" (Tirmizî, Salât, 183) buyurmuştur.
◾ Farz namazların ilk iki rekâtında, nafile namazların her rekâtında "zamm-ı sûre" okumak.
◾ Zamm-ı sûreyi Fatiha'dan sonra okumak.
◾ Secdede alınla birlikte burnu da yere koymak, iki secdeyi peş peşe yapmak.
◾ Namazın rükünlerini, her birinin hakkını vererek yerine getirmek
◾ Her oturuşta "Tahiyyât" duasını okumak
◾ Üç ve dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâttan sonra oturmak
◾ Üç ve dört rekâtlı farz namazlar ile vitir namazında ve öğle namazının ilk sünnetinde, birinci oturuşta "Tahiyyât" duası okuduktan sonra hemen üçüncü rekâta kalkmak.

(x) Fikriyat podcastte yer alan "Dr. Hüseyin Kayapınar ile
(x) Günlük Hayatta İslam" programını dinlemek için tıklayın

🔸Son oturuşta Ettehiyyâtüden sonra "Salli" ve "Bârik" dualarının okunması iyidir. En sonunda Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir dua ayetini okumakta sakınca yoktur.

🔸 Nitekim son oturuşta Ettehiyyâtü, Salli ve Bârik sonra okunan "Rabbenâ Âtina" ve "Rabbenağfirlî" Kuran-ı Kerim ayetidir. Dolayısıyla Ettehiyyâtü yerine Ayetel Kürsi'nin okunması yanlıştır.

(x) 🔎BİLGİ KUTUSU:

(x) Ettehiyyâtü okunuşu: Ettehıyyâtü lillâhi ve's-salevâtü ve't-tayyibâtü esselâmü 'aleyke eyyühe'n-nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü 'aleynâ ve 'alâ 'ıbâdillâhi's-salihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden 'abdühû ve rasûlüh.

(x) Anlamı: "Selam, rahmet ve bütün güzellikler, her türlü dil, beden ve mal ile yapılan ibadet Allah'a mahsustur. Ey Peygamber! Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizlere ve Allah'ın sâlih kullarına olsun. Ben şahadet ederim (kesinlikle bilirim) ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şahadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu ve Resûlüdür."

(x) Allâhümme Salli okunuşu: Allâhümme salli 'alâ Muhammedin ve 'alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte 'alâ İbrahîme ve 'alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdün mecîd.

(x) Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin

(x) Allâhümme Barik okunuşu: Allâhümme bârik 'alâ Muhammedin ve 'alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte 'alâ İbrahîme ve 'alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

(x) Anlamı: "Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin."

  • 4
  • 10
Sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır?
Sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır?

🔸 Sehiv secdesi, yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın vaciplerinden birini terk etme ya da geciktirme durumunda son oturuştan sonra art arda yapılan iki secdeye denir. Örneğin bir kimse önce sure sonra Fatiha okursa ya da kıraat bittikten sonra rükûa hemen gitmeyip beklese sehiv secdesi yapması gerekir.

🔸Her rekâtta iki secde vardır. Her iki secdenin yapılması farzdır. Dört rekatlık farz namazda unutularak ilk oturuş terk edilirse sehiv secdesi yapılması gerekir.

🔸 Namazda iki defa yahut daha fazla yanılan kimsenin bir sehiv secdesi yapması yeterli olur.

Sehiv secdesinin dinî dayanağı Hz. Peygamber'in (sav) şu hadisidir: "Her yanılma için namazdan sonra iki secde yapılır." (x) (İbn-i Mâce, İkâme, 136)

Sehv secdesi nasıl yapılır?

🔸 Namazda yanılan kimse, son oturuşta "Tahiyyât" duasını okuduktan sonra sağa selam verir, iki secde daha yapar ve oturur. "Tahiyyât", "Salli", "Bârik" ve "Rabbenâ Âtina" ve "Rabbenağfirlî" dualarını okur, sağa ve sola selam verip namazdan çıkar.

  • 5
  • 10
İcradan ev, araba almak caiz midir?
İcradan ev, araba almak caiz midir?

🔸 Bir kimsenin borcunu ödeyememesi sonucunda, kanunda belirtilen kurallar çerçevesinde malına haciz konulur. Bunun nedeni de alacaklının hakkının korunmasıdır. İcra sonucunda açık artırma ile mallar satılır.

🔸 Diyanet'in fetvasına göre piyasa değerinde veya ona yakın bir fiyatla satılan hacizli malları satın almakta bir sakınca yoktur. Ancak haczedilen mal, değerinin çok altında satılır ise Hanefilerden İbn Âbidîn akdin fasit yani hükümsüz olacağını Şâfiî âlimlerden Nevevî ise geçerli olmakla birlikte bu malın satın alınmasının mekruh olacağını söyler.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav), borcunu ödeyemeyen Muaz bin Cebel'in malını borcu karşılığında satmıştır. (x) (Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 80)

(x) Peygamber Efendimizin ticarette dürüstlük ile ilgili uyarı ve hadisleri

🔸 Hz. Ömer halifeliği döneminde hac yolunda ticaret yaparken iflas eden bir kimsenin kalan mallarının, alacaklıları arasında taksim edilmesine hükmetmiştir. (x) (Muvattâ, Vasiyet, 8)

🔸 İcradaki malın değerinin çok altında satılması borçlunun mağduriyetinden faydalanmak anlamına gelir. Bundan dolayı da hacizli mal satın almak isteyenler, fiyatlandırmayı borçlunun mağduriyetini azaltacak şekilde gerçekleştirmesi hakkaniyetli olur.

İcradan mal almak caizdir. Fakat Müslümanlar buradan alışveriş yaparken hak ve hukuk gözetmelidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN