Arama

Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık'ın kaleminden Kırım

Dedesi Hansaray'daki Han Camii'nin müezzini olan Tarihçilerin kutbu merhum Halil İnalcık, pek çok alanda olduğu gibi milletinin ve kayıp yurdunun tarihine dair de pek ok önemli çalışmalar yapmıştı. Ülkemizde Kırım araştırmalarına öncülük eden İnalcık, Kırım'da bulunan kadı sicilleri üzerine ciddi emek veren bir alimdi. Bu çalışmalar vesilesiyle pek çok evrakı yok olmaktan kurtarmıştı. Sizler için Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık'ın Kırım notlarını derledik.

🔘

Zaporog Kazakları Lehistan tabiyetini bırakarak hana katıldılar. Bu Doğu Avrupa tarihinin en önemli olaylarından biri olmuştur. Türk kaynaklarına göre han gelen Boyarlara saygı gösterdi ve Lehistan'a karşı yapılacak seferlerde yardım vaat etti.

Halil İnalcık

🔘

Özetle Fatih Mehmed, Seyyid Ahmed Han'a karşı Kırım Hanlığı'nı himayesi altına almakla bu ülkenin Altın Ordu'dan ayrılmasında mühim bir rol oynamış oluyor ve varlığını daha çok kudretli Osmanlı padişahına borçlu olan hanlık, son deneyimden bu himayeyi daha kuvvetle benimsemiş olarak çıkıyordu.

Halil İnalcık

🔘

Kırımlılar Moskova'yı kuşatarak dış mahallelerini ateşe verdiler. Ateş rüzgârın etkisiyle iç şehre de sıçradı, şehir tamamıyla yandı; ahaliden pek çoğu alevler içinde mahvoldu.

Halil İnalcık

🔘

Doğu Avrupa'da jeostratejik sorun şudur: Kazan'dan, Volga' dan başlayan büyük bozkır bölgesinde, Moskova, yani Ruslar mı hâkim olacak, yoksa Türk-Tatarlar mı?

Halil İnalcık

🔘

Devletin düştüğü iç anarşiye son veren, Avusturyalıları Sırbistan' dan atarak isyan eden Sırpları kılıçtan geçiren ve gerek kuzeyde, gerekse Balkanlar' da kazandığı başarılarla Osmanlılarda bozgun ruhunu ilk kez yenen o olmuştur.

Halil İnalcık

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN