Arama

İslam bilincinizi tazeleyecek 60 kitap

İslam bilincimizi tazelemek, bu anlamdaki fikirlerimizi diri tutmak pek çoğumuz için oldukça önemli. Ancak kimi zaman "ne okumalıyım?" sorusu da bu bilincin beraberinde getirdiği sorulardan biri. Fikir, sanat, kültür ve medya hayatımız, Batıda, Batı kültürü ile üretilenleri tüketmeye yöneltse de çağ aşacak ve öncü nesiller oluşturacak bilgilendirici eserlerin okunurluğunun arttırılması, yadsınamaz bir ihtiyaç. Siyerden edebiyata, iktisattan tarihe İslam bilincinizi tazeleyecek 60 kitabı derledik.

 • 1
 • 57
GÜL YETİŞTİREN ADAM - RASİM ÖZDENÖREN
GÜL YETİŞTİREN ADAM - RASİM ÖZDENÖREN

Türk fikir hayatının müstesna isimlerinden Rasim Özdenören bu eserinde, Anadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın metropollerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımızı konu alıyor. Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında kalanları ince bir üslupla okuyucuya aktarıyor.

Her iki kesitte yaşayan insanların kendi kendileriyle gerek çevreleriyle olan çatışmalarından doğan dram; eksik kalmış aşklar, eksik bırakılmış eylemler... Bu kitabı okurken Batı kültürünün baskısı ile çaresiz bırakılmış insanımızın bocalayışını, gizli protestolarını ve gizli kabullenişlerini göreceksiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

 • 2
 • 57
İSLAM’IN SERÜVENİ - MARSHALL HODGSON
İSLAM’IN SERÜVENİ - MARSHALL HODGSON

İlk kez yayımlandığı 1975 yılından günümüze İslam çalışmaları ve uygarlık tarihi alanlarında bir klasik eser haline gelmiş olan İslam'ın Serüveni, Muhammed'in davetine icabet edip binlerce yıllık köklü kültürel geleneklerin kavşak noktasında kendilerini, dünyayı ve dünya içindeki yerlerini yeni bir gözle değerlendirmeye girişen küçük bir "inananlar" hareketinin, dünyayı adalet, insanlık onuru gibi evrensel ilkeler üzerinde yeniden inşa etmek üzere çıktıkları yolda zamanla büyüyerek bugün yaklaşık 1,5 milyar üyesi bulunan bir dünya uygarlığı haline gelişinin izlerini sürüyor.

En verimli çağında hayata gözlerini yuman tarihçi ve düşünür Marshall G. S. Hodgson'ın parlak dehasını sergileyen bu kitap, İslam uygarlığına aşina olanlar kadar bu tarihe ve kültüre aşina olmayanlara da hitap etmesi; İslam toplumlarının barındırdığı zenginliği, pek bilinmeyen ilginç ve çarpıcı ayrıntılar üzerinden ortaya koyması; İslam'ı genel dünya tarihi içindeki yerini gözden kaçırmadan değerlendirip toplum, ekonomi, sanat, bilim gibi alanlara ilişkin yeni ufuklar açıcı kışkırtıcı çözümlemeler barındırması ve İslam dünyasının günümüzde içinde bulunduğu buhranın tarihsel kaynaklarının ve bu buhrandan olası çıkış yollarının neler olabileceğine ilişkin ipuçları sağlaması itibarıyla her kitaplıkta bulunması gereken eşsiz bir eser.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

 • 3
 • 57
YAŞADIĞIM GİBİ - AHMET HAMDİ TANPINAR
YAŞADIĞIM GİBİ - AHMET HAMDİ TANPINAR

"Zaman" şairi olarak adlandırılan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anlattıkları, hissettirdikleriyle insan ruhunu zenginleştirecek eserler kaleme aldı. Edebiyatımızın çınarının eserleri, kendi döneminde ilgi görmese de zaman içerisinde daha değerli hale gelerek okuyucularını derinden etkiledi. Tanpınar'ın gazete ve dergilerdeki yazılarının derlenmesinden oluşan Yaşadığım Gibi 7 bölüm halinde düzenlenmiştir:

1. İnsan ve cemiyet, 2. İnsan ve ötesi, 3. Üç şehir (İstanbul, Bursa, Maraş), 4. Paris tesadüfleri, 5. Türk edebiyatı, 6. Musıkî, 7. Plâstik sanatlar.

Bu yazıların çoğu deneme özelliği taşısa bile yine de Tanpınar'ın Türk kültürü, medeniyeti, edebiyatı, sanatlar, Batı dünyası üzerindeki fikirleri bakımından önemli bilgiler ihtiva etmektedirler.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

 • 4
 • 57
İSLAM KÜLTÜR ATLASI - İSMAİL FARUKİ
İSLAM KÜLTÜR ATLASI - İSMAİL FARUKİ

İslâm kültür ve medeniyetinin bütün birikimini, dünyada ilk defa bir atlasta toplayan bu eser; İslâm'ın dünya görüşünü, inancını, geleneklerini, müesseselerini ve köklerini saldığı kültürler içindeki yerini anlatır. Resim, tablo ve haritalarla bezenen çalışma, Müslümanların günlük ibadetlerinden, ilim, sanat, hukuk, felsefe ve siyaset alanları gibi birçok sahada, İslâm medeniyetinin özünün bir ifadesi olarak nitelenir.

Klasik ve çağdaş bilimleri etraflıca bir araya getirmesiyle temayüz eden bu eser, İslâm'ı içten dışa, Batılı ilim adamlarınca gözardı edilen yahut tahrif edilen birçok gerçeği açık, hayatî ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymakta; bütün insanlığın yaklaşık bir çeyreğini arkasından sürükleyen bir dinin bütün gerçeklerini dile getirmektedir.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

 • 5
 • 57
YA TAHAMMÜL YA SEFER - MUSTAFA KUTLU
YA TAHAMMÜL YA SEFER - MUSTAFA KUTLU

İnandığımız, uğruna pek çok şeyi göze aldığımız "dava"lar.birlikte yürünecek bir yol. Bizimle aynı duyguları, fikirleri paylaşan arkadaşlar. Ancak onlarla var olabileceğimizi, hayatımızın bir mana kazanabileceğini düşünürüz.

Ya Tahammül Ya Sefer, yakın geçmişimizde böyle düşünen insanların, nesillerin, nasıl bir araya geldiklerini, sonra nasıl dağıldıklarını, şahsiyetlerinden ve bulunmaları gereken yerlerden nasıl uzaklara sürüklendiklerini ele alıyor.Bu insanların açmazlarını, acılarını dile getiriyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN