Arama

En çok hadis rivayet eden sahabeler

Varlığını Hz. Peygamber'den alan hadis ilmi, O'nun söz ve davranışlarını içerir. Sahabeler, nebevi kaynaktan gelen her bilgiyi büyük ciddiyet ve dikkatle dinledi, sözleri hafızalarına nakşettiler. Öyle ki Resulullah'ın lafızlarını en iyi şekilde tespit edebilmek için hayatlarını bu ilme adadılar. Sizler için rivayet ettikleri hadisleri gelecek nesillere aktararak İslam'a büyük hizmette bulunan sahabeleri derledik.

  • 1
  • 31
Peygamberimizden hadis rivayet eden sahabeler
Peygamberimizden hadis rivayet eden sahabeler

📌 Sahabeler, nebevi kaynaktan gelen her bilgiyi büyük dikkatle dinlemiş, Resulullah'ın sözlerini en iyi şekilde tespit edebilmek için hayatlarını adamışlardı.

📌 Öyle ki Allah Resulü'nün (SAV) söylediği ve yaptıklarını bir an olsun bile kaçırmamak için özel meclislerinde bulunmayı nöbete bağlamışlardı. Böylelikle kim Efendimizin (SAV) yanında bulunmuşsa diğerine aktararak bilgiden mahrum bırakılmazdı.

📌 Allah Resulü'nün (SAV) Kur'an-ı Kerim dışındaki sözleri, O'nun sağlığında yazıya geçirilmedi. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) de sözlerini yazıya dökmek isteyenlere Kur'an-ı Kerim ile karışma ihtimaline karşı müsaade etmemiş, sadece rivayete izin vermişti.

📌 Ebû Saîd el-Hudrî'den (RA) nakledildiğine göre Resûlullah (SAV) şöyle demiştir: "Benden bir şey yazmayın. Her kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazmışsa onu hemen yok etsin. Benden hadis rivayet edin; bunun bir sakıncası yok. Ama her kim benim üzerimden kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın."

📌 Asr-ı saadetten sonra meydana gelen olaylar neticesinde hadis rivayetine ihtiyaç arttı. Bundan dolayı geç yaşta vefat eden sahabelerden daha çok çok istifade edildi.

Hayatınıza rehberlik edecek 40 hadis

📌 Hz. Peygamber'den (SAV) binden fazla hadis rivayet eden sahabelere, çok hadis rivayet eden anlamında "el-müksirûn" denilir. Bunlar arasında sırasıyla Ebû Hüreyre, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Hz. Aişe, Abdullah bin Abbas, Câbir bin Abdullah, Ebû Saîd el-Hudrî yer aldı.

📌 Bazı sahabeler Resullullah'ın yanından ayrılmayarak uzun süre birlikte olmasına rağmen az sayıda hadis rivayet etti. Bunun nedeni devlet işleri, savaşlarla meşgul olmalarından ya da erken yaşta vefat etmelerinden kaynaklanıyordu.

📌 Örneğin Efendimizin (SAV) sadık dostu Hz. Ebubekir (RA), erken yaşta vefat ettiğinden dolayı kendisinden günümüze ulaşan rivayet sayısı oldukça azdır.

  • 3
  • 31
EBÛ HÜREYRE KİMDİR?
EBÛ HÜREYRE KİMDİR?

Ebû Hüreyre, Peygamber Efendimizden 5374 hadis rivayet etti. Müksirûn arasında ilk sırada yer alan sahabeden 800 kadar ravi hadis aldı.

📌 Koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını eteğine koyup onlarla oynadığı için kendisine "Ebû Hüreyre" denirdi. Efendimiz ona Ebû Hir diye hitap ederdi. Zaman içinde lakabı, isminin önüne geçti.

📌 628 yılında Tufeyl b. Amr ed-Devsî vasıtasıyla Müslüman olan sahabe, Medine'ye gittiği günden itibaren kendini tamamen İslam'a adadı.

📌 Resulullah'ın yanından ayrılmayarak hiçbir dünyevî arzuya meyletmedi. Öyle ki savaşlardan sonra Hz. Peygamber (SAV), kendisine ganimetten pay isteyip istemediğini sorduğunda kendisine Allah'ın verdiği ilimden kendisine bir şeyler öğretmesini istedi.

Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler

📌 İslam'ı geç benimsemesinden dolayı kaybettiği zamanı telafi etmek için açlıktan bayılacak hale gelse de Mescid-i Nebevî'deki Suffe'den ayrılmazdı. Hadis ilmine verdiği önemi ve ilgisini şöyle anlatırdı:

"Muhacirler çarşıda ticaretle, ensar bağ ve bahçelerinde ziraatla uğraşırken ben karın tokluğuna Resûlullah'a hizmet eder, hadislerini toplar, böylece başkalarının bilmediği şeyleri öğrenirdim" (Buhârî, "ʿİlim", 42; Müslim, "Fezâʾilü's-sahâbe", 159-160).

Peygamberimizin feyizli ve bereketli 'rahle-i tedris'i: Suffe

  • 5
  • 31
EBÛ HÜREYRE’NİN RİVAYET ETTİĞİ HADİSLER
EBÛ HÜREYRE’NİN RİVAYET ETTİĞİ HADİSLER

Ebû Hüreyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki.

Müslim

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN