Arama

Hz. Ali'nin Dini Kişiliği

Bizzat Resul-i Ekrem tarafından 'ilmin kapısı' olarak övülen Hz. Ali, İslam'ın dördüncü Halifesi ve dünyanın gördüğü en cesur Müslümanlardan biri idi. Çocukluğunda İslam ile şereflenen Hz. Ali, hayatı boyunca İslam davasının en ön saflarında yer aldı. Abidane ve zahidane bir yaşam süren Hz. Ali, siyasi olarak en karışık dönemde Halifeliğe geçerek büyük bir fedakarlık yaptı. Hariciler tarafından şehit edilen Halife; divan sahibi bir şair, cesur bir asker ve fedakar bir yönetici idi.

Hz. Ali’nin Dini Kişiliği

"Ey Ehl-i Beyt Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor"

Ahzâb Suresi 33. Ayet

Ahzâb Suresi 33. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

📌 Allah Resulü'nun (SAV) damadı ve amca oğlu olan Hz. Ali (RA), tarihi kaynaklarda cesur, alim ve adil bir insan olarak tebarüz eder. Dördüncü Halife olan Hz. Ali (RA) fitne döneminde halifelik makamına gelmiş ve ümmeti bir araya toplama gayreti içinde olur. İlk Müslümanlardan olan Hz. Ali (RA) çocukluğundan itibaren Efendimizin (SAV) yanında terbiye alır. Hariciler tarafından şehit edilen Hz. Ali (RA) ilmi yönü, idaareciliği ve ahlakı ile Ashab-ı Güzin'in en önemli fertlerindendir.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Hz. Ali (RA) Efendimizin amcası ve hamisi olan Ebu Talip'in oğludur.

Hz. Ali kimdir?

Hz. Ali’nin Dini Kişiliği

Hz. Aişe (RA) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), üzerinde siyah (yünden) nakışlı bir kumaş olduğu halde sabahleyin (evden) çıktı. O sırada Hasan geldi, onu örtünün altına soktu. Sonra Hüseyin geldi onu da soktu. sonra Fatıma geldi, onu da soktu. Sonra Ali geldi onu da örtünün altına soktu. Sonra da: "Ey Ehl-i Beyt Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor" (Ahzâb 33) buyurdu."

(Müslim, Fezâilu's-Sahâbe 61, 2424)

📌 Hz. Aişe'nin (R.ANHA) rivayet ettiği bu hadise, hem Hz. Ali'nin (RA) Efendimiz (SAV) ile olan yakınlığını hem de Ehl-i Beyt kavramının çıkış noktasını göstermesi bakımından önemlidir. Manevi terbiyesini çocukluğundan itibaren bizzat Resul-i Ekrem'den (RA) alan Hz. Ali aynı zamanda damadı olması vesilesiyle Resul-i Zişan Efendimizin (SAV) en yakınındaki isimlerdendir.

Ehl-i Beyt nedir?
Ev halkı anlamına gelen kelime, Resulallah'ın (SAV) ailesini ve O'nun (SAV) soyundan gelenleri ifade etmek maksadıyla kullanılır.

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

  • 3
  • 16
İlmi Yönü
İlmi Yönü

"(Bu adam mı,) yoksa âhiret kaygısıyla ve rabbinin rahmetine nâil olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi (daha iyi)?" De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!" Doğrusu ancak akıl iz'an sahipleri bunu anlar."

Zümer Suresi 9. Ayet

Zümer Suresi 9. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

📌 Hz. Ali (RA) Kur'an-ı Kerim, hadis ve bilhassa fıkıh alanında Ashab-ı Kiram arasında bir otorite olarak kabul edilir. Resulallah'ın (SAV) hayatta olduğu dönemde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Hz. Ali (RA), ayetlerin esbab-ı nüzul sebeplerine de yakinen şahit olur. Bu özellikler tabiin ve sonraki kuşakların bilgi ve yorum kaynağı olarak Hz. Ali'ye (RA) olan müracaatını artırır. Mezhepler çıkış noktalarını O'na (RA) dayandırır. Hz. Ali (RA) verdiği fetvalar ile İslami ilimleri ve İslam düşüncesini besler. Hz. Ali (RA) kadılık görevi boyunca Müslümanların ilmi soruılarını yanıtlar. Sonraki dönemde ise sahabe ve tabiinin ilme ve İslam'a dair soruları ile İslam Hukuku'na dair önemli fetvalar verir.

Esbab-ı Nüzul ne demek?

İniş sebebi anlamına gelen terim, ayetlerin hangi olay üzerine indiğini dile getiren ilimdir.

Hz. Ali'den (K.V.) Müslümanlara Nasihatler

  • 4
  • 16
İlmi Yönü
İlmi Yönü

"Ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır"

(Tirmizi, Menakıb, 20)

📌 Resul-i Ekrem (SAV) hadis-i şerifinde Hz. Ali'nin (RA) ilmi karakterini över. Çünkü küçüklüğünden bu yana O'nun (SAV) yanında yetişen Hz. Ali (RA) Efendimizi,n (SAV) kavrayışını, olaylara bakışını, muhakemesini çok iyi bilir. Resulallah'ın (SAV) düşünce yapısı içerisinde yetişen Hz. Ali (RA) divan sahibi bir şair, kadı, hadis ravisi ve müfessirlik gibi özellikleri ile İslami İlimler'in teşekkülünde önemli bir pay sahibidir.

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

  • 5
  • 16
Ahlaki Yönü
Ahlaki Yönü

"Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin."

Kalem Suresi 4. Ayet

Kalem Suresi 4. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

📌 Resulallah (SAV) bizzat Allah Teala'nın kelamı ile üstün bir ahlaka sahipti. O'nun (SAV) hayatı baştan sona bir ahlak ve estetik üzerine kurulu idi. Hz. Ali (RA) çocukluk yıllarından itibaren Efendimizin (SAV) yanında yetişir. Hayatı boyunca bizzat Resul-i Ekrem'den (SAV) manevi gelişim dersleri alan Hz. Ali (RA), deyim yerindeyse bir rahmet deryasından kana kana içer. Küçüklüğünden itibaren Hz. Muhammed (SAV) ile aynı evde bulunması ve bire bir münasebetinin ilerlemesi hasebiyle adeta Efendimizin (SAV) ahlakı ile ahlaklanır. Hz. Ali (RA) dünya nimetlerine karşı mesafeli, Allah korkusundan dolayı titreyen, abid, takva sahibi, kendisine biat etmeyenlere dahi dua edecek derecede bir mümin ahlakına sahipti. Kur'an ve sünnete sımsıkı bir şekilde bağlı olan Hz. Ali (RA) müminler için örnek bir şahsiyetti.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Hicret sırasında bizzat Resul-i Ekrem'in (SAV) yatağına yatan Hz. Ali (RA) hicret sırasında Kuba'ya yetişerek Medine'ye Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Ebubekir (RA) ile beraber giriş yapar.

Dört halifenin naklettiği hadis-i şerifler: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadisler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN