Arama

Yunus Emre'nin en çok sevilen 15 şiiri

Anadolu mutasavvıfı ve halk şairi Yunus Emre; İslam'ın sabır, kanaat, hoşgörü, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerini benimsemeye yönelik telkinleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık saçmaya devam ediyor. Allah ve insan sevgisini, dostluğu, kardeşliği, merhamet ve yardımlaşmayı öğütleyen şiirleri, yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaştı. Sizler için "Yunus Emre'nin en çok sevilen şiirlerini" derledik.

  • 1
  • 15
Bana seni gerek seni
Bana seni gerek seni

"Aşkın aldı benden beni,
Bana seni gerek seni
Ben yanaram dün ü günü,
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinerem,
Ne yokluğa yerinürem
Aşkın ile avunuram,
Bana seni gerek seni

***

Yunus'dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni."

Yunus Emre Şiirleri

  • 2
  • 15
Bir kez gönül yıktınısa
Bir kez gönül yıktınısa

"Bir kez gönül yıktınısa
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün *yumaz değil

*Yumaz: Yıkamaz.

Bir gönülü yaptınısa
Er eteğin tuttunusa
Bir kez hayır ettinise
Binde bir ise az değil

***

Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa katar
Halka meta'ların satar
Yükü gevherdir tuz değil."

  • 3
  • 15
Biz kimseye kin tutmayız
Biz kimseye kin tutmayız

"Biz kimseye kin tutmayız
*Ağyar dahi dosttur bize
Kanda ıssızlık var ise
Mahalle vü şardır bize (vü:ve, şar: şehir)

*Ağyar: Dost olmayanlar, yabancı kimseler, eller.

Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
*Kamu âlem birdir bize

*Kamu âlem: Herkes.

***
Yunus eydür Allah deriz
Allah ile kapılmışız
Dergâhına yüz tutuban
Hemen bir ikrardır bize"

Ruhun lisanı: Şiir

  • 4
  • 15
Bize didar gerek dünya gerekmez
Bize didar gerek dünya gerekmez

"Bize dîdâr gerek dünyâ gerekmez
Bize ma'nî gerek da'vâ gerekmez


*Dîdâr: Yüz, çehre, görüş kuvveti
*Ma'ni: Mâna, anlam

***
Badyalar tolu tolu içelüm biz
Biz esrük olmazuz humâr gerekmez

*Badya: Geniş su kabı

Yûnus esriyüben düşdi susakda
Çagırur Tapdug'ına 'âr gerekmez"

*Esriyüben: Sarhoş olup
*Susak: Yol, sokak
*Tabdug: Taptuk Emre Hz. Yunus Emre'nin mürşidi

  • 5
  • 15
Şöyle garip bencileyin
Şöyle garip bencileyin

"Acep şu yerde varm'ola
Şöyle garip bencileyin
Bağrı başlı gözü yaşlı
Şöyle garip bencileyin

Gezdim Urum ile Şam'ı
Yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım
Şöyle garip bencileyin

***

Bir garip ölmüş diyeler,
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar,
Şöyle garip bencileyin

Hey Emre'm Yunus biçâre
Bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şara
Şöyle garip bencileyin

10 Padişah'tan 10 Şiir

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN