Arama

Beytülahzan nedir? Hz. Yakup'un hüzünler evi...

Sabır timsali olan Yakup peygamber, acıların en zoruyla imtihan edildi. Kur'an-ı Kerim'de kuvvetli, basiretli ve halis bir kişiliğe sahip olduğunu anlatılan Hz. Yakup, kırk yıl yaşadığı hüzünle ağladı. Öyle ki oturduğu şehirde halk ağlayışından bizar olunca şehir dışında bir çardak kurdu. Peki, beytülahzan nedir? Hz. Yakup nasıl ama oldu? Yakup peygamber neden kırk yıl ağladı?

  • 1
  • 11
DOĞUMU MÜJDELENEN PEYGAMBER; HZ. YAKUP
DOĞUMU MÜJDELENEN PEYGAMBER; HZ. YAKUP

Hz. Yakup, İbrahim peygamberin torunu ve Hz. İshak'ın oğluydu. Eyyüb peygamber onun yeğeni olur. Yakup aleyhisselâm, Kenan diyarında yaşayan insanlara gönderilen bir peygamberdi.

💠 Onun Medyen'de veya Şam'da doğduğu rivayet edilir. Hazreti Yakup, Iys adlı kardeşiyle ikiz olarak doğdu ve Iys'tan sonra dünyaya geldiği için de kendisine "takip eden" mânâsında Yakup denildi. Yakup aleyhisselamın 12 oğlu vardı.

💠 Hz. Yakup'un doğumu ve peygamberliği daha önceden müjdelenmişti. Onun bu durumu Kur'an'da şöyle haber verilir:

"Biz ona (İbrahim (a.s)'ın hanımına) İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da (torunu) Yakup'u."

🔸 Hûd, 11/71

Yakup aleyhisselam, babası Hz. İshak'ın vefatından sonra Kenan ilinde kalıp yerine geçti ve Allah ona peygamberlik ihsan etti.

💠 Hz. Yakup'un kuvvetli, basiretli ve halis (samimi) bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan bazı ayetlerin meali de şöyledir:

"Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshâk'ı ve Yakûb'u da an. Biz onları ahiret yurdunu düşünme özeliğiyle temizleyip, kendimize hâlis kul yaptık."

🔸 Sâd, 38/45, 46

  • 3
  • 11
YAKUP PEYGAMBERİN EVLATLARIYLA İMTİHANI
YAKUP PEYGAMBERİN EVLATLARIYLA İMTİHANI

Hz. Yakup, bitmeyen tükenmeyen güzel bir sabra sahipti. O, sabrı ve ümidiyle örnek olan bir peygamberdi. Kendisi, en zor acılardan biri olan evlat acısıyla imtihan edildi.

💠 Hz. Yakup'un on iki oğlu içinde en güzeli ve en akıllısı olan Yusuf'u babası çok sevdiği için, diğer kardeşleri onu kıskanırdı. Bu yüzden kardeşleri onu ortadan kaldırmaya karar verdi.

💠 Bir gün Yusuf'u gezmeye götürme bahanesiyle babalarından izin aldılar ve daha önce kararlaştırdıkları gibi sahrada bir kuyuya attılar. Eve dönünce de babalarına da onu bir kurdun yediğini söylediler.

🔍 Hz. Yakub kimdir? Hz. Yakub kıssası

  • 4
  • 11
HZ. YAKUP’UN KIRK YIL AĞLADIĞI HÜZÜN KULÜBESİ
HZ. YAKUP’UN KIRK YIL AĞLADIĞI HÜZÜN KULÜBESİ

Kardeşlerinin Yusuf'u kıskanıp kuyuya atmalarından sonra Hz. Yakup onun hasretiyle beytülahzen yani hüzünler evi denilen kulübesinde yıllarca ağladı.

💠 Yusuf'u kaybettiği günden beri Hz. Yakup, gözüne uyku girmedi. Yaklaşık kırk sene oğlunun hasretinden ağladı. En sonunda ağlaya ağlaya âmâ oldu.

💠 Bunun bir hikmetinin de, diğer oğullarını görüp hüzün ve kederinin daha fazla ziyadeleşmemesi için olduğu söylenir.

💠 Önceleri şehir içinde oturduğu halde halk ağlayışından bizar olunca şehir dışında bir çardak kurup orada ağlamaya başladı.

  • 5
  • 11
BEYTÜLAHZAN NEREDEYDİ?
BEYTÜLAHZAN NEREDEYDİ?

Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'tan ayrı düştükten sonra hayatını ıztırap içinde geçirdiği yer beytülahzan yani hüzün ve kederler evi olarak anılır.

💠 Kenan ili olarak anılan Suriye'de Şam (Dımaşk) ile sahil arasında bir kasabada olduğu rivayet edilir.

💠 Beyt-i ahzân, beytülhüzn ve külbe-i ahzân beytülahzân ile aynı mânaya gelen diğer terkiplerdir.

🔍 Hz. Yusuf'un hayatı: Hz. Yusuf kıssası…

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN