Arama

Şairler Sultanı Baki'nin Divanı

Şairler Sultanı olarak anılan Baki, kurduğu şiir dili ve anlayışı ile 16. yüzyıl sanatının öne çıkan ismidir. Şiirini mükemmelleştirmek için edebi sanatlar ve kelime oyunlarını deneyen şair aynı zamanda ilmi çalışmalar içerisinde bulunan önemli bir alimdir. Hayatı boyunca adalaete sımsıkı sarılan Baki, Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine kaleme aldığı "Kanuni Mersiyesi" ile beraber şöhretinin zirvesine oturur.

* TBMM Arşivlerinde bulunan "Bâkî Divanı"nın içerisinden müstesna bir sayfa

1526 - 1600 yılları arasında yaşayan Bâkî, dönemi içerisinde "Sultanü-ş şuara" namı ile anıldı. Şiirleri ile bizzat Sultan I. Süleyman'ın dikkatini çeken şair aynı zamanda ilim ehli bir zattır.

◾ Yaşantısı boyunca ilme değer veren ve ilmin peşinde olan Bâkî'nin adı, Mahmud Abdulbâki'dir. Alim bir aileden gelen şair, babasının erken vefatı ile çalışmaya başlasa da ilim ve şiir meclislerinden asla kopmaz. Her zaman şiirler yazar.

Şairlerin sultanı: Baki

* TBMM Arşivlerinde bulunan "Bâkî Divanı"nın içerisinden müstesna bir sayfa

◾ Bâkî'yi dönemdaşlarından ayıran en önemli şiiri "Sümbül Kasidesi" oldu. Bu şiir ile Zâtî'nin dikkatini çeken Bâkî, dönemin edebi alanda ileri gelenleri ile tanışarak kendisine bir edebi bir muhit inşa eder.

Danişmendlik, katiplik, hocalık, müderrislik, kazaskerlik ve Medine kadılığı yapan Bâkî, hayatı boyunca saraya yakın olup, alimane ve dervişane bir hayatı benimseyerek her kesimden beğeni toplayan ve hürmet gören bir karakter olarak anılır.

10 maddede edebiyatın gür sesi: Baki

* TBMM Arşivlerinde bulunan "Bâkî Divanı"nın içerisinden müstesna bir sayfa

Bâkî'nin eserleri

📌 Aldığı görevler ve şairlik istidadı sebebiyle pek çok kez seyahat eden Bâkî tüm olumsuz şartlara rağmen ortaya dört hacimli eser koyar.

Divan

📌 Bâkî'nin divanının toplanması bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın fikridir. Toplandığı dönemde hacmen pek de büyük olmayan eser zamanla genişler ve son şeklini alır. Bu sebepten dolayı eserin düzeltilmiş hali ile yüzden fazla nüshası bulunur.

Mealimül Yakin

📌 Efendimizin (SAV) hayatını anlatan bir siyer kitabıdır. Ana dili Arapça olan Şihabeddin Ahmed bin Kastalani'den tercüme edilir.

Divan şairlerinden en güzel beyitler

* TBMM Arşivlerinde bulunan "Bâkî Divanı"nın içerisinden müstesna bir sayfa

Fezail-i Cihad

📌 Bir tercüme olan eserin müellifi Ahmed bin İbrahim'dir. Eserde cihatın faziletleri anlatılır ve Müslümanlar yüreklendirilir. Bu yönüyle kitap toplumsal olarak da önemli bir misyon üstlenir.

Fezail-i Mekke

📌 Esasında Ahmed bin Mekki'nin eseri olan kitap, Sokollu Mehmet Paşa'nın talebi vesilesiyle tercüme edilir. Eserde ana hatları ile Mekke'nin faziletleri, tarihi ve Osmanlı sultanlarının Mekke'deki hayırları anlatılır.

Anadolu sahasındaki hamse sahibi ilk şair: Hamdullah Hamdi Divanı'ndan şiirler

Şairler Sultanı Baki’nin Divanı

* TBMM Arşivlerinde bulunan "Bâkî Divanı"nın içerisinden müstesna bir sayfa

◾ Nihayetinde Bâkî, yaşadığı dönemde şiirleri ile öne çıkan kurduğu dil ile divan edebiyatını etkileyen önemli bir simgedir. Adalete sıkı sıkıya bağlı olan BâkÎ bu yönü ile dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından çokça taltif edildi.

◾ Şiirde mükemmelliği yakalamayı gaye edinen Bâkî, bu yönü ile çağdaşlarından sıyrıldı. Kurduğu şiir dilini kelime oyunları ve edebi sanatlar ile besleyen şair ortaya çağlar aşan şiirler koydu.

Edebiyat dünyasına dair en merak edilen sorular

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN