Arama

Endülüslü filozof ve hekim: İbn Tufeyl

İbn Tufeyl, 12. yüzyılda Müslümanların hüküm sürdüğü Endülüs'te doğdu ve yaşadı. Tıp ve felsefe alanında eğitim aldı; iyi bir cerrah ve tabip olmasının yanında felsefi tartışmaların da aranan ismi oldu. İlgi alanı oldukça geniş olan İbn Tufeyl, Hz. Osman mushafının Kurtuba'ya intikalini de bir öyküyle kaleme aldı. İbn Tufeyl, "ıssız bir adada yaşam" konusunun ilk kez işlendiği, uykulu çocukluk evresinden bilgiye ve bu bilgiyle karakterin dünyayı ve etrafındaki her şeyi kavramasını ele alan Hayy bin Yakzan'ın müellifi olarak pek çok eserin ilham kaynağı oldu.

  • 1
  • 11
İBN TUFEYL KİMDİR?
İBN TUFEYL KİMDİR?

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 12. yüzyılın ilk on yılı içinde doğduğu söylenebilir.

💠 O dönemde Müslümanların hüküm sürdüğü bu coğrafyada İbn Tufeyl, Arapların Kays kabilesine mensup olduğu için Kaysî nisbesiyle anıldı.

  • 2
  • 11
TIP VE FELSEFE ALANINDA EĞİTİM GÖRMÜŞTÜ
TIP VE FELSEFE ALANINDA EĞİTİM GÖRMÜŞTÜ

O devir Endülüs'ünün iki önemli ilim merkezi olan İşbîliye (Sevilla) ve Kurtuba (Córdoba) şehirlerinden birinde veya her ikisinde öğrenim görmüş olabilir.

💠 Talebesi Bitrûcî'nin hocasını kadı olarak anmasından ve Lisânüddin İbnü'l-Hatîb'in onu filozof ve tabip olmanın yanı sıra fakih diye tavsif etmesinden anlaşıldığına göre başta fıkıh olmak üzere din ilimlerini öğrenmiş, ayrıca tıp ve felsefe okumuştur.

  • 3
  • 11
İYİ BİR TABİP VE CERRAH OLARAK YETİŞTİ
İYİ BİR TABİP VE CERRAH OLARAK YETİŞTİ

İyi bir tabip ve cerrah olarak yetişen İbn Tufeyl mesleğini Gırnata'da icra etmeye başladı.

💠 Bu alandaki şöhreti sayesinde Gırnata valisinin, daha sonra da ilk Muvahhidî halifesi Abdülmü'min el-Kummî'nin oğlu Sebte ve Tanca Valisi Ebû Saîd'in ilgisine mazhar oldu ve onların sır kâtipliğine getirildi.

🔍 Birçok esere ilham olan 9 asırlık öykü: Hayy bin Yakzan

  • 4
  • 11
İBN TUFEYL’İN HAYATINDAKİ DÖNÜM NOKTASI
İBN TUFEYL’İN HAYATINDAKİ DÖNÜM NOKTASI

Felsefeye büyük ilgi duyan halife İbn Tufeyl'i himayesine alarak ona huzurlu bir çalışma ortamı sağladı.

💠 Bu özel ilginin oluşmasında Ebû Ya'kûb'un filozofla aynı kabileye mensubiyeti de rol oynamış olabilir.

  • 5
  • 11
KÜLTÜR DANIŞMANI OLARAK VEZİRLİK YAPTI
KÜLTÜR DANIŞMANI OLARAK VEZİRLİK YAPTI

Halife Ebû Ya'kûb'un felsefî meselelere olan nüfuzu ile İbn Tufeyl'in Arap asıllı okumuşların oluşturduğu "talebetü'l-hadar" arasındaki öncü konumunu belirten bir rivayeti, İbn Rüşd'ün ağzından onun öğrencisi Ebû Bekir Bündûd bin Yahyâ el-Kurtubî aktarmıştır.

💠 Buna göre saraya çağrılan İbn Rüşd halifenin yanında yalnızca İbn Tufeyl'in bulunduğunu görür.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN