Arama

İslam gıybet, iftira ve yalan konusunda bize ne söyler?

İslam; aile ve toplum hayatının güvenli ve huzurlu olmasına, fertlerin dindar ve ahlaklı olmasına, kişilik haklarının korunmasına, kavga, tartışma ve dargınlıklara sebep olacak davranışlardan kaçınılmasına büyük önem verir. Gıybet, iftira ve yalan da bu davranışlar arasında yer alır. Özellikle kitle iletişim araçları ve sosyal medyada çoğu zaman kötü davranışlar, ilgi ve merak uyandıracak şekilde sunulur. Peki bu noktada müminlere düşen görevler nelerdir? İslam gıybet, iftira ve yalan konusunda bize ne söyler? Ayet ve hadisler ışığında toplumun güven ve huzurunu yok eden davranışlar hakkında bilgileri derledik.

  • 1
  • 24
Gıybet nedir?
Gıybet nedir?

Gıybet; bir insanı gıyabında eleştirmek, çekiştirmek ve hoşlanmayacağı sözler söylemektir. Halk arasında buna "dedikodu" da denir. Kişinin bedeni, nesebi, ahlâkı, işi, dini, elbisesi, evi, bineği ve benzeri şeyler dedikodu konusu olabilir. Gözün şaşılığı, saçların döküklüğü, uzun veya kısa boylu, siyah veya sarı renkte olmak gibi nitelikler hakkında alaylı bir şekilde bahsedilmesi gıybet olur.

Gıybet; kişi, aile, toplum hatta bir milletin bütün mensuplarını rencide edebilir. Bu; kişiler, aileler ve toplumlar arasında huzursuzluk, kırgınlık hatta kavgaya bile sebebiyet verebilir. Bu sebeple yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz gıybet etmeyi şiddetle yasaklamışlar, büyük günah olduğunu bildirmiştir. Gıybet, müminin "fâsık" ve "âsî" olmasına sebep olur.

"Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir." Hucurât, 49/12.

Gıybeti yapılan kimse hakkını helal etmedikçe kişi gıybetin günahından kurtulamaz. Çünkü gıybet etmek kul hakkı yüklenmektir. Kul hakkını ise Allah bağışlamaz.

  • 3
  • 24
Gıybet hakkında ayet ve hadisler
Gıybet hakkında ayet ve hadisler

"İyilik, iyi söz ve davranış ile kötülük, kötü söz ve davranış bir değildir. Sen kötülüğü en güzel biçimde sav, bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak ve samimi bir dost oluvermiştir." (Fussilet, 41/34)

Gıybet etmenin âyet ve hadislerde dünyada uygulanacak bir *müeyyidesi bildirilmemiştir. Ancak tövbe edilmediği veya affedilmediği takdirde âhirette cezasını çeker. Onun için mümin gıybet etmemelidir. Şayet böyle bir davranışta bulunduysa tövbe etmeli, gıybet ettiği kimseden af ve helalık dilemelidir. Aksi takdirde âhirette "müflis" durumuna düşecek sevaplarından gıybet ettiği kimseye vermek durumunda kalacaktır.

*Müeyyide: Dinî hükümlerin ve sosyal düzen kurallarının yaptırımı.

"Mümin erkek ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar…" (Tevbe, 9/71)

"Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun." (Buhârî, Rikâk, 23)

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN