Arama

Selçuklu ve Osmanlı’da hizmet veren ünlü hekimler

Tıp ilmi, İslam uygarlığının altın çağında kurumsallaşmaya başlamıştır. O dönemde pek çok tabip yetişmiş ve gelecek nesillere faydalı olacak tıp eserleri kaleme almışlardır. Müslüman tıp alimlerinin bu mirasının taşıyıcısı ise Selçuklu ve Osmanlı devletlerindeki hekimler olmuşlardır. Kurulan hastanelerin hemen yanına tıp eğitimi veren medreseler kurulmuş; doktorlar uygulamalı olarak yetiştirilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı'da hizmet veren ünlü hekimleri derledik.

  • 1
  • 22
EBU BEKİR RAZİ (864 -925)
EBU BEKİR RAZİ 864 -925

🔷🔹 Esas adı Ebubekir Muhammed olan Ebu Bekir Razi olan ve Batı dünyasında Rhazes olarak tanınan Razi, İslam tıbbının öncü isimlerinden biridir.

Er-Razi'nin kaleme aldığı kitaplar, yüzyıllarca tıp derslerinde önemli bir kaynak olarak görülmüştür.

🔷🔹 Ebu Bekir Razi, 864 yılında dünyaya gelmiş ve bu hesaba göre ünlü bilim adamı İbn-i Sina'dan bir asır kadar önce yaşamıştır. Ebu Bekir Razi'nin önemli eserlerinden bahsedilecek olunursa, ilk olarak tıp ile ilgili konularda şahsî fikirlerini derlediği "Kitab al-Mansuri"den söz edilebilir.

Ünlü tıpçı ayrıca çiçek ve kızamık hastalıkları ile ilgili döneminin şaheseri olarak nitelenen "Kitab al-Jadarî wal-Haspa" isimli eserin sahibidir.

📌 İslam tarihinin en başarılı tabibi Ebu Bekir er-Razi'den tavsiyeler

  • 3
  • 22
FARABİ (872-950)
FARABİ 872-950

🔷🔹 Tam adı Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlug el-Farabi olan Farabi, Türkistan topraklarında Maveraünnehir civarında bulunan Farab şehrinde dünyaya geldi.

Filozof olarak ünlenen Farabi, özellikle psikoloji ve zihin felsefesi alanında ön plana çıkmıştır.

Farabi, felsefe ilminde Aristo'dan sonra "Muallim-i Sâni", müzik alanında ise "Muallim-i Evvel" namlarıyla anılırdı.

🔷🔹 İslâm felsefesini, metod, terminoloji ve problemler açısından temellendiren ünlü Türk filozofu Farabi, felsefe, siyaset, mantık, matematik ve mûsikî gibi birçok sahada değerli eserler vermiş çok yönlü bir İslâm âlimidir.

📌 Osmanlı hastaneleri

  • 5
  • 22
İBN-İ SİNA (980-1037)
İBN-İ SİNA 980-1037

🔷🔹 İslam âleminde "Şeyhu'r-Reis", Batıda "Hekimlerin Prensi" olarak anılan İbn-i Sina, tıp, felsefe ve müzik alanında verdiği eserler ile tanınır.

İbn-i Sina, elde ettiği başarılara giden merdivenlerin basamaklarını, çok genç yaşta tırmanmaya başlamıştır.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN