Arama

İbnülemin'in George Bernard Shaw manzumesi

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı bilim anlayışının son temsilcilerinden bir tanesiydi. Osmanlı'nın devlet adamları, şairleri, hattatları, musikişinasları hakkında yazdığı eserlerle tanınıyordu. Ancak edebiyat dünyasına şiirle dahil oldu. Özellikle hiciv ve tarih yazma üzerine yazdığı şiirleriyle çok başarılıydı. Tarih düşürmelerinden bir tanesini Orhan Veli için yazarken bir tanesini de İrlandalı yazar George Bernard Shaw hakkında yazdı. Edebiyat tarihimizin en nadir tarih düşürme örneğini sizler için derledik…

İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1871-1957), adı daha çok Osmanlı devlet adamları, şairleri, hattatları, musikişinasları üzerine yazdığı eserlerle anılan bir yazar, bir âlimdir. "Âlim" tanımlamasının sebebi de kendisi gerçekten de Osmanlı ilim anlayışının son temsilcilerinden biridir. Bu ilim anlayışında tek bir alanda uzmanlaşma yoktur. Eskilerin "mütebahhir" diye tabir ettikleri ve birçok alanda bilgi sahibi olan insanlar için kullandıkları sıfatı geçtiğimiz asırda belki de onun kadar hak eden başka birisi olmamıştır.

Özellikle bürokrat olarak çalıştığı uzun yıllar boyunca, bir medeniyetin göçüp gittiğinin fark edişin acısı ve acelesiyle son devrin âlimlerinin, şairlerinin ve sanatkârlarının biyografilerini gelecek nesillere aktarmak için çalışıp didinmiş ve ortaya gerçekten de eşsiz eserler bırakmıştır.

İbnülemin de başka birçok edebiyatçı için de söylenebileceği gibi edebiyata şiirle başladı. Daha çok yazmış olduğu biyografik eserlerle tanınmış olsa da onun bir kitap hacminde şiiri olduğu da bilinir. Edebiyata ilgisini sadece şiir üzerinde tutmayan yazar, aynı zamanda üç tane de roman kaleme aldı.

Ömer Faruk Akün, İnbülemin'in şiir ve şairliğine dair şu bilgileri meraklısına sunmuştur:

Edebiyat ve yazı dünyasına girişi, devrinin gençlerinin çoğu gibi şiir yolu ile olan İbnülemin Mahmud Kemal, erken yaşta Mehmed Âkif'le birlikte ilk nazım denemelerine başlamış bulunuyordu. On iki-on üç yaşlarına geldiğinde ifade ve teknikçe epey gelişmiş olmakla beraber şiiri Mehmed Âkif gibi kendisi için tek saha olarak almadı. Şekil ve muhtevaca zamanının yenilik modalarına iltifat etmeyip eski şiirin izinde yürüyerek çoğu gazel tarzında olan manzumeler meydana getirdi.

Hersekli Ârif Hikmet gibi üstatları örnek tuttu, o vaktin ünlülerinin şiirlerine nazireler söylemekten hoşlandı. Zaman zaman Nâlânî mahlasını kullandı. Şiirlerinde tema daima aşk idi. Yılların akışı içinde kaleme aldığı manzumeler hacimlice bir şiir mecmuasını dolduracak miktara ulaşmakla birlikte bunlara fazla değer vermedi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN