Arama

Dini konularda merak edilen 5 soru 5 cevap

Müslümanların hayatlarının şekillenmesinde en önemli etkiyi Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri sağlar. Bu nedenle müminler, yüce kitabımızın emirleri ve Allah Resulü'nün sünnetleri ışığında hareket eder. Peki, nazarın İslami bakımından gerçekliği var mıdır? Organ nakli caiz midir? Namaz ibadetinde Kur'an-ı Kerim neden Türkçe okunamaz? Gelin en çok merak edilen 5 dini soru ve cevabına daha yakından bakalım.

  • 1
  • 10
Organ nakli caiz midir?
Organ nakli caiz midir?

❗ İnsanların en çok merak ettiği konuların başında organ nakli konusunda İslam'ın hükmü gelir.

➡ Cenab-ı Hak, Müslümanlara iyilik ve takva üzerinde yardımlaşmayı emretmiştir. Birçok ayet-i kerime ve hadislerde Müslümanların birbirine yardımcı olmalarını, dertlerine devam olmaları emredilmiştir. Bir insan için en büyük sıkıntı sağlıktır. Herhangi bir mal varlığı kaybedilse yerine konulabilir fakat giden sağlığın geri gelmesi bazen sadece organ nakli ile olur. Dolayısıyla ihtiyacı olan kimseye organ bağışı yapılması en büyük yardım olur. Bundan dolayı caizdir.

Organ nakli için birtakım şartları vardır:

✅ Organ ihtiyacı olan kimsenin tedavisinde, bu yoldan başka çaresi olmaması gerekir.
✅ Konunun uzmanlarında hastanın nakil ile iyileşeceğine dair güçlü bir kanaatin oluşması gerekir.
✅ Donör hayatta ise yaşamına engel olmayacak şekilde bağış yapabilir. Örneğin karaciğeri ise bir parçasını, böbreğinin birini verebilir. Fakat hayatta olan bir kimse kalbini veremez. Organı verdiği zaman hayatı tehlikeye girmemesi veya sona erdirmemesi gerekir.
✅ Organ nakli, para karşı olmamalıdır. İnsan, çok değerli bir varlıktır, Allah'ın halifesidir. Bundan dolayı bu değerli varlığın mal karşılığında ortaya atılıp ticaret unsuru haline gelmesi kesinlikle caiz değildir.
✅ Organ nakli genleri geçirici türden olmaması gerekir.

Vav Radyo'nun "Günlük Hayatta İslam" programında kıymetli bilgiler veren Dr. Hüseyin Kayapınar sizler için cevapladı:

  • 3
  • 10
Nazarın İslami bakımından gerçekliği var mıdır?
Nazarın İslami bakımından gerçekliği var mıdır?

➡ Bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen kabul edilmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz "Nazar haktır." buyurmuştur.

Nazardan sakınmak için Allah'a sığınmak gerekir. Kalem suresinin 51- 52. ayetleri genellikle bundan korunmak için okunur. Ayrıca Felak, Nas, Ayet-el Kürsi nazara karşı okunur. Fakat unutulmamalıdır ki bu ayetler bir vesiledir, aslolan Allah'a dua edip, sığınmaktır.

FELAK SURESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
﴾1-5﴿ Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

MEALİ:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım." ﴾1-5﴿

NÂS SURESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
﴾1-6﴿ Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

MEALİ:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım." ﴾1-6﴿

AYET-EL KÜRSİ

Bismillahirrahmanirrahim
﴾255﴿ Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyü hüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

MEALİ:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
﴾255﴿ Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

KALEM SURESİ 51-52. AYETLER

﴾51﴿ Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. ﴾52﴿ Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

MEALİ:
﴾51﴿ Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. ﴾52﴿ Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

❗ Nazardan korunmak için boncuk asmak gibi uygulamalar batıldır, uygun değildir.

➡ Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdular ki: "Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü'min süresini baştan, 3'üncü (ayet dâhil) ayetine kadar ve Ayete'l-Kürsi'yi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler."

Vav Radyo'daki "Kur'an'ın Gölgesinde" programında kıymetli bilgiler veren eğitimci yazar Ali Rıza Temel sizler için cevapladı:

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN