Arama

Fas'ın çağlar aşan kurumu: Karaviyyin

İslam medeniyeti bünyesindeki kurumlar vesilesiyle insanlığa daha önce görülmeyen şekilde zarafet, ilim, ve medeniyet bahşetti. Zamanla tüm kıtalara dağılan İslam'ın en güzel tezahürlerinden biri de diğer dinlerin aksine tabana dağılan eğitim faaliyetleriydi. Bugün dünyanın en eski üniversitesi olarak bilinen Fas'taki Karaviyyin Üniversitesi; yetiştirdiği müstesna kişilikler, ortaya koyduğu usül ve ilkleri ile İslam medeniyetinin en güzel izdüşümlerinden biridir.

Resulullah'ın (SAV) tebliği neticesinde kısa bir süre zarfı içinde cihana yayılan İslam kültür ve medeniyeti, insanlığın gördüğü en zarif kurumları ortaya çıkardı.

◾ Zamanla o dönem bilinen dünyanın ekseriyetine yayılan İslam düşüncesi, mimari ve ilim hayatında önemli tezahürler gösterdi. Bilhassa Endülüs bunun çarpıcı bir örneğiydi.

İslam medeniyetinin kurucu metinleri

Kesintisiz eğitimde dünya markası

Fatima el-Fihrî yeteneğini ve servetini kullanarak Fas'ın, Fes şehrinde Karaviyyin adlı okulu olan bir cami yaptırır. Karaviyyin günümüzde dünyanın en eski üniversitesi olup, hala eğitim yuvası olma vasfını devam ettirir.

◾ Tunuslu ilim ehli ve muhibbi Fatima el-Fihri tarafından 859 yılında yaptırılan üniversite, Fas'ın eski başkentlerinden Fes'in merkezinde yer alır.

Fatima el Fihri kimdir?

◾ Aslen Kayravanlı olan el Fihri, Karaviyyin Camii ve Medresesi'nin kurucusu olan ilim ehli bir hanımdır. Bu medrese kesintisiz eğitimi ile tarihin en eski üniversitesi olarak kabul edilir.

◾ İslami ilimlerin yanında müspet ilimlerle de alakayı kesmeyen bir medrese hayal eden el Fihri, çabaları ile İslam medeniyetine büyük bir katkı sağlar.

İslam Altın Çağı'nın oluşum süreci

İlkler

◾ Okul, bilinen en eski kesintisiz üniversite olmasının yanında ilim tarihindeki ilkleri ile de öne çıkar. Alanlara ve uzmanlıklara ayrılan medrese, bu yönü ile üniversite tarihindeki ilklerden birine sahiptir.

◾ Esasında Cami olan Karaviyyin zamanla ilim tarihinde yetiştirdiği isimler, benimsediği usül, ortaya çıkardığı ilkler ile zamanla büyük bir marka olur.

İbn Haldun, İbn Rüşd, İbn Bacce, İbn Meymun, Eş Şerif el İdrisi, İbn Hazm gibi adını İslam ilim tarihine altın harflerle yazdıran kıymetli isimler Karaviyyin'de okumuşlardır.

İslam Medeniyetinin batı dünyasına etkileri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN