Arama

İmtihan, ümit, sabır ve duası ile örnek olan Hz. Yakub

Hz. Yakub, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, insanları doğru yola ve dine davet eden peygamberlerden biridir. Hz. İbrahim'in torunu, Hz. İshak'ın oğlu olan Hz. Yakub, Hz. Yusuf'un da babasıdır. Hayatı imtihanlarla geçmiş, 40 veya 70 yıl hüzün içinde yaşamış, ümidi, sabrı ve duası ile örnek gösterilmiştir.

  • 1
  • 10
HZ. YAKUB KİMDİR?
HZ. YAKUB KİMDİR?

İshak'ın oğlu Yakub, Kur'an-ı Kerim'e göre peygamber, Yahudi inancına göre İsrail'in ataları diye adlandırılan üç kişiden biridir.

Bazı rivayetlere göre Yakub adı kendisine, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kitaptan takip ederek uygulaması veya zürriyetinin onu takip etmesi yahut doğum esnasında kardeşinin topuğunu tutması sebebiyle verilmiştir. İslami kaynaklara göre de Yakub Arapça asıllı bir kelime değildir.

  • 2
  • 10
KUR’AN’DA PEYGAMBER OLDUĞU BİLDİRİLİR
KUR’AN’DA PEYGAMBER OLDUĞU BİLDİRİLİR

Dedesi Hz. İbrahim ve babası Hz. İshak gibi Hz. Yakub da güçlü bir iradeye, keskin bir zekâya sahiptir; kendisi ve zürriyeti seçkin ve hayırlı insanlardır.

Kur'an'da geçen ayetlere göre onlar dürüst ve erdemli, muhsin, sâlih, muhlis kullardır.

Beytülahzan nedir? Hz. Yakup'un hüzünler evi...

  • 3
  • 10
DOĞRU YOLU BULMALARI İÇİN DİNE DAVET ETMİŞTİ
DOĞRU YOLU BULMALARI İÇİN DİNE DAVET ETMİŞTİ

"Deyin ki: Biz Allah'a inanırız; bize indirilene ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların soyundan gelenlere indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya ve Rableri tarafından diğer bütün peygamberlere verilmiş olana inanırız; onların arasında hiçbir ayırım yapmayız; biz Allah'a teslim olanlardanız."

(el-Bakara 136; Âl-i İmrân 84)

  • 4
  • 10
HZ. İBRAHİM’İN ÇOCUKLARINA VASİYETİ
HZ. İBRAHİM’İN ÇOCUKLARINA VASİYETİ

Diğer taraftan Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak ve Hz. Yakub ile onların soyundan gelenlerin iddia edildiği gibi Yahudi veya Hristiyan olmadıkları ifade edilir.

Hz. Yakub da dedesi Hz. İbrahim gibi çocuklarına Allah'a teslimiyeti vasiyet etmiş; ölümü yaklaşınca da oğullarına, "Ben gittikten sonra siz kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuş, onlar da, "Senin rabbine, ataların İbrâhim, İsmâil ve İshak'ın rabbine, tek Allah'a kulluk edecek ve O'na teslim olacağız" cevabını vermişlerdir.

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in büyük imtihanı

  • 5
  • 10
KUR’AN’DA HZ. YAKUB’UN BAĞIŞLANDIĞI ZİKREDİLİR
KUR’AN’DA HZ. YAKUB’UN BAĞIŞLANDIĞI ZİKREDİLİR

Kur'an'da Tevrat inmeden önce bütün yiyeceklerin İsrailoğulları'na helâl kılındığı, ancak Hz. Yakub'un bunlardan bazılarını kendisine yasakladığı bildirilir; hadislerde bu nimetlerin deve eti ve deve sütü olduğu belirtilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN