Arama

Bir şaheser: Fuzuli Divanı

Şiirimizin en büyük isimlerinden olan Fuzuli, kurduğu dil ve samimiyeti ile şiirimize damga vurdu. Aşk, ruh ve insan teması üzerine eserler kaleme alan büyük şair, şiir sahasındaki yetkinliği ile milletimizin gönlünde yer etti. Fuzuli'nin şiirleri yüzyıllar boyunca dilden dile, kulaktan kulağa yayılarak bu günlere dek geldi. İslam dünyasında Fuzuli, büyük bir şair ve Hak aşığı bir veli olarak tebarüz eder.

Fuzuli kimdir?

◾ Bağdat civarında doğduğu tahmin edilen Fuzuli'nin asıl adı Mehmed'dir. Şiirleri ile on beş ve on altıncı yüzyılı kasıp kavuran büyük şair 1556 senesinde Kerbela'da vefat eder.

◾ Arkasında Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç ayrı dilde kaleme alınmış eserler bırakan Fuzuli, kitapları ile edebiyatımızı kuvvetlendirmiş, klasik edebiyata büyük bir damga vurmuştur.

Fuzuli'nin hafızalarda yer edinen Su Kasidesi'nden beyitler ve anlamları

*Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlanan "Fuzuli Divanı" isimli eserin içerisinden Fuzuli Divanı'na dair bir görsel

◾ Şiirin bir bilinç ve şuur meselesi olduğu gerçeği akla getirildiğinde en verimli şairlerin ekseriyetle ulema arasından çıktığı gözlenir. Bu minvalde alim bir şair olan Fuzuli de şiirini ilimden besler.

◾ Eserleri ile klasik edebiyatımız ve edebiyatımızın en büyük isimlerinden olan Fuzuli, bu yetkinliği coşkunluğu, samimiyeti ve şiir alanındaki ustalığı ile alır.

Şairler Sultanı Baki'nin Divanı

*Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlanan "Fuzuli Divanı" isimli eserin içerisinden Fuzuli Divanı'na dair bir görsel

Fuzuli'nin Türkçe eserleri

Divan

Fuzuli'nin Türkçe şiirlerini topladığı bu hacimli eserinin 157 adet nüshası vardır.

Leyla ile Mecnun

Pek çok "Leyla ile Mecnun" yazılsa da en meşhur olan Fuzuli'nin kaleme aldığıdır. Eser şöhreti ve kıymeti ile Fuzuli'nin şaheseri olur.

Bengü Bade

Şah İsmail'e sunulan bir mesnevidir.

Kırk Hadis tercümesi

Fuzuli Molla Cami'nin belirlediği hadisleri manzum olarak bu eserinde Türkçe'ye çevirir.

Hadikatüs Süeda

Hz. Hüseyin'in (RA) vefatını anlatan eser esasında "Ravzatü'ş Şüheda" kitabının tercümesidir.

Mektuplar

Fuzuli'nin mektuplarını ihtiva eden eser.

Sezai Karakoç'un kaleminden alıntılarla "İslam"

*Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlanan "Fuzuli Divanı" isimli eserin içerisinden Fuzuli Divanı'na dair bir görsel

Fuzuli'nin Arapça eserleri

Divan

Fuzuli'nin Arapça olarak kaleme aldığı şiirlerini haizdir.

Matlaul İtikad

Fuzuli'nin kaleme aldığı eser bir Kelam kitabıdır.

İbrahim Gülşeni Divanı

Fuzuli'nin Farsça eserleri

Divan

Fuzuli'nin Arapça olarak kaleme aldığı şiirlerini haizdir.

Heft Câm

Farsça uzun bir mesnevidir.

Rindü zahid

Fuzuli'nin günün meselelerini bir rind ve zahid üzerindenanlattığı manzum eseridir.

Sıhhat-u Maraz

Eser bir şairin tıp ilmine bakışını ifade eden mensur bir kitaptır.

Muammâ Risalesi

Fuzuli'nin muamma türüne dair kaleme aldığı müstakil bir eserdir.

Osmanlıca okuma alıştırmaları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN