Arama

Yavuz Sultan Selim Kanuni’ye ne miras bıraktı?

Doğu'ya yaptığı fetihlerle ve kişiliğiyle Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından biriydi Yavuz Sultan Selim. Sultan Selim'in oğlu Kanuni daha önce hiçbir padişahın sahip olmadığı avantajlarla Osmanlı tahtına çıktı. Peki, Yavuz Sultan Selim tek oğlu olan Kanuni'ye ne miras bırakmıştı?

  • 1
  • 10
YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?
YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin 9'uncu padişahı ve 88'inci İslam halifesi Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, omuzlarının arası geniş, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğit bir padişahtı. Sert tabiatlı ve cesurdu. İyi bir eğitim gördü. Babası Sultan İkinci Bayezid, padişah olduktan sonra, askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenmesi için, Şehzade Selim'i Trabzon Sancağına vali olarak tayin etti.

  • 2
  • 10
YAVUZ SULTAN SELİM KARDEŞLERİNİN ÜZERİNE NİÇİN YÜRÜDÜ?
YAVUZ SULTAN SELİM KARDEŞLERİNİN ÜZERİNE NİÇİN YÜRÜDÜ?

I. Selim babasını devirip, tahta çıktığında, Ahmed ve Korkud adlarında iki kardeşi ile daha önce ölmüş kardeşlerinin oğulları olan 6 yeğeni vardı. Ayrıca Şehzade Ahmed'in de 5 oğlu bulunuyordu. II. Bayezid, oğlu Selim lehine tahttan çekilirken kardeşlerine dokunmaması için ondan söz aldı. Ahmed, Amasya'da, Korkud ise Manisa'da valiliklerine devam etti. Ancak Yavuz gibi haşin habitatlı bir hükümdar kardeşleri sağ iken tahtta huzur içerisinde oturabilir, ne de tahta geçmesine ramak kalmışken yeniçerilerin ayaklanmasıyla hükümdarlığı kaybeden Şehzade Ahmed padişahlık iddiasından vazgeçebilirdi.

Şehzade Ahmed, Anadolu'da ve devlet adamları arasında taraftarının fazla olduğunu düşünerek tahtı ele geçirmek üzere harekete geçti. Oğlu Alaeddin, Bursa'yı işgal etti. Yavuz, bu gelişme üzerine oğlu Süleyman'ı İstanbul'da bırakarak 70 bin kişilik bir ordu ile Şehzade Ahmed'in üzerine yürüdü. Yavuz'un kuvvetleri karşısında tutunamayacağını gören Şehzade Ahmed, Malatya tarafına kaçtı. İki oğlunu ise yardım istemek üzere Şah İsmail'e gönderdi. Bunun üzerine Bursa'ya geri dönen Yavuz onun yeniden harekete geçmesini beklemeye başladı.

  • 3
  • 10
ŞEHZADE KORKUT NASIL ÖLDÜ?
ŞEHZADE KORKUT NASIL ÖLDÜ?

Bir müddet sonra hareket geçen Şehzade Ahmed, Amasya'yı ele geçirdi. Bu sırada Yavuz, kendi oğlundan başka hiçbir şehzadeyi sağ bırakmamaya karar verdi. İlk olarak kardeşleri Alemşah, Şehinşah ve Mahmud'un oğullarını öldürttü. Şehzade Korkud tahta karşı Ahmed kadar hırslı değildi. Ancak Yavuz onun da kendisine karşı harekete geçebileceğini düşündüğünden, bazı devlet adamlarının ağzından ona mektuplar yazdırtarak, onun niyetini anlamaya çalıştı bu mektuplarla içindeki saltanat hırsı ortaya çıkan Şehzade Korkut, kardeşi Selim üzerine yürüyünce Manisa'dan kaçsa da, yakalanıp öldürüldü.

  • 4
  • 10
YAVUZ İRAN ÜZERİNE NEDEN SEFERE ÇIKTI?
YAVUZ İRAN ÜZERİNE NEDEN SEFERE ÇIKTI?

Bu dönemde İran'da kurulmuş olan devlet bir Türk devletidir. Üstelik bu devleti kuranlar Anadolu'dan kalkıp İran'a gitmiş Türkmenlerdir. Sivas, Tokat, Antalya gibi bölgelerden kalkarak şeyhlerinin yanında mücadele veren Anadolu Türkmenlerin tamamı değil, bir kısmı İran'a gitmişti. Aşiretlerinin bir kısmı Safevi hizmetinde iken kalanları Osmanlı topraklarında yaşıyordu. Bu Türkmenlerin Safevi Devleti'ne olan gönül bağları ve Şah İsmail'in bunlar arasındaki propaganda faaliyetlerini Osmanlı topraklarını tehdit etmekteydi. Nitekim 1511'de Şah İsmail'in halifelerinden Şahkulu'nun Türkmenlerle başlattığı isyan zorlukla bastırabildi.

  • 5
  • 10
MISIR VE SURİYE NASIL FETHEDİLDİ?
MISIR VE SURİYE NASIL FETHEDİLDİ?

Memlük Devleti, Cidde'ye çıkan ve Mekke ve Medine'yi tehdit eden Portekizliler'in ilerleyişini durduramıyordu. Hindistan'dan mal akışı da Portekizliler yüzünden azalmıştı. Bu durum ise Mısır'ın zenginliğinin sona ermesi demekti. Yavuz'un ilk yıllarında da iki devletin ilişkileri iyi durumdaydı. Ancak Memlükler'in Çaldıran Savaşı'ndan sonra Safeviler'le antlaşma yapması ilişkilerin bozulmasına sebep oldu.

Osmanlıların, Maraş ve civarında hüküm süren Dulkadirli Beyliği'ni ortadan kaldırmaları durumu daha da gerginleşti. Memlük hükümdarı Kansu Gavri'nin Dulkadirli Beyliği'nin son beyi Alaüddevle Bey'inn oğluna verilmesini istemesi ve İran üzerine yürüyen Osmanlı ordusuna karşı harekete geçmesi, Yavuz'un hedefinin değişmesine sebep oldu. Yavuz Mısır'da hükümdar seçilen Tumanbay'a, Osmanlı İmparatorluğu'na tabi olup, vergi vermek şartıyla Gazze'den itibaren Mısır'ı bırakmayı telif etti, ancak bu isteği kabul görmedi. Son Memlük sultanı Tumanbay'ın yakalanıp asılmasın ardından Mısır'da Osmanlı denetimi kurulabildi. Memlüklere tabi olan Mekke şerifleri de Mısır'ın fethinin ardından Osmanlı hâkimiyetini tanıdılar. Böylece İslamiyet'in kutsal toprakları Osmanlıların kontörlü altına girdi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN