Arama

Sultan Abdülhamid’in Hırka-i Saadet’i ziyaret günleri

Sultan II. Abdülhamid Han'ın kızı Şadiye Osmanoğlu hatıralarında, babasının Yıldız Sarayı'ndaki Ramazan ve Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet dairesi ziyaret günlerini hasretle anlatıyor. İşte kızının kaleminden Sultan II. Abdülhamid'in Ramazan hassasiyeti…

  • 1
  • 14
HIRKA-İ SAADET NEDİR?
HIRKA-İ SAADET NEDİR?

Hırka-i Saadet, Hz. Muhammed'e ait olan, keçi tüyünden yapılmış geniş kollu hırka, Hırka-i Saadet Dairesi ise Topkapı Sarayı'nda, bu hırkanın muhafaza edildiği yere verilen isimdir. I. Selim, Mısır'ı fethettikten sonra, diğer kutsal eşyalarla birlikte hırkayı da İstanbul'a getirmiştir. Önceleri haremde muhafaza edilen hırka, Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet Dairesi'nin yapılmasıyla, diğer kutsal eşyalarla birlikte burada muhafaza edilmeye başlanmıştır.

Hırka-i Saadetin içinde saklandığı gümüş sandukanın ve altın çekmecenin anahtarları yalnız padişahın kendisinde bulunurdu. I. Selim'den, Halife Abdülmecid'e kadar devam eden ve bir gelenek haline gelen Hırka-i Saadet ziyareti, her Ramazan ayının 15'inde padişah, sadrazam, şeyhülislam ve diğer devlet erkanı tarafından yapılırdı. Padişah kilitleri açar, hırkayı çıkarıp önce kendisi, daha sonra erkan yüzlerini ve gözlerini sürerler, bu sırada imamlar ve müezzinler sürekli olarak Kur'an okurlardı. Ziyaret tamamlandıktan sonra yine padişahın bizzat kendisi, hırkayı yerine koyarak çekmece ve sandukayı kilitleyerek ayrılırlardı.

  • 3
  • 14
HIRKA-İ ŞERİF NEDİR?
HIRKA-İ ŞERİF NEDİR?

Resul-i Ekrem'in ashabından Kâ'b b. Züheyr'e hediye ettiği hırka olup bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Yaygın olarak "hırka-i saâdet" adıyla anılan bu hırkadan (bürd, bürde) başka Hz. Peygamber'in Veysel Karanî'ye verilmesini vasiyet ettiği söylenen bir hırka daha vardır. İstanbul-Fatih'te bulunduğu camiye de adını veren bu hırkaya ise "hırka-i şerif" denilmektedir. Ancak tarihî kaynaklarda her iki ismin birbirinin yerine kullanıldığı da görülmektedir.

  • 4
  • 14
SULTAN ABDÜLHAMİD’İN HIRKA-İ SAADET’İ ZİYARET GÜNLERİ
SULTAN ABDÜLHAMİD’İN HIRKA-İ SAADET’İ ZİYARET GÜNLERİ

Topkapı Sarayı Has Oda'da hırka-i saâdetin
muhafaza edildiği gümüş şebeke ve altın sanduka – Fatih / İstanbul

Sultan II. Abdülhamid Han'ın kızı Şadiye Osmanoğlu, hatıralarında, Babasının Yıldız sarayındaki ramazan ve Topkapı sarayındaki Hırka-i Saadet dairesi ziyaret günlerini hasretle anlatıyor:

"Babam sıhhatli bir erkekti, sağlam bir bünyesi ve idmanlı bir vücudu vardı, küçüklüğümde onun bir defa hastalandığını hatırlarım. Çok az uyurdu. Şafaktan önce kalkardı, beş vakit namazını kılar, daima ''Kur'an-ı Kerim'' ve ''Buhari-i Şerif''i okudu. Dindar, Allah'ına bağlı, büyük bir Müslüman idi. Abdestsiz yere basmazdı. Çok çalışkandı.

Hırka-i şerif

Ramazan aylarında her dairede ayrı ayrı bir imam, iki müezzin ve iki harem ağasının refakatiyle teravih namazı kılınırdı. Teravihi takiben imam ve müezzinlere buzlu şerbetler ikram edilirdi. Babam teravih namazını, hususi dairesinin bitişiğindeki köşkte, ulema ve müezzinlerin refakatinde kılardı.

Erkek evlatları ve bazen de amcalarımız cemaatine dahil olurlar ve namazdan sonra sohbet yapılırdı. Damatları ve biraderlerimi, babam sık sık iftara davet eder, yemekten sonra ''diş kirası'' adını taşıyan zengin keseleri ihsan ederdi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN