Arama

III. Selim'in naatı

Osmanlı Devleti'nin en halim padişahlarından olan Sultan III. Selim, yenilikçi ve ıslahatçı bir hükümdardı. Aldığı kararlarla Devlet-i Aliyye'yi kuvvetlendiren Sultan, bunların dışında büyük bir musikişinas, müstesna bir bestekar ve önemli bir şairdi. Bilhassa Efendimize (SAV) karşı duyduğu derin hürmet ve büyük sevgiyi şiirine nakşeden Sultan, naatında Yüce Allah'tan (CC) Efendimizin (SAV) şefaatine nail olabilmeyi talep ediyor. Sizin için III. Selim'in naatını günümüz Türkçesine uyarladık.

◾ İnsanlık için yegane önder ve nitelik sahibi olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) Müslümanlar tarafından tarihin her bölümünde muhtelif şekillerde övüldü.

◾ Lakin bu övgü türlerinden bariz olanı ve bilineni şiirler oldu. Peygamber Efendimizi (SAV) övmek ve methetmek için şairler her çağ birbirleri ile yarıştılar.

III. Selim'in bilinmeyen yönü

◾ Osmanlı Hanedanı'nın en halim üyesi ve aynı zamanda önemli işlere imza atan bir padişahı olan Sultan III. Selim güzel sanatlara, bilhassa musiki ve şiire meraklıydı.

◾ Peygamberimize (SAV) karşı duyduğu derin hürmeti ve sevgiyi yazdığı naatlar ile ortaya döken Sultan, bu yönü ile zahid ve Allah Resulü'ne (SAV) bağlı yönünü de aşikar etti.

İki âlem serveridir Ol Muhammed Mustafâ

İlhâmî

💠

Günümüz Türkçesiyle

İki dünyanın lideri Muhammed Mustafa'dır

Şair sultanlar içerisinde divanı olan ilk padişah

Mürsel-i ins ü peridir Ol Muhammed Mustafâ

İlhâmî

💠

Günümüz Türkçesiyle

İnsanların ve cinlerin peygamberi Muhammed Mustafa'dır

Pâdişah-ı mülk-i ma'nâ Cümle-i iklîm-i dünya

İlhâmî

💠

Günümüz Türkçesiyle

Mana mülkünün sahibi tüm dünya iklimlerinin

Osmanlı'nın şair sultanları

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN