Arama

Abdullah bin Mesud kimdir? Abdullah bin Mesud’un hayatı…

Abdullah bin Mesud, İslam'ı kabul eden ilk on kişiden biri. Abdullah bin Mesud, annesi ve kardeşi ile ilk Müslümanlardan olmuş, kendini İslam dinine ve Peygamber Efendimizin hizmetine adamıştı. Kâbe'de Kur'an okuyan ilk sahabi olan Abdullah bin Mesud, ümmetin firavunu sayılan Ebu Cehil'i öldürmüştü. Sahabe arasında ahlâk ve yaşayış bakımından Resulullah'a en çok benzeyen kişi olarak kabul edilen Abdullah bin Mesud, İslami ilimlerin kuruluşunda da öncü olmuştu. Peki, Abdullah bin Mesud kimdir? Abdullah bin Mesud'un hayatı…

  • 1
  • 14
ABDULLAH BİN MESUD KİMDİR?
ABDULLAH BİN MESUD KİMDİR?

Abdullah bin Mesud'un ailesi ve İslam'dan önceki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Babası, Abdullah bin Hâris bin Zühre'nin halîfi idi. Bu sebeple o da Benî Zühre'nin halîfi olarak tanınmıştır.

Fakir bir ailenin çocuğu olduğu için İslamiyet'e girmeden önce pek tanınmayan Abdullah bin Mesud, çocukluğunda Ukbe bin Ebû Muayt'ın sürülerine çobanlık yaptı. Hz. Hatice ve Ali'den sonra İslamiyet'i kabul eden üçüncü kişi olduğu söyleniyorsa da bizzat kendisi, altıncı Müslüman olmaktan şeref duyduğunu belirtir.

  • 2
  • 14
MÜSLÜMANLIĞI İLK KABUL EDENLERDENDİ
MÜSLÜMANLIĞI İLK KABUL EDENLERDENDİ

Onun yeni dine girişini, koyun sürülerini otlattığı bir sırada Hz. Peygamber'le aralarında geçen olağan üstü bir hadiseye bağlayan haberler yanında, Peygamber'in Erkam'ın evine yerleşmesinden veya Hz. Ömer'in İslam'a girmesinden önce Müslüman olduğuna dair rivayetler de vardır.

Abdullah'ın annesi Ümmü Abd bint Abdüved ve kardeşi Ukbe de ilk Müslümanlardandır.

  • 3
  • 14
KENDİNİ DİNE VE PEYGAMBERİMİZİN HİZMETİNE ADADI
KENDİNİ DİNE VE PEYGAMBERİMİZİN HİZMETİNE ADADI

Babası hakkında fazla bir şey bilinmediği için kendisine sahâbî bin sahâbiyye dendiği gibi, yine annesine nisbetle İbn Ümmü Abd diye de anılmıştır.

Müslüman olduktan sonra, azılı İslam düşmanlarından biri olan Ukbe bin Ebû Muayt'ın yanından ayrıldı ve kendini dine ve Hz. Peygamber'in hizmetine adadı.

  • 4
  • 14
KÂBE’DE KUR’AN OKUYAN İLK SAHABİYDİ
KÂBE’DE KUR’AN OKUYAN İLK SAHABİYDİ

Mekke'de diğer Müslümanlarla birlikte o da müşriklerin eziyet ve işkencelerine maruz kaldı ve bundan kurtulmak için Habeşistan hicretlerine katıldı.

Müşriklerden korkmadan ve onlardan gelecek baskılara aldırmadan, Hz. Peygamber'den sonra Kâbe'de aşikâre Kur'an okuyan ilk sahâbî olan Abdullah bin Mesud, aynı zamanda Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer aldı.

  • 5
  • 14
‘ÜMMETİN FİRAVUNU’ EBU CEHİL’İ O ÖLDÜRDÜ
‘ÜMMETİN FİRAVUNU’ EBU CEHİL’İ O ÖLDÜRDÜ

Medine'de Resulullah onunla Zübeyr bin Avvâm ve Muâz bin Cebel arasında muâhât kurdu. Kaynaklar onun Hz. Peygamber zamanındaki bütün savaşlara katıldığını bildirir.

Bedir'de savaştan bir önceki gece keşif kolunda görev aldı ve savaş sırasında yaralı olarak bulduğu Ebû Cehil'i öldürdü. Hz. Peygamber, ümmetin Firavun'u diye vasıflandırdığı Ebû Cehil'in öldürülmesinden dolayı Allah'a hamdederek Abdullah'ı övmüş ve Ebû Cehil'in kılıcını ona vermiştir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN