Arama

Liseden mezun olmadan mutlaka okumanız gereken kitaplar

Okuma alışkanlığının temelleri her ne kadar küçük yaşlarda atılsa da ilk gençlik yıllarında okunan kitapların etkisi yaşamın her çağında karşımıza çıkar. Bu sebeple kaliteli ve ufuk açıcı; gençlere bir bakış açısı sunabilen eserleri okumak oldukça önemlidir. Edebiyatımızda öyle kitaplar vardır ki onları yaşamımızın her döneminde keyifle okuyabiliriz. Fakat bu kitaplarla tanışmak için geç kalmamak gereklidir. Liseden mezun olmadan mutlaka okumanız gereken kitapları derledik.

  • 1
  • 9
NECİP FAZIL KISAKÜREK, ÇİLE
NECİP FAZIL KISAKÜREK, ÇİLE

NECİP FAZIL KISAKÜREK, ÇİLE ÖZETİ

📕Necip Fazıl'ın başyapıtlarından biri olan Çile, 1925'te 'Örümcek Ağı' 1928'de 'Kaldırımlar', 1932'de 'Ben ve Ötesi', 1953'te 'Sonsuzluk Kervanı' ve 1969'da 'Şiirlerim' ismiyle yayınlanmış şiir kitaplarının bir araya toplanmasından oluşur. Bir yanda belli başlı bir sanat anlayışından tüten şiirler, diğer yanda bu sanat anlayışının tüttürdüğü şiir mefkûresi…

📕Sonsuzluk Kervanı Necip Fazıl'ın yeni görüşlerini yansıtan ve özel bir dikkatle derlenmiş şiirlerinin yer aldığı kitaptır. Bu şiirler, daha sonra yenileri de eklenerek Çile ve Şiirlerim adıyla tekrar yayımlanmıştır.

📕Necip Fazıl, "Şiirlerim ve Şairliğim" başlıklı ön sözünde Çile'yi ana kitabı olarak takdim eder ve onda bütün şiirleri arasından bir "süzme ve bütünleştirme" yaptığını söyleyerek, bu kitabın dışındaki şiirlerinin artık kendisine mal edilmemesini ister.

Çile kitabını incelemek ve satın almak için tıklayınız

ÇİLE'Yİ NEDEN OKUMALIYIZ?

Üstad Necip Fazıl'ın şiir dünyası ile tanışan gençler, modern dünyada dışa çevrili olan gözleri âdeta insanın iç dünyasına çeviren bu şiirlerin yeni ve orijinal görünen bir psikolojik derinliğini gözleme imkanı bulacaktır.

"Gençlik... Gelip geçti... Bir günlük süstü;
Nefsim doymamaktan dünyaya küstü.
Eser darmadağın, emek yüzüstü;
Toplayın eşyamı, işim acele!"

Necip Fazıl'ın Çile'sinden 44 alıntı

  • 2
  • 9
AHMET HAMDİ TANPINAR, SAHNENİN DIŞINDAKİLER
AHMET HAMDİ TANPINAR, SAHNENİN DIŞINDAKİLER

AHMET HAMDİ TANPINAR, SAHNENİN DIŞINDAKİLER ÖZETİ:

📕Modern Türk edebiyatının öncü isimlerinden Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler isimli eseri, Milli Mücadele yıllarının anlatıldığı romanıdır. Romanın kahramanlarından İhsan, romanın bir yerinde "Orada (Anadolu'da) mücadele var, muharebe var. Mukadderatımız orada halledilecek! Asıl sahne orası. Biz burada maalesef sadece seyirciyiz. Sahnenin dışındayız." demektedir. Roman adını ve konusunu "sahnenin dışında" olanların içlerinde ve etraflarında olup bitenlerle, zaman zaman geçmişe, maziye yönelerek değişimler kazanmaktadır.

📕'Sahnenin Dışındakiler', Milli Mücadele döneminde İstanbul'da yaşanan olayları, siyasi meseleleri ortaya koymayı amaçlayan romanlardandır. Eserin adı olan sahnenin dışı, İstanbul; sahnenin içi ise Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği Anadolu'dur.

📕Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı dört romandan üçü, kendi içlerinde bir "nehir roman" olarak değerlendirilir. Nehir roman, tek başlarına okunabilecek, ama belli başlı özellikleriyle birbirlerine bağlanan romanları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Tanpınar'ın Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin Dışındakiler romanları arasında da böyle bir ilişki vardır. Bu üç eser, kendi içlerinde okunup anlaşılabilecek kitaplar olsa da her üç romanda da karşımıza çıkan bazı ortak karakterler, temalar ve motifler bulunur.

Sahnenin Dışındakiler kitabını incelemek ve satın almak için tıklayınız

SAHNENİN DIŞINDAKİLER'İ NEDEN OKUMALIYIZ?

Tanpınar, bu romanında Doğu-Batı arasında bocalayan Türk toplumunun ironik tablosunu ortaya koyar. Gençler bu roman sayesinde Milli Mücadele döneminin İstanbul'una, ve zor yıllarda şehrin gündelik yaşantısına tanıklık edebilir.

"Ne yazık ki insan, insanın kadrini, her zaman bilmiyor..."

Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı

  • 3
  • 9
TARIK BUĞRA, KÜÇÜK AĞA
TARIK BUĞRA, KÜÇÜK AĞA

TARIK BUĞRA, KÜÇÜK AĞA ÖZETİ

📕Küçük Ağa, Tarık Buğra'nın en bilinen eserleri arasındadır.

📕Osmancık, Küçük Ağa, Yağmur Beklerken ve Gençliğim Eyvah adlı romanlarında Türk tarih ve sosyal hayatının dönüm noktası kabul ettiği dönemleri ele alır. Kahramanların bireysel mücadelelerine bağlı olarak birey ile toplum arasındaki münasebeti ve dönemin ekonomik, sosyal ve kültürel problemlerini anlatır.

📕Küçük Ağa yazarın üzerinde en çok durulan eserlerinden biridir. Küçük Ağa'nın konusu toplumsal bir dönüm noktasının ifadesi olarak görülen İstiklâl Savaşı'dır. Eserin aynı konuyu işleyen birçok romandan farkı, olaylara dönemin penceresinden bakılmasıdır ve bir iç çatışma ekseninde yansıtılmasıdır.

Küçük Ağa'yı incelemek ve satın almak için tıklayınız

KÜÇÜK AĞA'YI NEDEN OKUMALIYIZ?

📕Tarihi roman okurken, bireyin iç çatışmalarıyla da yüzleşmek isteyen gençler, bu eserde kendilerini bulacaktır…

"Kabul etmek, her zaman doğru bulmak değildir."

Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanından 20 alıntı

  • 4
  • 9
OĞUZ ATAY, BİR BİLİM ADAMININ ROMANI
OĞUZ ATAY, BİR BİLİM ADAMININ ROMANI

OĞUZ ATAY, BİR BİLİM ADAMININ ROMANI ÖZETİ

📕Oğuz Atay'ın hocası İTÜ İnşaat Fakültesi profesörlerinden Mustafa İnan'ın hayatının roman kurgusuyla anlatıldığı Bir Bilim Adamının Romanı, 1975 yılında yayımlanmıştır.

📕Bir Bilim Adamının Romanı özet olarak Mustafa İnan'ın yoksulluk içerisinde başlayan hayatının dünyanın en güzel unvanı olan "bilim adamı"nı hak edişindeki müthiş hikaye anlatılmaktadır.

📕Bir Bilim Adamının Romanı ana fikri, ne kadar zorluk içerisinde yaşanılsa da ahlakî değerlerden ve özünden hiçbir şey kaybetmeden de başarıya ulaşılabileceği şeklinde özetlenebilir.

Bir Bilim Adamının Romanı kitabını incelemek ve satın almak için tıklayınız

BİR BİLİM ADAMININ ROMANI'NI NEDEN OKUMALIYIZ?

📕İlk gençlik çağları, hayatımızda bir idol bulmak için çok uygun zaman dilimidir. Nitekim Oğuz Atay da romanına taşıdığı Mustafa İnan'ı bu zamanlarda tanımıştır. Klasik biyografi yazımından sıyrılıp edebi nitelikli, üstelik usta yazar Oğuz Atay'ın kaleminden kendisine has üslubu ve kurgusuyla inciler okumak isteyen gençler için önemli bir eserdir.

"Başkalarıyla hesaplaşmaktan, kendileriyle hesaplaşmaya vakitleri kalmıyordu ki..."

Oğuz Atay'dan 20 alıntı

  • 5
  • 9
PEYAMİ SAFA, DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU
PEYAMİ SAFA, DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU

PEYAMİ SAFA, DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU'NUN ÖZETİ

📕Peyami Safa'nın şaheserlerinden Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Türk edebiyatında "insan ruhunun derinliklerinde ve labirentlerinde dolaşan ilk roman" olması, hasta bir insanı ve onun psikolojisini ele alması bakımından önemli bir yere sahiptir.

📕Birçok araştırmacı ve yazar tarafından Türk edebiyatında bir ilk kabul edilen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Tanpınar'ın dediği gibi, "acının ve ıstırabın yegâne kitabı" olarak hem kemiyet hem de keyfiyet bakımından başka hiçbir eser olmasa da Türk romanının var olduğuna delil gösterilebilecek bir eserdir.

📕Romanın genç kahramanı, ayağındaki rahatsızlıktan kurtulabilmek için sayısız doktora görünür ve en nihayetinde havadar bir ortamda, stresten uzak bir istirahat dönemi geçirmesi gerektiğine ikna edilir. Ancak, gerek akrabaları olan bir Paşa'nın Erenköyü'ndeki köşkünde misafir kaldığı dönemde, gerekse kendi evi ve hastaneye gidiş gelişlerinde şuurunu adeta bir facia atmosferinde yoğurur.

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kitabını incelemek ve satın almak için tıklayınız

DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU'NU NEDEN OKUMALIYIZ?

📕Peyami Safa'nın çocukluk ve gençlik dönemlerinden fazlasıyla izler taşıyan roman, hem umudu ve umutsuzluğu hem de sevinci ve felaketi aynı sayfalara sığdırabilmiş olması bakımından insanın eşsiz bir tarifini sunuyor. Aynı zamanda Peyami Safa genç okurların, akranları olan baş kahramanla yaşamlarını kıyaslayabilmenin de kapılarını aralıyor.

"İyiler kaybetmez, kaybedilir..."

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN