Arama

7 kelime 7 şiir

Kelimelerle yapılan bir sanat olan şiir, insan ruhunda olup bitenleri anlatmanın en estetik yollarından biri olmuştur. Dizelerde kullanılan imgeler, bizi farklı anlam dünyalarına götürür. Şiirdeki çok seslilik onu okuyan insanın ruh haline, yaşamdaki rolüne göre anlam kazanır.

RÜYA

◾ Görmek anlamına gelen rü'yet kökünden türetilen rüya sözcüğü, uyku esnasında zihinde beliren görüntülere denir. Arapça kökenli bu kelime ayrıca ulaşılması imkansız olup istenenler için de kullanılr.

Güzel kelimeler tanzimi

◾ Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan olan Ahmet Hamdi Tanpınar, rüya kelimesini şiirlerinde sıkça kullanmıştır. Onun halk tarafından tanınmasını sağlayan en önemli eserlerinden biri olan Bursa'da Zaman'da da rüya kelimesinin nasıl kullanıldığına bakalım.

.....

Bursa'da eski bir cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su.
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahisi.

.....

Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa'da Zaman

ÖZLEM

◾ Bir kişiyi ya da şeyi bir daha görme, ona kavuşma arzusu ve duygusu. Hasret ve tahassur kelimeleri eş anlamlılardır.

◾ Kendine özgü şiirleriyle geleneksel ve moderni birleştiren Behçet Necatigil'in, özlem kelimesine Akşam Şiiri'nde nasıl yer verdiğini görelim.

Birden hatırlarsın,
O da seni - - birden bazan:
Nerde, ne yapar şimdi
Parlar bir özlem anılar arasından.

Bu akşam ne garip sözcük
Sanki ilk duydum, yadırgıyorum:
Akşam. Bilmem bulur muyum
Yollara baksam?

Söner yangın birazdan
Yatışır özlem.
Bir gün karşılaşırız
Bir gün, bir yarım akşam.

Behçet Necatigil, Akşam Şiiri

Türkçede az bilinen 50 kelime

GÖNÜL

◾ Yürekte olduğu varsayılan sevgi, istek, anış ve düşünüş gibi duyguların kaynağı. İnsanın iç dünyası.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN