Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Peygamber Efendimizin ticarette dürüstlük ile ilgili uyarı ve hadisleri

Peygamber Efendimizin ticarette dürüstlük ile ilgili uyarı ve hadisleri

İnsanlar tarih boyunca ticarete ilgi duymuş ve geliştirdikleri yöntemlerle alışveriş yaptılar. Mekke, Arap Yarımadası'nın merkezi konumunda olduğu için burada değişik zamanlarda panayırlar kurulur ve canlı bir ticaret hayatı sürdürülürdü. Dolayısıyla bu yörede yaşayan birçok insanın en önemli geçim kaynaklarından biri ticaret idi. Peygamber Efendimiz de risalet görevi verilmeden önce faal olarak başarılı bir ticaret hayatı sürdürmüş; Hz. Hatice'nin mallarını Şam'da, oradan getirdiği malları ise Mekke'de satmıştı. Allah Resulü, ticarette dürüstlük ve pazarlıkta açıklık hakkında sarf ettiği sözleriyle, alışverişte usulü düzenledi. İşte Peygamber Efendimizin, ticaret ahlâkı ile ilgili uyarı ve hadisleri…

"Bir malı satmak istediğin zaman, versen de vermesen de yüksek fiyat değil satmak istediğin fiyatı söyle." İbn Mâce, Ticâret, 29.

Çok eski devirlerden beri insanlar ihtiyaçları olan maddeleri birbirleriyle paylaşmak amacıyla çok çeşitli alışveriş şekilleri ortaya koymuşlardır. Alışverişte erken dönemlerde takas yöntemi yaygın iken, zaman içerisinde değerli madenler ve çeşitli paralar kullanılmış, sonraları ise kıymetli kâğıtlar yaygınlık kazanmıştır.

Hakim b. Hizam'dan nakledildiğine göre, Resulullah şöyle buyurur:

"Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece (alışverişi kabul edip etmeme konusunda) serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve (malın kusurunu) açıkça söylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, (yaptıkları) alışverişin bereketi gider." Ebû Davûd, Büyû', 51

İsmail b. Ubeyd b. Rifaa'nın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, dedesi Hz. Peygamber ile birlikte namazgâha gitmişti. Hz. Peygamber insanların alışveriş yaptıklarını gördü ve "Ey tüccar topluluğu!" diye seslendi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "Allah'tan sakınan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, tüccarlar kıyamet günü günahkârlar olarak diriltileceklerdir." Tirmizi, Büyû', 4

Cabir b. Abadullah'tan nakledildiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur: "Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin." Buhari, Büyû', 16

Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur: "…Bizi aldatan, bizden değildir."

Peygamber Efendimiz risalet görevinden sonra da şahsi ihtiyaçları için bizzat alışveriş yapmaya devam etmiştir. Mekkeli müşriklerin Allah elçisinin kendilerinden biri gibi alışveriş yapmasını garipsemelerine karşılık Yüce Allah, insanlar arasından görevlendirdiği elçisinin onlar gibi ticaret yapması ve çarşı pazarda dolaşmasının gayet insani bir durum olduğunu belirtmiştir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN