Arama

Hadis ilmi ve terimleri

Hadis, Peygamberimizin sözlerini, fiillerini ve tasviplerini ifade eden terimdir. Varlığını Hz. Peygamber'den alır. Resûl-i Ekrem'in etrafında adeta onun bütün söz ve davranışlarını yakın takibe alan, onları hayatlarına tatbik ederek hafızalarına nakşeden sahabileri, onun sünnetini sonraki kuşaklara bizzat taşıyanlar olmuşlardır. Fakat unutmamak gerekir ki, hadisleri sağlıklı bir şekilde anlamak için birtakım terimleri de doğru öğrenmek gereklidir. İşte hadis ilmini doğru kavramak için bilinmesi gereken 30 terim...

  • 1
  • 30
adl
adl

Ravinin hadisi bozmadan rivayet eden dürüst bir müslüman olması.

  • 2
  • 30
ahz
ahz

Hadis almak.

"Almak" manasına "ehaze" kök fiilinin masdarı olan ahz, Hadis İlminde genellikle hadisi rivayet etmek manasına kullanılır. Ravinin hadisi şeyh denilen muhaddisten rivayet metotlarından birisiyle almasını ifade eder.

  • 3
  • 30
Bâb
Bâb

"Kapı" anlamına gelir. Hadis kitaplarında aynı konudaki hadislerin bir arada bulunduğu kitâb başlıklı ana bölümler içinde yer alan tâli bölümlere denir. Bu bölümler, bütünün parçaları durumundadır.' Kur'ân-ı Kerim surelerine nispetle ayetler ne ise hadis kitaplarında kitaba göre bâb odur.

Misal vermek gerekirse Buhârî'nin şu babı verilebilir. (Ezandan sonra dua etmek babı). Bu bab, konusu itibariyle ezanla ilgili bir hadisi ihtiva ettiğinden kitâbu'l-ezân bölümü içinde yer alır. Burada, ezan sona erdiği zaman, duasını okuyan Müminlerin Hz. Peygamber'in şefaatine kavuşacaklarına dair bir hadis bulunur.

Hadisleri bablara göre kitâb başlıklı bölümlerde toplamak suretiyle tasnife ale'l-ebvâb metoduyla tasnif adı verilmiştir.

  • 4
  • 30
Âbâ Ve Ebnâ
Âbâ Ve Ebnâ

Âba, baba manasına gelen eb kelimesinin; ebnâ ise oğul demek olan İbn'in çoğuludur. Beraberce "babalar ve oğullar" anlamını veren bu iki kelime, baba ile evlat arasında rivayeti ifade eden bir tabir oluşturur.

  • 5
  • 30
Muhaddis
Muhaddis

Hadîs-i şerîf sahasında mütehassıs kimse. Çok sayıda hadis toplayıp, senet ve metinleriyle ezberleyen, râvilerin cerh ve ta'dîl (güvenilir olup olmadıkları) noktasından durumlarını bilen, bu ilimde ihtisas kazanıp kitaplar yazmış olan âlim. Muhaddisin çoğulu muhaddisîndir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN