Arama

Osmanlı hanedanının tek kadın şairi; Adile Sultan

II. Mahmud'un kızı olan Adile Sultan, Osmanlı hanedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şairdi. Bir divan oluşturacak kadar şiiri olan Sultan'ın bazı eserleri bestelendi. Aynı zamanda oldukça hayırsever biri olan Adile Sultan, bütün servetini hayır işlerinde kullandı. Sultan'ın hayatını etkileyen bir olay, yaşamını tümünden değiştirecekti. Peki, Adile Sultan'ın hayatını etkileyen büyük olay neydi?

  • 1
  • 10
ÂDİLE SULTAN KİMDİR?
ÂDİLE SULTAN KİMDİR?

1 Haziran 1826'da doğan Âdile Sultan, II. Mahmud'un kızıdır. Sultan Adlî olan lakabına telmihen yeni doğan çocuğuna Âdile adını verdi.

On üç yaşında iken babası vefat edince, tahsil ve terbiyesiyle ağabeyi Sultan Abdülmecid meşgul oldu. Çocukluğundan itibaren önde gelen hocalardan iyi bir eğitim aldı. Kendisini din, edebiyat, müzik ve hat alanında geliştirdi.

Arapça, Farsça, musiki ve hat dersleri alarak yetişen Sultan, hatta Ebubekir Mümtaz Efendi'den yazı dersleri alarak hattat olmaya da hak kazandı. Bu eğitim süreci onun edebiyat ve şiire meyletmesini sağladı.

  • 2
  • 10
HANEDANIN TEK KADIN ŞAİRİ
HANEDANIN TEK KADIN ŞAİRİ

Divan oluşturan şiirler yazan Âdile Sultan, Osmanlı hanedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şairdi. Onun şiirleri oldukça samimi olup, büyük bir kısmı dinî-tasavvufî bir mahiyete sahipti.

Âdile Sultan'ın bazı şiirleri Şehnaz, Hüzzam ve Hicaz makamında bestelendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerinden oluşan Muhibbi Divanı 1890 yılında ilk defa Âdile Sultan tarafından bastırıldı.

Dervişim, kendi başıma yine sultân gezerim
Lem-i aşkda seyyâh olup her ân gezerim

Pâdişâh saltanât-ı dehr için kayd çeker
Kayd-ı nâmûsu geçip, ben dahî uryân gezerim

  • 3
  • 10
TARİHE GEÇEN DÜĞÜN
TARİHE GEÇEN DÜĞÜN

Yirmi yaşında iken, Tophane Müşiri daha sonra sadrazam olan Mehmed Ali Paşa ile evlenmesi uygun görüldü. Nikâhları 28 Nisan 1845 tarihinde kıyıldı. Ertesi yılın şubat ayında bir hafta devam eden muhteşem bir düğünle evlendiler.

Âdile Sultan'ın düğün töreni, XIX. yüzyılda Osmanlı sarayında yaşanan en ilgi çekici hadiselerden biri olarak tarihe geçti. Bir hafta süren düğün, Düğün bugünkü Haydarpaşa Tren İstasyonunun bulunduğu yerde ve arkasındaki geniş çayırlıkta yapıldı. Burada bulunan kasırda İstanbul'daki sefirler, maslahatgüzarlar ve diğer misafirler ağırlanmış ve baloncu Komaski'nin balonu ile uçuşu seyredildi.

  • 4
  • 10
HAYIRSEVERLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ
HAYIRSEVERLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Sultan'ın dört çocuğundan üçü daha küçük yaşlardayken vefat etti. Daha sonra kocasının ve hayatta kalan son evladının da vefat etmesi Âdile Sultan'ı çok etkiledi. 1869 yılından sonra kendisini hayır işlerine adayan Âdile Sultan, on dört vakıf kurarak hayırseverliğin güzel örneklerinden birini verdi.

1899 yılında vefat eden Sultan'ın mal varlığının bir kısmı satılarak yardıma muhtaçların iaşesinde kullanıldı. Mülklerin birçoğu ise eğitim kurumu olarak kullanıldı.

Dindarlığı ve yardım severliğiyle tanınan Âdile Sultan'ın Fındıklı'daki sarayı âlim ve şeyhlerin sık sık toplanıp sohbet ettikleri, muhtaç ve fakirlerin her zaman başvurduğu bir yer haline geldi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN