Arama

Nabi'den oruca dair öğütler

Divan edebiyatının önemli şairlerinden Nabi, ahlak konulu bir nasihatname kaleme aldı. Hayriye isimli bu eserle oğlunu hayata hazırlamanın yanında, mutluluğu yakalayabilmesi ve sıkıntılardan uzak kalabilmesi için ona birtakım öğütler vermeyi amaçladı. Eser, yazıldığı tarihten itibaren çok sevildi. Nabi, Hayriye ile oğlunun şahsında çağın bütün gençlerini hedef aldı. Eserde çeşitli konulara ait bölümler yer alırdı. Bu konulardan biri Ramazan orucu ve ilmin önemi hakkındaydı. İşte mütefekkir şair Nabi'nin, ilim ve Ramazan orucuna dair öğütleri...

Bî-maraz tâ ola cismünde tüvân
Eyleme fevt-i sıyâm-ı ramazân

Hastalıksız, cisminde güç kuvvet olduğu sürece Ramazan orucunu fevt etme, kaçırma.

Mütefekkir şair Nabi kimdir?

*Bî-maraz: Hastalıksız
Tüvitn: Güç, kuvvet, tâkat
Fevt: Bir şeyi bir daha ele geçmeyecek şekilde kaybetme, elden kaçırma
Sıyâm: Oruç

Savmdur kullarına lutf-ı Hudâ
Savma bi'z-zât ider Allâh cezâ

Oruç, kullarına Allah'ın lütfudur; oruca bizzat Allah mükâfat verir.

Çocuk eğitimine dair ilk eserlerden biri

Savm: Oruç
Bi'z-zât: Bizzat

Savm bir mâ'ide-i rahmetdür
Nûrdan sâ'ime bir hil'atdur

Oruç, bir rahmet sofrasıdır; oruçluya nurdan bir hilattir.

Mâ'ide: Üzerine yiyecek ve içecekler konmuş, hazırlanmış sofra
Sâ'ime: Oruç tutan kimse, oruçlu

Savmdur kâbil-i ketm ü ihfâ
Dahle fursat bulamaz savma riyâ

Oruç, gizlemeye, saklamaya elverişli olduğu için riya, içine girmeye fırsat bulamaz.

Osmanlı klasik şiirinin kurucu şairleri

Kâbil: Bu çeşit, bu cins
Ketm: Saklama, gizli tutma, göstermeme
İhfâ: Gizleme, saklama
Dahl: Bir işe karışmış olma, müdahale

Sırr-ı pâk-i samediyettdür savm
İttisâf-ı melekiyyetdür savm

Oruç hiçbir şeye muhtaç olmayan yüce Allah'ın samediyetinin temiz bir sırrıdır. Oruç meleklik vasıflarıyla sıfatlanmaktır.

* Bu beyitte şair, orucun sırlarını, insanı ulaştırdığı yüce makamı işaret ediyor. Yemeden, içmeden, diğer dünyevi hazlardan uzaklaşmak insanı melek seviyesine çıkarır.

Osmanlı'yı anlamak için bilmeniz gereken 33 terim

İttisâf: Bir sıfatla sıfatlanma, bir şey kendisinde hal ve sıfat olarak bulunur olma, muttasıf olma
Samediyet: Yücelik, ululuk, Allah'ın samed vasfına sahip olması durumu

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN