Arama

İnfak ne demek? İnfak etmek hakkında 25 ayet

Zekatlar, sadakalar, fitreler Allah için yapılan bütün infaklar, malın bir bakıma manevi sigortası olur, onu zayi olmaktan korur. Helalden gelen, helal yollara sarf edilirken; haramdan gelense, haram yollara harcanır. Öyle ki malını Allah yolunda infak edebilmek, büyük bir şereftir. Allah'a itaat ve ibadet niyeti taşıyan, İslam'a ve Müslümanlara yardım ve fayda sağlayan her harcama Allah yolunda infak sayılmaktadır. Peki, infak ne demek? İnfak nedir? İşte 25 ayet ile infak etmenin önemi...

  • 1
  • 26
İNFAK NE DEMEK?
İNFAK NE DEMEK?

Sözlükte "tükenmek, tamamlanmak, son bulmak" mânasındaki nefk kökünden türetilen infâk "bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek" gibi anlamlara gelirse de daha çok "para veya malı elden çıkarmak" mânasında kullanılmaktadır. Dinî-ahlâkî bir terim olarak genellikle "Allah'ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması" demektir.

Bu bakımdan infak, farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içermektedir. Allah'a itaat ve ibadet niyeti taşıyan, İslam'a ve Müslümanlara yardım ve fayda sağlayan her harcama Allah yolunda infak sayılmaktadır.

İslami anlayışa göre herkes, öncelikle emeğiyle kendisinin ve yükümlülüğü altındakilerin ihtiyacını karşılamaya çalışmalıdır. Zira bir hadiste belirtildiği üzere kişi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir.

(Müsned, II, 334; Buhârî, "Büyûʿ", 15; ayrıca bk. Tâhâ 20/131-132)

Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

(Bakara 262)

Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir.

(Hac 35)

(Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.

(Bakara 273)

Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.

(Tevbe 121)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN