Arama

Hadislerle evlilik ve aile hayatı

Aile olabilmek; ruh sağlığımızı, kalbimizi, muhabbetimizi devam ettiren önemli bir unsurdur. Her insan evlenebilir fakat her insan aile olamaz. Ailenin olduğu ortamda bir nefes vardır, kalpler huzur doludur; o yuva, muhabbet ve en önemlisi samimiyet kokar. Tüm bunlar ancak eşlerin bir olabilmesi, hassas ve dengeli şekilde ilişkiyi yürütebilmesiyle hasıl olur. Peki İslam bize evlilik ve aile olabilmek konusunda neler öğütlemiştir?

  • 1
  • 14
Aile kurmak sadece evlilikle sınırlandırılamaz
Aile kurmak sadece evlilikle sınırlandırılamaz

Aile kurmak sadece evlilikle sınırlandırılamaz. İçinde muhabbet ve samimiyet barındırmayan yuvalar, 4 duvardan ibarettir sadece. Eşler adaletli ve hakkaniyetli olmalı, sorumluluklarının bilincinde hareket etmeli ki temeli sağlam atarak semerelerini sadece bu dünyada değil ahirette de kat kat alabilsinler. İşte o zaman eş olmanın ne demek olduğu tam manasıyla idrak edilebilir. Bu konuda Rabbimiz bize çok güzel öğütler vermiş, uyarılarda bulunmuştur. Allah'ın ve Resulü'nün rehberliğinde evlilik yolu kol kola huzurlu şekilde yürünebilecektir. Bu sebeple dinimizin evliliğe bakışını ve ona yüklediği değer bilmek en mühim görevlerimizdendir. Örneğin; eşlerin birbirlerine karşı saygı ve güven duyması, birbirlerini benimsemesi açısından eşler arası denkliğin dikkate alınması gerektiği Peygamber Efendimiz (sav) tarafından vurgulanmıştır. Veda Haccı'nda;

"Ey insanlar, dikkat ediniz, Rabbiniz birdir, babanız birdir. Arap'ın Acem'e (Arap olmayana), Acem'in Arap'a; beyaz tenlinin siyaha, siyah tenlinin beyaza bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir." buyurmuştur.

Aile ile ilgili 40 hadis

  • 2
  • 14
"Aranızdan bekâr olanları evlendirin"
Aranızdan bekâr olanları evlendirin

◾ Rabbimiz kullarını farklı şekillerde fani dünyaya göndermiş; birbirlerine eş olmalarını, mutlu ve huzurlu yuvalar kurmalarını öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

"Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır." Rûm, 30/21

Rum Suresi ilgili ayetin meali
Rum Suresi ilgili ayetin tefsiri

◾ Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurur:

"Sizin en hayırlınız ailesine en güzel şekilde davranandır. Ben, aranızda ailesine en güzel davranan kişiyim."

◾ Hz. Âişe"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben (kıyamet günü diğer) ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim…" (İbn Mâce, Nikâh, 1)

◾ Yaratılış olarak sorumlulukları olan müminler olarak dünyaya geldik. Evlenerek bir aile kurmak, her şeyden önce yaratılışımıza uygundur. Cenâb-ı Hak, "Aranızdan bekâr olanları evlendirin." buyruğuyla evliliğin teşvik edilmesini ve bu yola girenlere destek verilmesini tavsiye etmiştir.

  • 3
  • 14
Bir bütünün iki yarısı
Bir bütünün iki yarısı

◾ Efendimiz (sav) eşleri, bir bütünün iki yarısı şeklinde tasvir etmiştir. Zorlukları birlikte aşan, iyi günde kötü günde birbirlerinin yanında olan eşler, bir ömür aynı yastığa baş koymak için söz verirler. Ama en güzeli; sevmenin de sevilmenin de türlü hallerine birlikte şahir olmalarıdır. Aile kurmak daha bir anlamlıdır onlar için... Çünkü Allah'ın verdiği emanetlerdir birbirlerine; sabır, emek isteyen bir süreçle imtihan olduklarının bilincindedirler. Bu sebeple Rabbimiz bu yola giren her mümine yardımcı olmuştur. Abdullah (b. Mes'ûd) şöyle anlatıyor:

Biz Hz. Peygamber"in (sav) yanında olan ve evlenme imkânı bulamayan gençlerdik. Resûlullah (sav) bize şöyle buyurdu: "Ey gençler! Evlenme imkânı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkânı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun, kişi için şehveti kesme özelliği vardır." Buhârî, Nikâh, 3

Bir aile resi olarak Hz. Muhammed ve örnek davranışları

  • 4
  • 14
Muhabbet ve samimiyet
Muhabbet ve samimiyet

◾ Muhabbet ve samimiyetle birbirlerine bağlanan eşler, ahiretlerini de en güzel şekilde inşa ederler. Âmir b. Sa"d b. Ebû Vakkâs, babasından (ra) öğrendiklerini şöyle naklediyor bizlere:

Veda Haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resûlullah (sav) beni ziyarete geldi. (Mal varlığımı sadaka olarak dağıtmak istediğimi söyleyince) Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "…Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın, eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile!" Buhârî, Cenâiz, 36

https://www.instagram.com/p/CXyyKeTDXT6/

  • 5
  • 14
Peygamberimizin sünnetidir
Peygamberimizin sünnetidir

Aile kurmak, aynı zamanda Peygamberimizin sünnetidir. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurur:

"Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir." İbn Mâce, Nikâh, 1.

◾ Fıtratına uygun bir şekilde sahih bir nikâhla nezih bir evlilik yapmak, her insan için şükür vesilesidir. Peygamberimizin ifade ettiği üzere, "evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur."

Romanımızın "ilk evreni": Aile

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN