Arama

Hafız-ı Şirazi kimdir?

İran edebiyatının en büyük şairlerinden olan Hafız-ı Şirazi, ünü dünyaya yayılan bir isim. Henüz öğrenciliği sırasında şair olarak tanınmaya başlamış, ilerleyen yıllarda hükümdar dahi kendisini kıskanmıştı. Peki, Hafız-ı Şirazi'nin bu denli şöhretinin sebebi neydi? Goethe Hafız-ı Şirazi'ye neden hayrandı? Edebiyatımızın ünlü isimleri Mehmet Akif ve Yahya Kemal Hafız-ı Şirazi'den nasıl bahsetmişti?

  • 1
  • 16
HAFIZ-I ŞİRAZİ KİMDİR?
HAFIZ-I ŞİRAZİ KİMDİR?

Şîraz'da dünyaya gelen Hafız-ı Şirazi'nin 1317 ila 1326 arasında doğduğu sanılmaktadır. Büyük şöhretine rağmen hayatı hakkında pek az bilgi vardır. İyi bir öğrenim gördüğüne ve "Hâce" unvanını kullandığına göre seçkin bir aileye mensup olmalıdır.

Adının Kemâleddin veya Bahâeddin olduğu sanılan babasının İsfahan'daki Kûhpâye'den, Tuyseran'dan veya Hemedan'dan Şîraz'a geldiği rivayet edilir.

  • 2
  • 16
İYİ BİR ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ KİTAPLARINDAN ANLAŞILIR
İYİ BİR ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ KİTAPLARINDAN ANLAŞILIR

Hafız-ı Şirazi, babası öldüğünde kardeşlerinin en küçüğü olmasına rağmen ekonomik durumu bozulan ailesini geçindirmek için bir süre fırında çalışmış, bu sırada okumaya karşı büyük ilgi duymuştur. Hâfız'ın iyi bir öğrenim gördüğü okuduğu kitaplardan anlaşılır.

Zemahşerî'nin el-Keşşâf'ını, Sekkâkî'nin Miftâḥu'l-ʿulûm'unu, Mutarrizî'nin el-Miṣbâḥ'ını, Urmevî'nin Mefâtîḥu'l-envâr'ını, Adudüddin el-Îcî'nin el-Mevâḳıf'ını okuyup öğrenmenin o dönemde ancak seçkin ailelerin çocuklarına nasip olduğu bilinen bir husustur.

  • 3
  • 16
HAFIZLIĞIN YANI SIRA MUSİKİ VE SATRANÇLA İLGİLENDİ
HAFIZLIĞIN YANI SIRA MUSİKİ VE SATRANÇLA İLGİLENDİ

Hocaları arasında Kıvâmüddin Ebü'l-Bekā b. Mahmûd-i İsfahânî-yi Şîrâzî gibi tanınmış kıraat ve fıkıh âlimleri vardır. Öğrenimi sırasında Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlediği için "Hâfız" lakabını almıştır.

Dinî ilimlerin yanı sıra başta Arap edebiyatı olmak üzere çok iyi bir edebiyat kültürü de aldığı şiirlerinden anlaşılır. Bunun dışında eserlerinde, döneminin mûsikisi ve çeşitli sanatları hakkında bilgi edindiğine ve iyi satranç oynadığına dair bilgilere de rastlanır.

  • 4
  • 16
ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA ŞAİR OLARAK TANINMAYA BAŞLANDI
ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA ŞAİR OLARAK TANINMAYA BAŞLANDI

Büyük bir ihtimalle daha öğrenciliği sırasında şair olarak tanınmaya başlayan Hâfız, 1303-1357 yıllarında Şîraz'da hüküm süren İncû hânedanının son hükümdarı Ebû İshak'a intisap etti ve yine muhtemelen kendisine divanda maaş bağlandı.

Hâfız, şiiri ve içkiyi çok sevdiği bilinen Ebû İshak'ın ve ona saltanatını sağlayan ayyâr*ların etkisi altında kaldı.

  • 5
  • 16
ŞÖHRETİ HİNDİSTAN’A KADAR UZANMIŞTI
ŞÖHRETİ HİNDİSTAN’A KADAR UZANMIŞTI

"Rind" de denilen bu kalendermeşrep insanların hayat tarzları o dönemde sadece Hâfız'ı değil bazı âlimleri ve tasavvuf erbabını da etkilemişti; bu etkiye Şîraz'ın ünlü bağ ve bahçelerinin güzelliklerini de eklemek gerekir.

Ebû İshak ve veziri Hacı Kıvâmüddin ile yakın ilişkiler içinde bulunan ve her istediğini rahatça söyleyebilen Hâfız bu dönemde büyük bir şair olarak tanınıyor, şiirleri elden ele ve hatta ülkeden ülkeye dolaşıyordu. Şöhreti Hindistan'da Bengal'e kadar ulaşmıştı.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN