Arama

Osmanlı'nın Alman komutanı: Liman von Sanders

Osmanlı, Almanya ile ordunun ıslahı ve subayların yetiştirilmesi üzerine iş birliği yapar. Bunun üzerine yurtdışından bir askeri kurul gelir. 1913 yılında İstanbul'a gelen kurulu zorlu bir süreç bekler. Başlarında bulunan Liman von Sanders'in yaşadıkları yakın tarihimizin dönüm noktalarını oluşturur. Gelin, ordumuza başkanlık eden bu ismin hayatına ve yaşadıklarına birlikte bakalım.

🔷 Liman von Sanders, Hitler'den çok önce doğar. Bu isimden önce doğması onun Almanya'da rahat yaşam sürmesi açısından önemlidir. 1855 yılında Polonya sınırlarında yer alan Slupsk'ta doğan Liman, Yahudi bir ailenin çocuğudur. Yüksek bir mevkiye sahip olan ailesi, onu diğer aristokrat çocuklar gibi Sanders'taki askeriyeye gönderir.

🔷 1874 yılında, 19 yaşındayken Essen Muhafız Birliği'nde subaylığa başlar. 1877 tarihinde Amelie von Sanders ile evlenir. Bu evlilik sonrası soyadı "von Sanders" olarak değişir.

🔎Asilzade nedir?
Soylu anlamına gelen bu kelime, Avrupa'da belli bir soydan gelen insanların farklı muamele görerek daha iyi bir yaşam sürmelerine olanak tanımıştır.

🔎 Eşinin soyadı neden aldı?
Yahudilerde soy kadından devam ettiği kabul edilir. Bu anlayışa göre eşinin soyadını alması doğal bir durumdur.

📌 Hitler ne yapmıştı?
Nazi yönetimi kuran Hitler, Yahudilerden nefret eden bir antisemist liderdi. Almanya'da bulunan Yahudilere yaşam imkanı vermeyerek katleder ve işkencelere maruz bırakır.

Kur'an'da anlatılan Holokost

🔷 Liman von Sanders, 1904 yılında albay olur. 1908 yılında ise tümgeneralliğe terfi eder. Üç yıl sonra, 1911 yılında korgeneralliğe yükselir.

🔷 1913 yılı Sanders'in hayatının dönüm noktasıdır. Bu tarihte Alman Askeri Kurulu'ndan bir yazı alır. Devlet Sanders'a, Osmanlı'ya gönderilecek askeri kurulun başkanlığını teklif eder. Teklifin sonunda yer alan şu cümle dikkat çekicidir: "Öneriyi geri çevirdiğimiz zaman, Babıâli'nin gerek duyduğu reformcuları başka devletlerden sağlaması tehlikesi vardır."

Cenaze namazı 3 defa kılınan padişah

🔷 Tümgeneral o sırada Alman ordusunun Kassel'deki 22. tümenin komutanıdır. Bu teklifi hiç beklemeyen Alman General, bir süre düşündükten sonra "onurlu ve geniş bir çalışma gerektirdiği için zaman geçirmeden" kabul eder.

🔷 Liman von Sanders, bu kurulun görevinin yalnızca Türk ordusunda yapılacak yenilik çalışmaları olacağını ifade eder. Toplam 42 kişi olan kurulu yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki askerlerden oluşur. Sanders, Osmanlı ordusunu ve Türkleri hiç tanımadığını ifade eder.

Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?

🔷 Alman general, 1913 yılında Osmanlı'ya eğitim desteği vermek üzere oluşturulan komisyonun başkanı olarak İstanbul'a gelir.

🔷 Komisyon çalışmalarına hızlıca başlar. Kışlaları gezerek Türk ordusunun son durumu hakkında raporlar hazırlarlar. Bu denetlemeler ile ordunun sorunlarını tespit eder. Kurul ayrıca Türk ordusunda çalışacak yabancı subayların alınıp alınmamasında söz sahibidir.

Abdülhamid'in emriyle Osmanlı'da açılan ilk yetimhane

🔷 Osmanlı, ordusunu Avrupa'nın teknik seviyesine çıkarabilmek için neredeyse XVIII. yüzyıldan beri destek alır. Özellikle III. Selim ve II. Mahmud dönemindeki değişimler dikkat çeker.

🔷 Osmanlı ordusu yurt dışından pek çok destek alsa da bir türlü istediği başarıyı yakalayamaz. Saraydaki iç çekişmeler, yeniçerilerin yenilik kabul etmeyen tutumları, yeni kurulan orduların tecrübesizliği, uzun süren savaşlar nedeniyle oluşan ekonomik sıkıntılar, Osmanlı ordusunun gelişmemesindeki en büyük engeller olarak görülür.

İngiliz uçak gemisini batıran Türk: Mustafa Ertuğrul Aker

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN