Arama

Hac Çeşitleri

Yaklaşan kurban bayramı ile hac vazifesini yerine getirmek isteyenlerin de gönülleri heyecan ile doldu. Haccın vakti bütün bir yılı kapsamamakta olup, aylarla ve hatta günlerle sınırlandırılırken hac ayları; Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günü içerisindedir. Haccın yapılışı nasıldır? Haccın çeşitleri var mıdır? Haccın çeşitleri nelerdir? Fikriyat okurları için derledik...

Hac Çeşitleri

🔸 Haccın Yapılışı

◼️ Hac, yapılışı itibariyle, İfrad, Temettû ve Kıran olmak üzere üç çeşittir.
◼️ Mekkelilerle, Harem bölgesinde ve mikat sınırları içerisinde ikamet edenler, ancak ifrad haccı yapar, temettü veya kıran haccı yapamazlar.
◼️ Hac aylarından önce Mekke'ye gelip umreyapan âfâkiler de bunlar gibi sadece ifrad haccı yapabilir, temettü veya kıran haccı yapamazlar.
◼️ Bunlar, Mekke'de ikamet ettikleri sürece başka bir umre yapamaz, Zilhicce'nin 8'inci Terviye günü hac için ihrama girer ve ifrad haccı yaparlar.
◼️ Şayet bunlar hac ayları girdikten sonra umre yapacak olurlarsa temettü yapmış olmazlar. Bu yanlış hareketleri sebebiyle ceza kurbanı keserler.

Besmele ve Önemi - Fatma Bayram

Hac Çeşitleri

İfrad Haccı

Yalnız hac için ihrama girerek umresiz yapılan hacdır. Şöyle yapılır:
1. İhrama girmeden önce, uzamış ise tırnaklarını keser.
2. Koltuk altı ve kasık kıllarını temizler.
3. Saç ve sakal tıraşı olur.
4. Gusleder veya abdest alır. Gusül daha efdaldir.
5. Varsa güzel koku sürünür.
6. Erkekler, bütün elbiselerini çıkararak yeni veya yıkanmış izar ve rida denilen iki parça ihrama sarılırlar.

Hicret nasıl gerçekleşti?

Hac Çeşitleri

◼️ Başları açık ve ayakları çıplak kalır. Ancak topukları ve üzeri açık ayakkabı giyebilirler. Bellerine kemer bağlayabilirler, omuzlarına çanta asabilirler.
Şemsiye kullanmaları ve gölgelenmeleri caizdir.
Hanımlar normal elbise ve kıyafetleriyle ihrama girerler. Kapalı ayakkabı, çorap ve eldiven giymelerinde bir sakınca yoktur. Yalnız yüzlerini açık tutarlar.
Kerahet vakti değilse iki rekât ihram namazı kılarlar. (İlk rekâtta Fâtiha'dan sonra Kâfirûn, ikinci rekâtta ise İhlâs surelerini okumaları efdaldir.)
◼️ Namazdan sonra, "Allahım! Hac yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle." diye niyet edilir.
◼️ Sonra da, َ َك َ َشِر َ يك ل ْ َك لا ْ ُمل َ َك َوال النْعَمَة ل ْ َحْمَد َو ِّ َّٕن ال ْ َك اِ َّي َب َ َك ل َ َشِر َ يك ل ْ َك لا َّي َب ْ َك ل َّي َب јُهَّم ل ْ َك الل َّي َب ل Yüksek sesle telbiye yapılır.

Kurban ibadetinin iki hikmeti: Takva ve teslimiyet

Hac Çeşitleri

◼️ Hanımlar ise seslerini yükseltmezler. Böylece ihrama girilmiş ve ihram yasakları başlamış olur.
◼️ Bundan sonra dikilmiş ve örülmüş elbiseler giymezler, başlarını ve yüzlerini örtmezler. Tıraş olmaz ve vücutlarından kıl koparmazlar. Tırnak kesmez, güzel koku sürünmezler.
◼️ Harem bölgesinin bitkilerini koparmazlar. Başkalarıyla tartışmaz, kötü ve kırıcı söz söylemezler. Yanlarında olan eşleriyle cinsel ilişkide bulunmaz, cinsel ilişkiye götüren davranışlardan uzak dururlar.

Medeniyet membaı şehir: Herat

Hac Çeşitleri

◼️ İhram süresince, ayakta, otururken, yatarken, yürürken, vasıta üzerinde telbiyeye devam ederler. Mekke'de kalınacak yere gelip yerleştikten sonra Harem-i Şerif'e gidilir.
◼️ Kapıda telbiye kesilir, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife okuyarak tevazu ve derin bir saygı ile içeri girilir. Beytullah görününce üç defa tekbir ve tehlil yapıp dua edilir.
◼️ Mescid-i Haram'da farz namazkılınmıyorsa hemen tavafa başlanır. Buna Kudûm Tavafı denir. Şöyle niyet edilir: "Allahım! Senin rızan için evini kudûm tavafı olarak 7 şavt tavaf etmek istiyorum, onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle." Tavaftan sonra mümkün olursa Makam-ı İbrahim'de, olmazsa Harem-i Şerif'in uygun bir yerinde iki rekât tavaf namazı kılınır ve dua edilir.

Yüzlerce yıllık büyük gizem: Giza

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN