Arama

Kadir Gecesiyle ilgili ayet ve hadisler

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Kur'an'ın Allah tarafından, Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimize vahyedilmeye başlandığı gecedir. Müslüman aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. Bu yıl koronavirüs sebebiyle evlerimizde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nde bol bol dua etmeli, Allah'tan mağfiret dilemeliyiz. İşte Kadir Gecesi ayet ve hadisleri...

Ebû Hüreyre(ra)den rivayet edildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır."

(Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü'l-kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173-176. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 3, Savm 39-40; İbni Mâce, İkâmet 173, Sıyâm 2, 39)

HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

Kadir Gecesi, kadri yüce bir gecedir.

Değer ve faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihyâ eden, geçmiş günahlarından arınır.

İnançsız ve ihlâssız yapılacak herhangi bir dinî davranışın kıymeti yoktur.

Abdullah İbni Ömer (ra)dan rivayet edildiğine göre, bir grup sahabe, rüyalarında Kadir Gecesinin Ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler ve bunu Hz. Peygamber'e bildirmişlerdi. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!"

(Buhârî, Leyletü'l-kadr 2, Ta'bîr 8; Müslim, Sıyâm 205 -206. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 5; Tirmizî, Savm 71)

Âişe (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:

"Kadir Gecesini ramazanın son on günü içinde arayınız!"

(Buhârî, Leyletü'l-kadr 3; Müslim, Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72)

Âişe (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

"Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!"

(Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN