Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Müslümanın Müslümana karşı sorumlulukları ile ilgili ayet ve hadisler

Müslümanın Müslümana karşı sorumlulukları ile ilgili ayet ve hadisler

Allahü Teala, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Müminler ancak kardeştirler" buyurmuş; hem ayet-i kerimelerde hem de hadis-i şeriflerde Müslümanın Müslümana karşı sorumlulukları, birbirlerine olan saygı ve sevgileri, birbirleri ile münasebetlerinin nasıl olması gerektiği sık sık hatırlatılmıştır. Müminler arasındaki kardeşlik, takvanın bir unsuru olarak zikredilmiş; müminlerin arasını bozacak her türlü davranış haram sayılmıştır. Müslümanın Müslümana karşı sorumluluklarını anlatan ayet ve hadisleri derledik.

💠 Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

Ahzâb, 58

💠 İbn Mes'ûd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Müslümana sövmek fasıklık, (Müslüman olduğu için) onunla savaşmak ise küfürdür.

Buhârî, Îmân, 36; Müslim, Îmân, 116

💠 Ebû Zer'in (ra) işittiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

"Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner."

Buhârî, Edeb, 44

💠 Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.

Müslim, Birr, 68

🔍 Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisler

💠 Yine Ebû Hüreyre'den (ra) Resûlullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

Kölesine (uşağına) zina iftirası atan kimseye, kıyamet günü zina cezası uygulanır. Şayet dediği gibiyse, o başka!

Müslim, Eymân, 37; Buhârî, Hudûd, 45

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN