Arama

Ünlü edebiyatçıların birbirinden ilginç meslekleri

Edebiyatçıları kaleme aldıkları şiirlerden, romanlardan ve hikayelerden tanırız. Oysa kişisel hayatlarında, kaleme aldıkları eserlerin yanında geçimlerini sağlayabilmek için farklı işlerde çalışmışlar. Söz gelimi, kimi öğretmenlik yapmışken, kimi bulaşıkçılık ve ırgatlık; kimi bankacılık görevinde bulunmuşken; kimi çiftçilikle uğraşmış. Hatta öyle ki İsmet Özel işsiz kaldığı bir dönemde kendi kütüphanesinden kitaplarını satarak ailesinin geçimini sağlamış. Gelin, edebiyatçıların birbirinden farklı asıl mesleklerine yakından bakalım…

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 19
MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCISI SEZAİ KARAKOÇ
MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCISI SEZAİ KARAKOÇ

🔶 Edebiyatımızın yaşayan en güçlü kalemlerinden biri olan Sezai Karakoç, edebi kişiliğinin aksine iş hayatında farklı görevlerde bulundu.

🔶 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanarak başladığı yükseköğrenimini 1955'te mali şubesinden mezuniyetle tamamladı. Okul sıralarında Cemal Süreya ile arkadaştı.

🔶 Karakoç ilk olarak mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümüne atandı. Daha sonrasında maliye müfettişliği sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı.

🔶Görevi icabı Anadolu'nun birçok bölgesini gezen ve inceleme fırsatı bulan Karakoç, elde ettiği bu zenginliği sanatına da yansıttı.

(x) Divan edebiyatı şairlerinin birbirinden farklı meslekleri

🔶 Karakoç hayatı boyunca bakanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 1973'te ise bir daha dönmemek üzere memuriyetten ayrıldı.

🔶 Karakoç Diriliş dergisi ve Yüce Diriliş Partisi'ni kurarak hayatını adadığı "diriliş" fikrini bu kanallarla geniş kitlelere aktarmaya çalıştı.

(x) 🔎 Sezai Karakoç kimdir?

  • 2
  • 19
KENDİ KÜTÜPHANESİNDEN KİTAP SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN İSMET ÖZEL
KENDİ KÜTÜPHANESİNDEN KİTAP SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN İSMET ÖZEL

🔶 "Sevgilim Hayat", "Bir Yusuf Masalı", "Amentü", "Münacaat" gibi şiirlerinden tanıdığımız edebiyatımızın en özgün seslerinden biri olan İsmet Özel de hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş şairlerden.

🔶 Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gören Özel, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu.

🔶 Mezun olduktan sonra bir süre Ticaret Bakanlığı'nda çalıştı. 18 Nisan 1977'de Ticaret Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden Özel, çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Belli bir dönem işsiz kalan Özel, kendi kütüphanesinden kitap satarak ailesinin geçimini sağladı.

🔶Tercümanlık, televizyon programcılığı da Özel'in yaptığı işler arasında yer aldı.

🔶1981 yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Konservatuarında Fransızca okutmanı olarak çalışmaya başladı. Bu kurumda 18 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

🔶Emekli olduktan sonra 1998 yılında Bilgi Üniversitesi'nde klasik ve modern şiir dersleri vermeye başladı.

🔶 2007 yılında İstiklâl Marşı Derneğini kurdu ve bu çatı altında yazılar ve şiirler kaleme alarak konferanslar, paneller, söyleşiler ve basın toplantıları tertip etti.

(x) 🔎 İsmet Özel kimdir?

  • 3
  • 19
PİLOTLUK HAYALLERİ KURAN CAHİT ZARİFOĞLU
PİLOTLUK HAYALLERİ KURAN CAHİT ZARİFOĞLU

🔶 Yedi güzel adamın ele avuca sığmaz şairi Cahit Zarifoğlu, edebiyatımızın çok yönlü isimlerindendi.

🔶 Lise yıllarında güreşe ilgi duyan Zarifoğlu, pilotluğa merak salınca hemen bir kursa kaydolmuş ve üç ay pilotluk eğitimi almıştı. Fakat ne yazık ki iç kulağındaki rahatsızlık nedeniyle pilotluğa kabul edilmedi.

🔶 Pilotluk hayali gerçekleşmeyince farklı bir alana geçiş yapan Zarifoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi'ne kaydoldu.

(x) Edebiyatımıza yön veren ünlü isimler hangi üniversiteleri tercih etmişti?

🔶Zarifoğlu, öğrenimi boyunca maddi imkansızlıklar sebebiyle muhtelif gazetelerde sayfa sekreterliği yaptı. Sıkıntılı geçen o dönemini Zarifoğlu "Vazgeçmediğim, değişmeyen, istikrarlı bir yönüm vardı, o da şairliğim ve yazarlığımdı" olarak belirtti.

🔶On yıl gibi uzun bir süre sonunda mezun olan Zarifoğlu, Dalaman Kâğıt Fabrikası'nda çalışarak iş hayatına atıldı. Ardından İstanbul'da özel bir lisede Almanca öğretmenliği yaptı.

🔶 1975 yılında Ankara Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda mütercim olarak göreve başlayan Zarifoğlu, bir yıl sonra TRT Genel Müdürlüğü'nde mütercim-sekreterliğe yükseldi. 1983'den ölümüne kadar da İstanbul Radyosu'nda çalışmaya devam etti.

(x) 🔎 Cahit Zarifoğlu kimdir?

  • 4
  • 19
BANKACILIKTAN ÖĞRETMENLİĞE: NECİP FAZIL'IN GÖREV ALDIĞI ÇEŞİTLİ İŞLER
BANKACILIKTAN ÖĞRETMENLİĞE: NECİP FAZIL’IN GÖREV ALDIĞI ÇEŞİTLİ İŞLER

🔶 Onlarca kıymetli şiire imza atan edebiyatımızın aksiyoner ismi Necip Fazıl, yaşamı boyunca birçok meslekte görev aldı.

🔶 İstanbul Üniversitesi'nin felsefe bölümüne kaydolan Necip Fazıl, 1924'te Maarif Vekâleti'nin Avrupa'ya öğrenci gönderme programıyla Paris'e gider.

🔶 Necip Fazıl İstanbul'a geldikten sonra şairlikle epey tezat olan bir işe başlar: Bankacılık. Hollanda Bankası'nda ilk tecrübesini yaşayan Necip Fazıl daha sonra Osmanlı Bankası için Adana- Ceyhan'a gider. Şairin yaşamı boyunca devam edecek hatta kendisine bir eser yazdıracak at sevdası da o yıllarda Ceyhan'da başlar.

🔶 Bankacılığa bir süre ara veren Necip Fazıl, Paris'te öğrendiği Fransızcası sayesinde Fransız otomobilleri satan bir şirkette ticari servis şefliği gibi işlerde çalışır. Bankacılığa geri dönen şair, Trabzon ve Edirne'de de bankacılık yaptıktan sonra eğitim kurumlarında ders vermeye başlar.

🔶 Bu dönemden sonra bankacılıkla ilgisini keser ve eğitimci kimliği devreye girer. Maarif Bakanı Hasan Ali Yücel'in inisiyatifiyle Ankara'da Yüksek Devlet Konservatuarı'na tayin edilir. Her hafta İstanbul'dan Ankara'ya gelmekte zorlanınca, İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde kültür derslerini vermek üzere görevlendirilir.

🔶 Ayrıca Necip Fazıl, Robert Koleji'nde ders veren edebiyatçılar arasında yer alır. Bir süre sonra hocalıkla gazetecilik arasında zorunlu tercih yapmak zorunda kalan şair, gazeteciliği tercih eder.

🔶 Bunlara ek olarak Büyük Doğu dergisini ve Büyük Doğu Yayıncılığı kurduktan sonra çalışmalarına bu sahalarda devam eder.

(x) 🔎 Necip Fazıl Kısakürek kimdir?

  • 5
  • 19
İLKELERİ YÜZÜNDEN AVUKATLIĞA DEVAM ETMEYEN NURİ PAKDİL
İLKELERİ YÜZÜNDEN AVUKATLIĞA DEVAM ETMEYEN NURİ PAKDİL

🔶 Edebiyatımızın Kudüs şairi, Nuri Pakdil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

🔶 1965 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Pakdil, 1967 yılına kadar hukuk müşavirliği yaptı. Avukatlık stajını tamamlasa da Kudüs şairi, alanı ilkelerine ters buldu, bu sebeple avukatlığa devam etmedi. Bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı.

🔶 1969 Edebiyat dergisini çıkaran Pakdil, 1997 tarihinde de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı çıkararak yayıncılık hayatına atıldı.

(x) 🔎 Nuri Pakdil kimdir?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN