Arama

Selçuklu ve Osmanlı’da hizmet veren ünlü hekimler

Tıp ilmi, İslam uygarlığının altın çağında kurumsallaşmaya başlamıştır. O dönemde pek çok tabip yetişmiş ve gelecek nesillere faydalı olacak tıp eserleri kaleme almışlardır. Müslüman tıp alimlerinin bu mirasının taşıyıcısı ise Selçuklu ve Osmanlı devletlerindeki hekimler olmuşlardır. Kurulan hastanelerin hemen yanına tıp eğitimi veren medreseler kurulmuş; doktorlar uygulamalı olarak yetiştirilmiştir.

  • 1
  • 14
GEREDELİ İSHAK BİN MURAD (14. YÜZYIL)
GEREDELİ İSHAK BİN MURAD 14. YÜZYIL

14'üncü yüzyılda, Bolu'da yaşayan Geredeli İshak bin Murad, ilk Osmanlı Dönemi kitabını kaleme alan kişidir.

🔷🔹 Söz konusu nitelikteki kitabı Evdiye-i Müfrede, muhtevasında ilaçlarla ilgili bilgileri barındırmıştır.

🔷🔹 Geredeli İshak bin Murad, "Evdiye-i Müfrede" isimli eserinde, Hipokrat ve Galen gibi ünlü tıpçıların araştırmalarına çok kez değinmiştir.

Kitapta, bu iki antik dönem hekiminin bilgilerinden mümkün olduğunca istifade etmiştir.

📌 Müslüman alimlerin sağlık ile ilgili çalışmaları

  • 3
  • 14
CELÂLEDDİN HIZIR (1334-1424)
CELÂLEDDİN HIZIR 1334-1424

🔷🔹 Memleketi tam olarak bilinmese de Celâleddin Hızır'ın Konyalı olduğu rivayet edilir.

Eserlerinde, üzerinde en çok durduğu konular; genel tıp ve droglardır.

🔷🔹 Birçok eser kaleme alan ünlü hekimin eserlerinden en bilineni "Miintehab ak-Şifa"dır.

Bu kitap aynı zamanda deontolojik kısımları da muhteva etmektedir.

  • 5
  • 14
MEHMED BİN MAHMÛD-I ŞİRVÂNÎ (1374-1450)
MEHMED BİN MAHMÛD-I ŞİRVÂNÎ 1374-1450

🔷🔹 Babası da bir hekim olan Mehmed bin Mahmûd-ı Şirvânî, Fatih Sultan Mehmet'in sahabetine nail olmuş mahdut insanlardan biridir.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN