Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Habil ile Kabil olayı nedir? Habil ile Kabil kıssası Kur’an’da nasıl geçer?

Habil ile Kabil olayı nedir? Habil ile Kabil kıssası Kur’an’da nasıl geçer?

Habil ve Kabil, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'in ilk iki oğludur. Habil ile Kabil kıssası, yeryüzünde ilk bozgunculuğun başladığı olaya işaret eder. Kabil'in kardeşi Habil'e duyduğu kıskançlık ve kin duygusu; sonucunda Habil'i öldürmesi ve yeryüzündeki ilk cinayetin işlenmesi, Kur'an-ı Kerim, hadis ve tefsir kaynaklarında yer alan bir konudur. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "Haksız yere öldürülen hiçbir kimse yoktur ki onun kanından Âdem'in ilk oğluna bir pay ayrılmasın. Çünkü cinayeti âdet edenlerin ilki odur" buyurmuştur. Peki, Habil ile Kabil olayı nedir? Habil ile Kabil kıssası Kur'an'da nasıl geçer?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
 • 1
 • 13
HZ. ADEM’İN YARATILIŞI
HZ. ADEM’İN YARATILIŞI

Hz. Âdem'in yaratılışı ile ilgili bilgiler hem Tevrat'ta hem de Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Bu bilgiler büyük ölçüde birbiriyle örtüşmektedir.

🔹 Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Âdem'in yaratılışı, diğer insanların yaratılışı gibi değildir.

🔹 Âl-i İmran suresinin 59. ayetinde "Allah nezdinde -yaratılış bakımından- Îsâ'nın durumu Âdem'e benzer; Allah onu topraktan yarattı; sonra ona 'ol!' dedi ve oluverdi" şeklinde bu iki peygamberin yaratılışına dair farklı durum ifade edilmiştir.

(x) Âl-i İmran suresi 59. ayetinin tefsiri 📙 ve meali 🔊

🔹 Müfessir Fahreddin er-Râzî, çeşitli ayetlerde yer alan ifadelerle Hz. Âdem'in yaratılışı ile ilgili maddeleri toprak (türâb), su (mâ'), çamur (tîn), akışkan veya süzme çamur (sülâle min tîn), yapışkan çamur (tîn lâzib), kurumuş çamur (salsâl) şeklinde sıralamıştır.*

🔹Kur'an-ı Kerim, sahih hadis-i şerifler ve bunlara dayanan diğer güvenilir İslam kaynaklarına göre Hz. Âdem, topraktan yaratılmıştır.

(x) 🔊 Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili podcast dinlemek için tıklayın.

 • 2
 • 13
HZ. ADEM NE ZAMAN YARATILDI?
HZ. ADEM NE ZAMAN YARATILDI?

İslam kaynaklarına bakılarak Hz. Âdem'in yaratıldığı zamanı söyleyebilmek mümkün değildir.

🔹 İnsan suresinin 1. ayetinde "İnsanın üzerinden öyle uzun bir zaman geçti ki -o vakit- o, anılmaya değer bir şey bile değildi" mealinde zikredildiği üzere, Hz. Âdem'in yaratılışından bedenî ve ruhî yönleriyle tam bir insan haline gelmesine kadar uzun bir zaman geçtiği manası çıkarılmıştır.

🔹 Bu yaratılışın belli bir gelişme seyrettiği; süresi bilinmemekle birlikte belli bir zaman içinde tamamlandığı sonucu da çıkarılmaktadır; ancak bu durum, ilahi irade ve kudretin etkisi olmaksızın meydana gelen bir durum olarak anlaşılmamalıdır.

HZ. ADEM KİMDİR?

🔸 Hz. Adem, Allah Teala'nın yarattığı ilk insan ve ilk peygamberdir. İnsanlığın atası olarak görülen Hz. Adem, tüm semavi dinlerde bu şekilde kabul edilir; hem Yahudi hem Hristiyan hem de İslam kaynaklarında Hz. Adem ile ilgili yer alan bilgiler, belli noktalarda benzerlikler gösterir.

🔸 Hz. Adem'in yaratılışı, meleklerin Hz. Adem'e secde edişi, şeytanın Hz. Adem'e karşı tutumu, Hz. Adem'in cennete konuluşu ve daha sonra hataları nedeniyle eşi ile birlikte cennetten çıkarılması gibi hususlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir.

(x) 🔍 Hz. Adem kıssasını okumak için tıklayın.

 • 3
 • 13
MELEKLERİN HZ. ADEM’İN YARATILIŞINA DAİR SÖZLERİ
MELEKLERİN HZ. ADEM’İN YARATILIŞINA DAİR SÖZLERİ

Allah, Hz. Âdem'i ve onun soyunu, diğer varlık türlerine üstün kılmış; bu konu çeşitli ayetlerde de vurgulanmıştır.

🔹 Hz. Adem ve soyunun diğer varlıklara daha üstün ve değerli kılınmasının temelinde Allah'ın onlara verdiği bilgi gücü bulunur. Ayet-i kerimede bu husus, şu şekilde zikredilmiştir:

"Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık."

(x) İsrâ suresi 70. ayetin tefsiri 📙 ve meali 🔊

🔹 Hz. Adem'in yaratılışına dair pek çok özellik Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş; meleklerin insanoğluna dair tanımlamaları, ileride insanların neler yapabileceklerine ilişkin söyledikleri ayetlerde yer almıştır.

(x) 🔍 Hz. Yakub'un hayatı: Hz. Yakub kıssası

🔹 Melekler, insan soyunun neler yapacağına dair bildiklerini ortaya koyarak bunlara rağmen Hz. Adem'in halife olarak yaratılmasının hikmetini Allah'a sormuşlardır.

"Hani Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. Onlar, "Biz seni övgü ile tenzih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" dediler. Allah "Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim" buyurdu."

(x) Bakara suresi 30. ayetin tefsiri 📙 ve meali 🔊

🔹 Allah, Hz. Adem'e bilgi ve kabiliyet vermiş; insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmıştır. Yeryüzündeki nimetleri bu maksadı gerçekleştirmek amacıyla tahsis etmiş; fıtratını bozmadığı takdirde bu vazifeyi gerçekleştirebileceklerini belirtmiştir.

🔹 Tefsirlerde, bu ayetlerde zikredilen konu ile ilgili Hz. Adem'in bilgili kılındığı, meleklerin bilmedikleri şeyler hakkında bilgi sahibi olduğu; böylece onun ilimde meleklerden daha üstün nitelikte yaratıldığı ifade edilir.

(x) 🔍 Hz. Nuh kaç yaşında öldü?

 • 4
 • 13
HABİL VE KABİL KİMDİR?
HABİL VE KABİL KİMDİR?

Habil ve Kabil, Hz. Adem ile Hz. Havva'nın ilk iki oğludur. Kaynaklar, Kabil'in ilk, Habil'in ikinci oğul olarak dünyaya geldiğinden bahsetmiştir.

🔹 İslami literatürde bu isimlerle anılsalar da onlara dair kıssa, Kur'an-ı Kerim'de isim verilmeden zikredilmiştir.

🔹 Kıssaya Kur'an-ı Kerim'de detaylıca yer verilmiş; hem tarih ve tefsir kitapları hem de peygamber kıssalarına dair eserlerde mesele özlü şekilde anlatılmıştır.

 • 5
 • 13
HZ. ADEM’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
HZ. ADEM’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Hz. Havva, biri kız biri erkek olmak üzere her defasında ikiz doğum yapmış; 20 batında 40 çocuk dünyaya getirmiş ve yalnızca Hz. Şît tek doğmuştur.

🔹 İlk batında doğan çocuklar Kabil ve Aklîmâ, ikinci batında doğanlar Habil ve Lebûda'dır.

🔹 Hz. Adem ile Hz. Havva'nın ilk çocukları bir rivayete göre cennetten yeryüzüne indikten 100 yıl sonra, başka bir rivayete göre Kabil ve ikizi cennette, Habil ve ikizi ise yeryüzüne indikten sonra doğmuştur.

(x) 🔍 Peygamberlerin Kur'an'da geçen duaları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN