Arama

İslam'da sevap ve günah anlayışı

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanın yaşam yolculuğunun her anına rehberlik eder. Dinimizde sevap ve günah kavramlarını kapsayan ameller, Mushaf'ta açıkça belirtilir. Yüce Allah'ın (CC) hoşnut olacağı davranışlar sevap, razı olmayacağı durumlar ise günah olarak nitelendirilir. Sizin için sevap ve günah kavramlarının dindeki yerini araştırdık...

SEVAP NEDİR?

🔸 Dönmek, eski hâline dönüş yapmak manasındaki sevb (sevebân) kökünden oluşan sevâb, terim anlamı olarak dünyada yapılan iyi işlerin ve Allah'a (CC) kulluğun ahiretteki karşılığı olarak ifade edilir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de sevap ve mesûbet kelimeleriyle aynı kökten türeyen fiiller, 18 ayette "kişinin işlediği iyi veya kötü fiillerin ahiretteki mükâfat veya cezası, bir kısmında ise "dünyadaki mükâfat veya cezası" anlamında kullanılır.

↪Ayetlerde bahsedilen dünyadaki mükâfat zafer, huzur, zenginlik ve bollukken ahiretteki mükâfat cennet, ceza ise cehennemdir.

SEVAP KAVRAMINA GİREN AMELLER

🔸 Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Allah'ın (CC) rızasına uygun kul olma, O'nun haram kıldıklarından sakınma, hacca gitme, Kur'an okuma, karşılıksız yardım etme, sıla-i rahimde bulunma, iyiliksever olma ve gerektiğinde yüksek değerler için şehitliği göze alma gibi davranışların ebedi mutluluk ve kurtuluşu sağlayacağı aktarılır.

Dini konularda en çok merak edilen sorular

🔸 Sevap, insanın iyi ve güzel davranışlarına bağlı bir sonuç hükmündedir. Ama kazanılmış bir hak değildir. Çünkü insanın yaptığı iyi işler, Allah'ın (CC) sonsuz nimetlerine karşı tam olarak karşılanamayan teşekkür mahiyeti taşır.

🔸 Yapılan işlerin sevabı ile kulların niyeti arasında sıkı bir ilişki vardır. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:

"Kul, iyi bir ameli işlemeye niyetlenir de yapmazsa bu, amel defterine bir sevap olarak yazılır, niyet edip işlediği takdirde ondan yedi yüze kadar ya da daha fazla sevap olarak kaydedilir. Kişi bir kötülük işlemeye niyet eder de Allah (CC) korkusundan onu yapmazsa bir sevap olarak defterine kaydedilir, yaptığı takdirde ise bir günah olarak yazılır."

(Müsned, I, 227, 279; Buhârî, "Rikak", 31; Müslim, "Îmân", 202-208)

🔸 Dinen uygun olan işlerin yapılmasıyla elde edilecek mükâfatın ilk belirtisi dünya hayatında duyulacak huzurdur. Ama naslarda anlatılan asıl mükâfatın âhirette gerçekleşeceği belirtilmiştir.

🔸 Dünya hayatından sonra sevabın ortaya çıkması berzah âleminde ve cennette tahakkuk edecektir. Kabir hayatındaki mükâfat geçici, cennetteki ise ebedi ve kesintisizdir.

*Nas nedir?
Allah'ın (CC) ve Peygamberimizin (CC) sözlerine denir.

Kabir hayatı ile ilgili ayet ve hadisler

GÜNAH NEDİR?

🔸 Farsça bir sözcük olan günah, "suç" manasına gelir.

🔸 Bütün dinlerde emir ve yasaklar bulunur. Günah, Allah'ın (CC) emirlerinin yerine getirilmeyip yasaklarının çiğnenmesiyle meydana gelen, dini, ahlaki ve vicdani açıdan sorumluluk oluşturan bir kavramdır.

🔸 Allah (CC) kullarının iyiliğini ister. Bundan dolayı müminlerin yararına olacak davranışları emreder. İnsan ve toplum için zararlı olacak davranışları da yasaklar.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN