Arama

Bayrak sevdalısı şair: Arif Nihat Asya

Hepimizin "bayrak şairi" olarak tanıdığı, sade üslubu ve coşkulu şiirleri ile zihnimizde yer edinen Arif Nihat Asya, cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli temsilcilerindendir. 48 yıl önce bugün dünyaya gözlerini yuman büyük ustanın dizeleri, zihinlerde büyük yer edinir ve Türk toplumu ile adeta özdeşleşir.

🔹 Arif Nihat Asya, tarihler 7 Şubat 1904'ü gösterdiğinde, Çatalca'nın İnceğiz köyünde aslen Tokatlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir.

🔹 Babasının henüz 7 günlükken veba hastalığından hayata veda etmesiyle çocukluk yıllarını baba sevgisinden mahrum geçirir. Annesi Zehra Hanım'ın başka biri ile evlenerek Filistin'e gitmesiyle akrabalarının yanında büyür.

Arif Nihat Asya kimdir?

🔹 Arif Nihat Asya, Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ortaokul eğitimini "Gülşen-i Maarif Rüştiyesi"nde tamamlar.

🔹 O dönem toplumda ve edebiyat çevresinde etkili olan milliyetçilik akımından etkilenir.

İstiklal Marşı yarışmasında finale kalan şiirler

🔹 Büyük şair, 20 yaşında delikanlı bir genç iken devam ettiği Yüksek Öğretmen Okulu'nun "Gençlik" dergisinde ilk şiirlerini yayımlar.

🔹 İstanbul Postahanesi ve Anadolu Ajansı gibi kurumlarda çalışırken ilk kitabı "Heykeltıraş"ı yayımlamaya muvaffak olur.

Şiirin tepesine bayrak diken Arif Nihat Asya'dan 30 alıntı

🔹 Öğretmen derecesiyle Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Asya, ilk görev yeri olarak Adana'ya tayin edilir. Hayatının yaklaşık on dört yılını kapsayan bu şehirde çok değerli anılar biriktirir.

🔹 Siyasi hayata adımını attığı Adana'da 1950-1954 yılları arasında milletvekili olur. 1954'te tekrar öğretmenliğe geri döner ve 1962'de emekli olana değin mesleğini yerine getirir.

Öğretmen kimliği ile ışık saçan edebiyatçılarımız

🔹 Bir kitap yayımlamak için erken sayılacak 20 yaşında "Heykeltıraş"ı kaleme alan Asya, ömrünün devamında fevkalade şiirler üretmeye, halkın dilinde pelensenk olacak mısralar yazmaya devam eder.

🔹 Erken yaşlarda ruhunda yer etmeye başlayan milliyetçi duygular, Üsküdar Mevlevihanesinin son şeyhi Ahmet Remzi Akyürek'le tanışmasıyla tasavvufi bir boyut kazanır.

Tarihte kurulan 2'nci mevlevihane, Sultan Dîvanî Mevlevihanesi

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN