Arama

Ayet ve hadisler ışığında camilerin önemi

Camiler sadece ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda toplumların birlik ve beraberliğinin bir simgesidir. Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Kuba Mescidi'ni, 500 metre sonra Ranuna vadisinde başka bir mescidi, 4 kilometre sonra Mescid-i Nebi'yi bizzat çalışarak ve de teşvik ederek inşa eder. Edep ve terbiye ocağı olan camiler hakkında ayet ve hadisleri derledik.

Cami ve mescidlerin İslâm toplumlarında pek önemli birçok işlevi varsa da, bunlardan en başta geleni cemaatle namaz kılınan mekânlar olmasıdır.

Kur'an-ı Kerim, hadisler ve ilk İslam kaynaklarında cami karşılığında mescid kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin Sâmî kökenli dillerde telaffuz ve anlam bakımından benzerleri vardır.

Arapça cem' kökünden türeyen, "toplayan, bir araya getiren" anlamındaki câmi' kelimesi, başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescidler için kullanılan el-mescidü'l-câmi' (cemaati toplayan mescid) tamlamasının kısaltılmış şeklidir. "el-Mescidü'l-câmi'" tabiri, Taberânî'nin bir rivayetine göre bizzat Hz. Peygamber tarafından kullanılmıştır. (el-Muʿcemü'l-evṣat, I, 143)

"Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir."

Âl-i İmrân Suresi - 96. ayet

"Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takvâ temeli üzerine kurulan mescid ise namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever."

Tevbe Suresi - 108. ayet

"O zaman biz beyti insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de, "Tavaf edecekler için, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun." diye talimat verdik."

Bakara Suresi - 125. ayet

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN