Arama

Türk edebiyatında önemli bir motif: Kerbela

Kerbela, İslam tarihinin en acı hadiselerinden biridir. Yüzyıllar boyu Müslümanların kalbinde kanayan bir yara, sönmeyen bir ateş, hiç dinmeyen bir acıdır. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile birlikte haince şehit edilmesi, Arap, Fars ve Türk kültürünün hakim olduğu İslam dünyasında pek çok eserle dile getirilmiştir. Türk edebiyatında Hz. Hüseyin ve Kerbela hadisesi önemli bir motif olarak yer alır. Fuzuli, Şah Hatayi, Necip Fazıl ve Turgut Uyar gibi pek çok isim Kerbela olayını kaleme almıştır.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 16
KERBELA: MÜSLÜMANLARIN KALBİNDE DİNMEYEN ACI
KERBELA: MÜSLÜMANLARIN KALBİNDE DİNMEYEN ACI

İslam tarihinin en önemli kırılma noktalarından olan Kerbela, yüzyıllardır ümmetin içinde sönmeyen bir ateş, dinmeyen bir acı. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin, 72 yakını ile birlikte, bugün Irak sınırları içinde kalan Kerbela şehrinde haince şehit edildi.

Bu katliam, iktidar hırsı ile gerçekleştirildi. Hz. Hüseyin'in şehadeti ile ilgili Türk edebiyatında pek çok eser verildi. Hz. Hüseyin, başta mersiyeler olmak üzere birçok manzum ve mensur esere konu oldu.

  • 2
  • 16
TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜNÜ DERİNDEN ETKİLEDİ
TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜNÜ DERİNDEN ETKİLEDİ

Türk muhayyilesinde Kerbelâ, Hz. Hüseyin'le ailesinin ve yakınlarının topluca şehit edildiği bir yerin adı olmanın dışında bu kötü hadiseyi ihtiva eden, pek çok şair ve edip tarafından "vak'a-i dilsûz-i Kerbelâ, haber-i Kerbelâ" gibi adlarla da anılan acıklı bir konunun adıdır.

Hz. Hüseyin'in başsız bedeninin gömüldüğü, türbesinin yapıldığı ve ardından suya kavuşturulup çöl ortasında güzel bir vahaya dönüştürüldüğü Kerbelâ, Osmanlı tarihi boyunca Türk hacılarının uğrak yeri oldu ve Türk tasavvuf kültürünü derinden etkiledi.

  • 3
  • 16
KERBELA EDEBİYATTA SIKÇA ANILAN BİR YER OLDU
KERBELA EDEBİYATTA SIKÇA ANILAN BİR YER OLDU

Mezhep farkı gözetilmeden bütün Müslümanlarca rağbet edilerek bir nevi kutsallık kazanan Kerbelâ hakkında gitgide özel bir ziyaret kültürü oluştu. Özellikle Şiî müelliflerce "Fazlü ziyârâti'l-Hüseyin" gibi kitaplar, "Hz. Hüseyin Ziyaretnâmesi" gibi tercüman ve gülbankler yazılması geleneği teşekkül etti, "Kâmilü'z-ziyârât" gibi eserlere konu olan ziyaret adabı gelişti.

Halk kültürü ve folklor açısından da zenginleşen Kerbelâ edebiyatta adı sıkça anılan bir yer haline geldi. Ayrıca Arap, Fars ve Türk kültürünün hâkim olduğu İslam dünyasında Sünnî çevreler yanında diğer zümrevî anlayışlara sahip şair ve yazarlar için bir ilham kaynağı oldu.

Kerbela nedir? Kerbela olayının tarihi…

  • 4
  • 16
HZ. HÜSEYİN’İN HAYATI MENKIBEVİ BİR HÜVİYET KAZANDI
HZ. HÜSEYİN’İN HAYATI MENKIBEVİ BİR HÜVİYET KAZANDI

Kerbelâ hadisesinin meydana geldiği asırdan itibaren Hz. Hüseyin'in hayatı efsanevi ve menkıbevi bir hüviyet kazandı.

Özellikle Şiî müelliflerin mezhebi gayretleriyle abartılarak anlatılan şehadetinin hikâyesi yüzyıllarca yazılarak okundu, anlatıldı ve dinlendi; ismi etrafında yeni birtakım inançlar gelişip yayıldı.

  • 5
  • 16
KERBELA HAKKINDA MERSİYE VE MANZUMELER YAZILDI
KERBELA HAKKINDA MERSİYE VE MANZUMELER YAZILDI

Kerbelâ Türk edebiyatının da en çok ilgilendiği konular arasında yer aldı, müstakil mersiyeler dışında mecaz ve teşbihlerin konuları arasına girdi.

Genel olarak dinî-tasavvufî Türk edebiyatında, özellikle de Alevîlik-Bektaşîlik gibi zümre edebiyatlarıyla divan, halk ve âşık edebiyatında Kerbelâ hadisesiyle ilgili olarak müstakil eserler, mersiye ve manzumeler telif edildi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN