Arama

Edebiyatçıların parmak izleri

İmza, bir metnin en az içeriği kadar önemlidir. İmza yaratıcısı olan yazarlar, bazen ek gelir için bazen de özgürce yazmak için "mahlas" kullandı. Türk edebiyatının ünlü yazarları da bu yola sık sık başvurdu. Biz de edebiyatımıza yön veren yazarların, bir zamanlar kullandığı takma isimleri sizler derledik.
Bu takma isimlere edebiyatımızda müstear isim, mahlas, takma ad, iğreti ad, denir. Bunun kişisel siyasal ve sosyal pek çok sebebi vardır.


Mahlas kullanma ilk olarak aynı ismi taşıyan şairlerin şiirlerinin karışmaması için yaptıkları bir yöntemdir. En çok kullanılan isimleri taşıyan şairler, adaşlarıyla karıştırılmamak için bu yolu denemiştir. İkinci olarak şairler, Allah veya karşısında kul durumunda bulundukları için eserlerinde gerçek isimlerini kullanmanın saygısızlık olacağı düşüncesini taşıdıklarından mahlas kullandılar.

  • 1
  • 19
1.SEZAİ KARAKOÇ
1.SEZAİ KARAKOÇ

"Seni yoksayacaklar, sen daha çok var olacaksın."

Dergi Türkiye'nin modernleşme süreci üzerinde durarak toplumsal ve bireysel krizlerin çözümü için İslami kaynaklara yeniden dönüşü savunmuştur. Çünkü Karakoç'a göre, İslam medeniyetine ait kavramların Türkiye'de bağlamını yitirmesi ve gündelik hayattan kaldırılması sorunlara yol açmaktadır. Diriliş'teki fikrî coğrafya öncelikle Sezai Karakoç'un kendi imzası ve takma adlarla yazdığı yazılarla şekillenmiştir. Aynı doğrultudaki görüşler, edebiyatın şiir, hikâye ve deneme türündeki örnekleriyle Diriliş çevresinde yeni bir anlayış doğurmuş, genç şair ve yazarların yayımlanan çalışmaları, aynı inanç ve anlayış doğrultusundaki filizlenmenin örnekleri oldu. Kullandığı mahlaslar Mehmet Leventoğlu, Yasin Işık, Mehmet Yasin, Mehmet Yasinoğlu, Yeni İstiklal, Sait Yeni, Mehmet C. Güneş'dir.

  • 2
  • 19
2.ZİYA GÖKALP
2.ZİYA GÖKALP

''İlim, araştırma yaparken sadece hakikatin peşindedir.''

"Tevfik Sedat", "Demirtaş", "Gökalp" gibi takma adlarla Selanik'te yayımlanan felsefe dergisinde yazılar yazan Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki Selanik Şubesi'ni gençlik işleri ile uğraşan kolunun başına geçti ve çevresindeki gençlere toplum bilim ve felsefe dersleri verdi. Ayrıca Meclis-i Mebusan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapan Gökalp "Türk Millîyetçiliğinin Babası, Bimar, "Büyük Baba, Meclis-i İdare Vilayet Kitabesi'nden Ziya" olarak da anılır.

  • 3
  • 19
3.MEHMET AKİF ERSOY
3.MEHMET AKİF ERSOY

''Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.''

İstiklâl Marşımızın yazarı büyük şâir Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devletinin son zamanlarında yetişen ve birbirinden güzel şiirleri ile gönüllerimizde taht kuran nâdir simalardan biridir. Mehmet Akif hakkında yapılan inceleme ve araştırmalar, daha çok onun şairlik tarafı üzerine olmuştur. Hâlbuki onun aynı zamanda nesir yazıları ve yabancı dillerden yaptığı tercümeleri de vardır. Başmuharrirliğini yapmış olduğu Sırât-ı Müstakim ve devamı olan Sebîlürreşâd mecmualarında seri yazıları çıkmıştır. Bu yazıların bir kısmı, bazı Kur'an âyetlerinin tefsiri konusundadır, diğer bir kısmı ise, yapmış olduğu tercümelerdir.

  • 4
  • 19
4.CAHİT ZARİFOĞLU
4.CAHİT ZARİFOĞLU

"İçim büyük sabırla haşlandı

İçim ey İçim bu yolculuk nereye

Yine bir şehrin ölümünü başlatır gibisin.."

Türk şiirinin en "zarif" abisi olarak niteleyebileceğimiz eşsiz şair Cahit Zarifoğlu tüm hayatını yalnızlığın kıyısında, inandığı şeyler uğrunda savaşarak geçirmiştir. Daha çocuk yaşta babasıyla manevi bir kopuş yaşamış, gençliği oradan oraya savrularak geçmiştir. Henüz 47 yaşında hayata gözlerini yuman şair, etkili diliyle şiir sanatında saygıyla anılır.

Türk şiirinin en "zarif" abisi olarak niteleyebileceğimiz eşsiz şair Cahit Zarifoğlu tüm hayatını yalnızlığın kıyısında, inandığı şeyler uğrunda savaşarak geçirmiştir. Daha çocuk yaşta babasıyla manevi bir kopuş yaşamış, gençliği oradan oraya savrularak geçmiştir. Henüz 47 yaşında hayata gözlerini yuman şair, etkili diliyle şiir sanatında saygıyla anılır.

  • 5
  • 19
5.PEYAMİ SAFA
5.PEYAMİ SAFA


''Kendine dön. Kendine bak. Kendine gel.''

Türk klasiklerinin ilk psikolojik eserleri arasında yer alan "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"nun yazarı olan Peyami Safa 1918′de ağabeyi İlhami Safa'nın isteği doğrultusunda öğretmenlikten ayrılmış ve annesi Server Bedia Hanım'dan uyarladığı takma ad olan "Sever Bedi" ile gazetecilik yaşamında yüzlerce eser verdi. Peyami Safa'nın eserlerinde kullandığı diğer takma adlar:"Serazad", "Safiye", "Peyman" ve "Çömez"dir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN