Arama

Osmanlı tıbbına dair 25 ilginç bilgi

Dünyada hastalıklara şifa bulma arayışı, insanlık tarihi kadar eski bir uğraş. Tıp ilmi, en büyük dönüm noktasını İslam uygarlığının altın çağında yaşadı. Müslüman alimlerin tıp ile ilgili çalışmaları, günümüzdeki sağlık uygulamalarının en değerli kaynağı oldu. İslam uygarlığının bilimsel olarak temellerini attığı tıp ilmi, önce Selçuklulara, ardından ise Osmanlı Devleti'ne miras kaldı. Osmanlı sultanlarının da desteği ile hem şifahaneler hem de tedavi yöntemleri büyük bir gelişme gösterdi. Osmanlı tıbbına dair 25 ilginç bilgiyi derledik.

Darüşşifa, kelimesi, Arapça ev, yer, mahal anlamına gelen "Dâr" ve hastalıktan iyileşme ve dinlenme durumuna karşılık gelen "Şifâ" kelimelerinin birleşimi ile oluşan, bir birleşik isimdir.

Osmanlı Devletlerinin var olduğu dönemlerde vakıf kurumu niteliğinde birçok kurum, halktan karşılık beklemeksizin hizmet vermek için kuruldu. Darüşşifalar da halk sağlığını korumak ve hastalıkların tedavisini sağlamak için kurulan vakıf kurumlarından biriydi.

Darüşşifalar, başta padişah olmak üzere padişahın eşleri, kızları ve dönemin varlıklı kişileri tarafından bu anlayışla kurulur; kuruma gelen hastalar dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmadan tedavi edilmeye çalışılırdı.

Darüşşifalarda hastaların tedavileri, uygulama ve gözleme dayanan sıhhi hizmetleri kapsar ve tabip yetiştirme konusunda üstlendiği sorumlulukla eğitim kurumu niteliği taşırlardı.İslam medeniyetlerinde tıp ilmi üzerine yapılan çalışmalar, bu alanı adeta bir tedavi sanatı haline getirmişti. Osmanlı Devleti, kendisinden önceki devletlerin tıbbi mirasını devralmış, her türlü tıbbi gelişmeyi destekleyerek sağlık hizmetlerini ülke insanına arz etmişti.

MÜSLÜMAN ALİMLERİN SAĞLIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

İslam medeniyetlerinde tıp ilmi üzerine yapılan çalışmalar, bu alanı adeta bir tedavi sanatı haline getirmişti. Osmanlı Devleti, kendisinden önceki devletlerin tıbbi mirasını devralmış, her türlü tıbbi gelişmeyi destekleyerek sağlık hizmetlerini ülke insanına arz etmişti.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN