Arama

Mescid-i Haram'ın zemini neden hep serin?

Müslümanların tek kıblesi olan Kabe, aynı zamanda Müslümanların birliğinin sembolüdür. Her yıl milyonlarca Müslüman, Kâbe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'ı ibadet maksadıyla ziyaret eder. Ziyaret edenler farkedecektir ki Mekke'nin sıcak iklimine rağmen Mescid-i Haram'ın zemini oldukça serindir. Bu serinliğin nedenini sizin için araştırdık.

🔸 Yüce Allah (CC) insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmış ve ibadet şekillerini öğretmek için elçisi olan peygamberleri görevlendirmiştir. Bu ibadetler de insanların toplu bir şekilde ibadet edecekleri bir mabedi gerekli kılmıştır.

🔸 Müslümanların ilk mabedi Kâbe'nin Hz. İbrahim (AS) ve oğlu İsmail (AS) tarafından inşa edildiği yüce rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kâbe, Beytullah yani Allah'ın (CC) evi olarak da adlandırılır.

"Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir."

(Al-i İmran suresi 96. ayet)

Kabe duvarına asılan şiirler: Muallakat

🔸 Kâbe, İslam mimarisinin ilk örneği olması açısından da oldukça önemlidir. Mekke şehri Kâbe merkezli bir gelişim göstermiştir.

🔸 Bu durum diğer şehirlerin gelişimi için örnek oluşturmuş, şehirlerin dini mekan çevresinde gelişmesi bir mimari gelenek hâlini almıştır. Osmanlı Devleti'nde de mahalleler, cami merkezli külliyelerin çevresinde oluşturulmuştur.

Kâbe ne demektir?

🔸 "Dört köşeli, küp şeklinde" manasındaki ka'b kökünden türeyen kabe kelimesi "küp şeklinde nesne" demektir.

🔸 Kur'ân-ı Kerîm'de adı iki defa geçen Kâbe'ye bir kısmı yine Kur'an'da yer alan Beyt, Beytullah, el-Beytü'l-atîk, el-Beytü'l-harâm, el-Beytü'l-muharrem, el-Mescidü'l-harâm, el-Beytü'l-ma'mûr, el-Meş'arü'l-harâm, Beniyye, Devvâre, Kādis, Kıble, Hamsâ, Müzheb gibi çeşitli isimler de verilmiştir. Daha çok Kâ'be-i Muazzama adı kullanılır.

İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

Kâbe'nin geçmişi

🔸 Rivayetlere göre Hz. Adem, cennetten çıkarılmasının ardından Hz. Havva ile yeryüzünde buluşmasından ötürü Allah'a (CC) şükretmek için, cennette iken ibadet amacıyla etrafını tavaf ettiği nurdan sütunun yeniden verilmesini arzu eder. Bunun üzerine Allah'ın (CC) emriyle Kâbe'yi inşa eder.

🔸 Hz. Şît döneminde Kâbe ilk kez taş ve çamur kullanılarak bir bina şeklinde inşa edilir. Bu bina Nûh tufanında kumlar altında kalır.

*Hz. Şît kimdir?

Hz. Adem'den sonra gönderilen peygamberdir. Dünya'da doğan ilk peygamberdir.

Kabe kaç kez, hangi sebeplerle kapatıldı?

🔸 Uzun yıllar sonra Yüce Allah'ın (CC) emri ile Hz. İbrahim (RA) oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kâbe'yi Hz. Şît, yaptığı yapının temelleri üzerine inşa eder. Tarihsel süreçte farklı sebepler ile zarar gören Kâbe, çok sayıda onarım görür. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Amâlikalılar tarafından yapılan onarım.
➡ Nübüvvetten 5 sene önce Mekkeliler tarafından inşa
Abdullah b. Zübeyr tarafından yapılan inşa.
Haccâc tarafından yapılan inşa.
Osmanlı padişahları yaptırılan onarım çalışmaları.

*Amâlikalılar kimdir?
En eski Arap kabilesi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN